Quay lại

Test Case là gì? Học cách viết Test Case cho người mới nhập môn

Tác giả: Hạ Linh

Mục tiêu chính của bất kỳ dự án phần mềm nào là có được kết quả đầu ra chất lượng cao nhất, trong khi vẫn giảm được chi phí và tiết kiệm thời gian cần thiết. Để đạt được điều này, các doanh nghiệp thường kiểm tra kỹ sản phẩm của họ trước khi phát hành ra thị trường. Các tài liệu làm cơ sở luôn đóng vai trò quan trọng trong quy trình kiểm thử. Trong bài viết này, hãy khám phá một trong những điều kiện cơ sở đó - Test Case là gì? Hãy chờ xem nhé!

Việc làm IT phần mềm

1. Định nghĩa Test Case là gì?

Định nghĩa Test Case là gì?
Định nghĩa Test Case là gì?

Test Case hay còn gọi là trường hợp thử nghiệm, là một tài liệu có một tập hợp các điều kiện hay hành động được thực hiện trên ứng dụng phần mềm để xác minh chức năng dự kiến của tính năng.

Sau các kịch bản thử nghiệm (Test Scripts), các Test Case là cách chi tiết thứ hai để ghi lại công việc Testing. Họ mô tả một ý tưởng cụ thể sẽ được thử nghiệm, mà không nêu chi tiết các bước chính xác cần thực hiện hoặc dữ liệu sẽ được sử dụng.

Các Test Case có tác động lớn đến giai đoạn thử nghiệm. Viết các Test Case cũng quan trọng như chính quá trình kiểm tra. Hoạt động viết các Test Case giúp bạn suy nghĩ thông qua các chi tiết và đảm bảo bạn tiếp cận các bài kiểm tra từ càng nhiều góc độ càng tốt.

Giá trị của việc có các Test Case lâu dài là bất cứ ai cũng có thể vào và kiểm tra lại bằng cách sử dụng trường hợp thử nghiệm. Các Test Case là các tạo phẩm mạnh mẽ có lợi cho các đồng đội trong tương lai, cũng như một nguồn sự thật tốt cho cách thức hoạt động của một hệ thống và tính năng cụ thể. Tóm lại, các Test Case cung cấp giá trị sau:

 • Các Test Case đảm bảo phạm vi kiểm tra tốt.
 • Giúp cải thiện chất lượng phần mềm.
 • Giảm chi phí bảo trì và hỗ trợ phần mềm.
 • Giúp xác minh rằng phần mềm đáp ứng yêu cầu của người dùng cuối.
 • Cho phép người kiểm tra suy nghĩ thấu đáo và tiếp cận các bài kiểm tra từ càng nhiều góc độ càng tốt.
 • Các trường hợp thử nghiệm có thể tái sử dụng cho tương lai, bất kỳ ai cũng có thể tham khảo chúng và thực hiện thử nghiệm.

Đây là một vài lý do tại sao các Test Case cực kỳ hữu ích trong quy trình kiểm thử phần mềm. Các Test Case là các tạo phẩm mạnh mẽ hoạt động như một nguồn sự thật tốt cho cách hệ thống và tính năng cụ thể của phần mềm hoạt động. Tuy nhiên, trước khi chúng ta đi sâu vào các bài học để viết các Test Case hàng đầu, chúng ta hãy có một ý tưởng cơ bản về các thuật ngữ liên quan đến chúng. Test Case là gì? Bạn đã hiểu rồi chứ?

Các Test Case được sử dụng sau khi phát triển kết thúc một tính năng hoặc một bộ tính năng. Trong khi phát triển đang được thực hiện, hoặc ngay sau đó, nhóm thử nghiệm có thể chuẩn bị các Test Case để các thử nghiệm sắp tới được chạy. Mục tiêu là để các Test Case sẵn sàng trước thời gian thử nghiệm có thể bắt đầu.

Khi thử nghiệm bắt đầu, nhóm thử nghiệm sẽ theo dõi các Test Case hoặc tập lệnh script mà họ đã viết để thực hiện các thử nghiệm và xác minh phần mềm. Trình tự hoặc nhóm các Test Case được gọi là bộ thử nghiệm.

