Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Quay lại

Mẫu sổ cổ đông là gì? Hướng dẫn cách lập sổ cổ đông đơn giản

Tác giả: Vũ Bích Phượng

Để xác lập tư cách thành viên (cổ đông) trong công ty thì người ta sẽ dựa vào mẫu sổ đăng ký cổ đông. Vậy làm sao để bạn có được một cuốn sổ đăng ký cổ đông đúng quy định của pháp luật? Ngay trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá mọi vấn đề cơ bản nhất xoay quanh cuốn sổ này để hiểu hơn về giá trị của nó cùng những điều kiện tạo lập hợp pháp.

Trang vàng doanh nghiệp

Trong hoàn cảnh của một nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu ngành công nghiệp nước ta ngày càng phát triển, kéo theo đó là hàng loạt doanh nghiệp được thành lập. Với hình thức công ty cổ phần, một trong những việc đầu tiên mà người đứng đầu quan tâm đến đó là số thành viên của doanh nghiệp là bao nhiêu, xác lập quyền lợi, trách nhiệm cho họ như thế nào?

Cổ đông, người có cổ phần
Thành lập doanh nghiệp góp tiền dựng xây
Pháp luật quy định rồi đây
Cổ đông thì phải xác minh rõ ràng
Trong tờ mẫu sổ cổ đông
Chứng minh anh cũng có công trong này

1. Bạn biết gì về sổ cổ đông?

1.1. Sổ cổ đông là gì?

Sổ cổ đông là một căn cứ pháp lý vô cùng quan trọng cần có ở loại hình công ty cổ phần, có chức năng ghi nhận mọi thông tin liên quan tới cổ phần của công ty bao gồm người sở hữu cổ phần, sở hữu loại cổ phần nào, ngày bắt đầu sở hữu, những thông tin ghi chép về việc chuyển nhượng lại cổ phần và góp phần quan trọng trong tổ chức công ty cổ phần. Gọi là sổ cổ đông nhưng hình thức lại có thể xuất hiện ở dạng giấy hoặc sổ điện tử. Ngày nay, để đảm bảo việc lưu trữ học và xác nhận thông tin thì sổ cổ đông có thể được doanh nghiệp tạo lập ở cả hai dạng.

Mẫu sổ cổ đông
Mẫu sổ cổ đông

Sổ cổ đông có vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý công ty, doanh nghiệp Vai trò này cần thiết đối với cả phía doanh nghiệp với những người có cổ phần. Nhưng, ở trong thực tế việc lập sổ cổ đông thường chỉ diễn ra cần thiết đối với những công ty cổ phần quy mô lớn, đã được niêm yết ở trong thị trường chứng khoán. Số còn lại rất ít khi làm mẫu sổ cổ đông, nếu như có làm thì chỉ đảm bảo cơ bản về hình thức theo đúng quy định, thủ tục hành chính mà không thể hiện được vai trò của cuốn sổ hoặc vai trò của các cổ đông.

Tìm hiểu thêm: Chức năng nhiệm vụ của Ban giám đốc công ty cổ phần

1.2. Khi đăng ký lập sổ cổ đông có cần phải thông báo hay không?

Mẫu sổ cổ đông là gì?
Mẫu sổ cổ đông là gì?

Trong Luật Doanh nghiệp, sổ cổ đông sẽ được lập ngay sau khi công ty cổ phần đã được cấp chứng nhận thành lập. Điều luật không hề có bất cứ nội dung điều khoản nào nói về việc phải thông báo về việc lập sổ đăng ký cổ đông. Mọi hoạt động tạo lập cho tới lưu giữ sổ cổ đông đều chỉ phổ biến trong mẫu thông báo nội bộ, có tác động lớn nhất đối với công tác quản lý, điều phối doanh nghiệp. Do trong sổ cổ đông có lưu trữ mọi thông tin cơ bản về bản thân của người cổ đông cho nên có bất cứ thay đổi nào từ thực tế của người cổ đông thì đều phải thông báo lại cho doanh nghiệp để có thể cập nhật lại thông tin vào trong sổ cổ đông.

Xem thêm: Mẫu sổ quản lý lao động

1.3. Mẫu sổ đăng ký cổ đông do ai quản lý?

Toàn bộ thông tin đã được cập nhật trong sổ cổ đông đều sẽ được lưu trữ ở trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc cũng có thể gửi lưu trữ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Mẫu sổ đăng ký cổ đông do ai quản lý?
Mẫu sổ đăng ký cổ đông do ai quản lý?

Các cổ đông khi có nhu cầu kiểm tra, trích lục hoặc thậm chí là sao chép lại sổ đăng ký cổ đông thì đều có thể đến 2 cơ sở này để yêu cầu được thực hiện nhưng yêu cầu chỉ được tiếp nhận và xử lý trong giờ làm việc hành chính.

Xem thêm: Hàng ngàn mẫu cv xin việc ấn tượng, chuyên nghiệp đẹp mắt trên timviec365.vn, sử dụng tự tin ứng tuyển mọi công việc mong muốn. 