Xem thêm: Test plan là gì? Thông tin đầy đủ cho người mới tìm hiểu

2. Kỹ thuật viết Test Case điển hình

Kỹ thuật viết Test Case điển hình
Kỹ thuật viết Test Case điển hình

Một kỹ thuật thiết kể Test Case hiệu quả là cần thiết để cải thiện chất lượng của quy trình kiểm thử phần mềm. Nó giúp cải thiện chất lượng và hiệu quả tổng thể cùa phần mềm được phát hành. Các kỹ thuật thiết kế Test Case được phân loại thành ba loại chính:

- Dựa trên đặc điểm kỹ thuật (Kỹ thuật hộp đen): Loại kỹ thuật này có thể được sử dụng để thiết kế các Test Case theo định dạng có hệ thống. Chúng sử dụng các tính năng bên ngoài của phần mềm, chẳng hạn như thông số kỹ thuật, thiết kế, yêu cầu của khách hàng và hơn thế nữa để lấy Test Case. Với loại kỹ thuật thiết kế Test Case này, người thử nghiệm có thể phát triển các Test Case giúp tiết kiệm thời gian thử nghiệm và cho phép bảo hiểm thử nghiệm đầy đủ.

- Dựa trên cấu trúc (Kỹ thuật hộp trắng): Những kỹ thuật này thiết kế các Test Case dựa trên cấu trúc bên trong của chương trình và mã phần mềm. Các nhà phát triển và kiểm tra từng cái một.

- Kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm: Những kỹ thuật này phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người kiểm tra để hiểu các lĩnh vực quan trọng nhất của phần mềm. Họ dựa trên các kỹ năng, kiến thức chuyên môn của người liên quan.

Áp dụng thành công bất kỳ kỹ thuật thiết kế Test Case nào sẽ đưa ra các trường hợp thử nghiệm đảm bảo sự thành công của thử nghiệm phần mềm. Dưới đây hãy xem cách để viết một Test Case nhé!

 • Chuẩn bị viết Test Case

- Kiểm tra nếu một Test Case đã tồn tại. Nếu có, hãy xem xét cập nhật Test Case, thay vì viết một Test Case mới.

- Hãy chắc chắn rằng Test Case có các đặc điểm nhất định như độ chính xác, sựu lặp lại, khả năng sử dụng, tính độc lập,...

- Xem xét tất cả các kịch bản khác nhau có thể trước khi viết.

- Cho mình đủ thời gian để tiến hành viết Test Case.

 • Viết một Test Case

- Chọn một công cụ để viết một Test Case.

- Viết một Test Case ở định dạng và cấu trúc đã thảo luận trước đó.

- Viết các câu kiểm tra cơ bản.

- Xem xét các Test Case bằng văn bản kỹ lưỡng.

Biết cách viết các Test Case là vô cùng quan trọng. Không mất quá nhiều công sức và thời gian của bạn để viết các kịch bản kiểm tra hiệu quả, miễn là bạn tuân theo các nguyên tắc nhất định.

Đọc ngay: Mạng máy tính là gì? Thông tin về mạng máy tính đầy đủ nhất

Việc làm IT phần mềm tại Hà Nội

3. Định dạng cấu trúc của một Test Case

Định dạng cấu trúc của một Test Case
Định dạng cấu trúc của một Test Case

Các thành phần chính của Test Case là ID, mô tả, điều kiện, một vài bước có thể hành động cũng như kết quả mong đợi và thực tế. Cụ thể như sau:

 • ID Test Case: Một Test Case nên có tên hoặc tiêu đề để tự giải thích.
 • Mô tả/Tóm tắt Test Case: Một mô tả sẽ cho người kiểm tra biết họ sẽ kiểm tra ngắn gọn những gì.
 • Điều kiện tiên quyết: Bất kỳ giả định nào áp dụng cho thử nghiệm và bất kỳ điều kiện tiên quyết nào phải được đáp ứng trước khi thử nghiệm được thực hiện đều phải được liệt kê ở Test Case.
 • Các bước kiểm tra Test Case: Các bước kiểm tra nên bao gồm dữ liệu và thông tin cần thiết về cách thực hiện kiểm tra. Các bước nên rõ ràng và ngắn gọn, không bỏ qua các sự kiện thiết yếu.
 • Kiểm tra dữ liệu: Điều quan trọng là chọn một tập dữ liệu cung cấp đủ độ bao phủ. Chọn một tập dữ liệu chỉ định không chỉ các kịch bản tích cực mà cả các kịch bản tiêu cực.
 • Kết quả dự kiến: Kết quả dự kiến sẽ cho người kiểm tra biết họ nên trải nghiệm điều gì khi thực hiện các bước kiểm tra.
 • Kết quả thực tế: Họ chỉ định cách ứng dụng thực sự hoạt động trong khi các Test Case đang được thực thi.
 • Nhận xét: Bất kỳ thông tin hữu ích nào khác, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình mà người kiểm tra muốn chỉ định đều có thể được đưa vào đây.

Đây là định dạng điển hình mà người kiểm tra tuân theo khi họ viết Test Case. Cùng với các tham số này, người kiểm tra có thể bao gồm các tham số bổ sung như mức độ ưu tiên của Test Case, loại Test Case, ID lỗi,...

Việc làm IT phần mềm tại Hồ Chí Minh

4. Các trường hợp thử nghiệm Test Case tốt nhất

Các trường hợp thử nghiệm Test Case tốt nhất
Các trường hợp thử nghiệm Test Case tốt nhất

Các Test Case là gì? Nó rất quan trọng đối với bất kỳ dự án nào, vì chúng là bước đầu tiên trong bất kỳ một quy trình thử nghiệm nào. Nếu bất cứ điều gì sai ở bước này, nó có thể có những tác động không mong đợi khi bạn tiến liên trong vòng đời thử nghiệm phần mềm. Một số hướng dẫn mà bạn cần tuân theo trong khi viết các Test Case là:

 • Ưu tiên các Test Case để viết dựa trên các mốc thời gian dự án và các yếu tố rủi ro trong ứng dụng của bạn.
 • Hãy nhớ quy tắc 80/20. Để đạt được phạm vi bảo hiểm tốt nhất, 20% bài kiểm tra của bạn nên bao gồm 80% đơn đăng ký của bạn.
 • Đừng cố kiểm tra các trường hợp trong một lần thử thay vì ứng biến chúng khi bạn tiến bộ.
 • Liệt kê các Test Case của bạn và phân loại chúng dựa trên các tình huống và chức năng kinh doanh.
 • Hãy chắc chắn rằng các Test Case là mô-đun (modular) và các bước thực hiện Test Case càng chi tiết lại càng tốt.
 • Viết các Test Case theo cách mà người khác có thể hiểu chúng dễ dàng và có thể sửa đổi được khi có yêu cầu.
 • Luôn luôn giữ các yêu cầu của người dùng cuối trong tâm trí của bạn, vì cuối cùng phần mềm được thiết kế ra là dành cho khách hàng.
 • Tích cực sử dụng một công cụ quản lý kiểm tra để quản lý chu kỳ phát hành ổn định.
 • Theo dõi các Test Case của bạn thường xuyên. Viết các Test Case duy nhất và loại bỏ các Test Case không liên quan hoặc các Test Case trùng lặp.

Những tiêu chế đã được liệt kê trên đây đủ tốt để bạn có thể bắt đầu viết Test Case.

5. Trở thành Kỹ sư kiểm thử phần mềm ngay hôm nay!!!

Kỹ sư kiểm thử phần mềm ngay hôm nay!!!
Trở thành Kỹ sư kiểm thử phần mềm ngay hôm nay!!!

Thông qua việc khám phá và tìm hiểu Test Case là gì? Chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng của quy trình kiểm thử phần mềm, nó được xem là một hoạt động đảm bảo kết quả thực tế có hay không đáp ứng được kết quả như trong mong muốn. Những doanh nghiệp phát triển và phân phối phần mềm hay một ứng dụng công nghệ luôn có một sự đầu tư nhất định cho quy trình và hoạt động kiểm thử, công việc kiểm thử là một việc làm cntt phổ biến. 

Bởi lỗi phần mềm có thể gây tốn kém hoặc thậm chí là gây ra một nguy hiểm nhất định nào đó. Vậy ai là người chịu trách nhiệm cho quy trình khó khăn này? Tất nhiên rồi, đó chính là các kỹ sư kiểm thử phần mềm. Đó là cá nhân kiểm tra, tìm lỗi, phát hiện và báo lỗi của một phần mềm bất kỳ. Kỹ sư kiểm thử phần mềm là một phần của nhóm phát triển phần mềm, họ thực hiện kiểm thử phần mềm chức năng cũng như phi chức năng bằng cách sử dụng các kỹ thuật kiểm thử phần mềm tự động hoặc thủ công.

Tuyển Tester

Người kiểm thử phần mềm phải có khả năng thiết kế các bộ kiểm thử và phải có khả năng hiểu các vấn đề về khả năng sử dụng. Một người kiểm tra như vậy dự kiến ​​sẽ có kiến ​​thức vững chắc về thiết kế kiểm thử phần mềm và phương pháp thực hiện kiểm thử. Điều rất quan trọng đối với người kiểm thử phần mềm là phải có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời để có thể tương tác với nhóm phát triển một cách hiệu quả.

Trong hoạt động kiểm thử phần mềm, mọi công ty đều xác định mức phân cấp, vai trò và trách nhiệm của riêng từng cá nhân. Vì vậy, hãy truy cập Timviec365.vn để tìm kiếm những vai trò công việc mà bạn thấy mình đủ đáp ứng nhất nhé!

Test Case là gì? Hy vọng với những kiến thức trên, bạn sẽ áp dụng để thực hiện viết Test Case thành công