1.4. Một số lưu ý liên quan đến mẫu sổ cổ đông

- Khi có bất cứ sự thay đổi nào về thông tin của người cổ đông, chẳng hạn như cổ đông đó chuyển nhượng, chào bán cổ phần hoặc cho tặng lại cổ phần, đơn giản hơn chỉ là thay đổi thông tin cá nhân của cổ đông thì cũng đều cập nhận các thông tin thay đổi mới nhất đố vào trong sổ đăng ký cổ đông.

Một số lưu ý liên quan đến mẫu sổ cổ đông
Một số lưu ý liên quan đến mẫu sổ cổ đông

- Nếu như cổ đông chào bán lại cổ phần của mình cho một cổ đông khác hiện hữu tại công ty đó thì toàn bộ các thay đổi về thông tin của cổ đông mua lại sẽ cần phải được ghi lại vào trong sổ cổ đông nhằm chứng thực rõ ràng quyền sở hữu cổ phần của họ ở công ty.

- Phía doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm trong việc thay đổi sổ cổ đông, cập nhật lại sổ khi có chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông diễn ra. Những người được chuyển nhượng cổ phần chỉ trở thành cổ đông tại thời điểm mọi thông tin của họ dược cập nhật đầy đủ vào trong sổ cổ đông. Quá trình cập nhật thông tin cần phải được chú trọng tiến hành đầy đủ, liên tục, luôn đảm bảo sự chính xác khi công ty còn hoạt động.

- Tại thời điểm thành lập công ty, người đứng đầu cần phải nộp kèm theo hồ sơ thành lập danh sách cổ đông đồng sáng lập.

-  Suốt quá trình vận hành và phát triển công ty, sổ cổ đông là một trong những giấy tờ, biên bản cần xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, thanh tra.

Việc làm quản lý điều hành

2. Hướng dẫn lập và điền thông tin vào mẫu sổ cổ đông

Khi lập sổ đăng ký cổ đông, trong mẫu sổ cổ đông, bạn cần phải ghi đầy đủ các nội dung đã được pháp luật quy định như sau:

- Tên và địa chỉ đầy đủ của trụ sở chính công ty cổ phần.

- Tổng số cổ phần trong công ty được phép đem ra chào bán, thông tin cụ thể về loại cổ phần đó cũng như số cổ phần cụ thể của từng loại.

- Tổng cổ phần đã bán kèm theo thông tin về giá trị số vốn đã góp trong công ty.

Hướng dẫn lập và điền thông tin vào mẫu sổ cổ đông
Hướng dẫn lập và điền thông tin vào mẫu sổ cổ đông

- Thông tin đầy đủ của cổ đông gồm Họ và tên, địa chỉ thường trú, số chứng minh thư, quốc tịch, số hộ chiếu, các giấy tờ có chức năng chứng thực khác khi cổ đông là cá nhân. Điền đầy đủ các thông tin sau vào sổ đăng ký cổ đông khi cổ đông là tổ chức: Tên đơn vị, địa chỉ đơn vị thường trú, số quyết định thành lập/ sổ đăng ký kinh doanh.

- Số lượng cụ thể của mỗi loại cổ phần của từng cổ đông, thời gian chính xác đăng ký cổ phần.

Khi có bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến cổ đông thì bên cạnh việc sửa đổi thông tin trong sổ cổ đông và các giấy tờ nội bộ thì công ty còn phải thực hiện làm các thủ tục để thông báo tới Sở kế hoạch và đầu tư đúng theo các quy định, thủ tục mà luật pháp ban hành.

Mẫu sổ cổ đông hoàn thiện như thế nào?
Mẫu sổ cổ đông hoàn thiện như thế nào?

Nếu như không lập sổ, nếu có sổ cũng không thông báo mỗi khi có sự thay đổi về cổ đông thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính. Đây là một quy định rất rõ ràng đã được đưa ra trong Luật Doanh nghiệp. Đối với các cổ đông đã sở hữu từ 5% trong tổng số cổ phần của doanh nghiệp thì cần phải tiến hành đăng ký kinh doanh tại cơ quan quản lý nhà nước, thời hạn đăng ký kể từ khi được xác lập cổ phần là trong vòng 7 ngày.

Mẫu sổ đăng ký cổ đông thực chất không có nhiều thông tin cần ghi chép, tất cả chỉ xoay quanh cá nhân là cổ đông của doanh nghiệp kèm theo các thông tin thay đổi về số cổ phần, sự chuyển nhượng chào bán cổ phần. Cả cá nhân là cổ đông lẫn doanh nghiệp cũng cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về việc lập và lưu trữ mẫu sổ cổ đông để các quyền lợi liên quan được đảm bảo tốt nhất.

Shareholder là gì?

Những ai cần tìm hiểu shareholder là gì? Thuật ngữ này được sử dụng trong những trường hợp nào? Tất cả mọi thông tin liên quan tới shareholder sẽ được các chuyên gia timviec365.vn chia sẻ thật chi tiết, cụ thể trong bài viết bên dưới đây. Bạn hãy nhanh tay click vào đường dẫn bên dưới để khám phá thêm cho mình những thông tin kiến thức hữu ích liên quan tới shareholder nhé.

Shareholder là gì?

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý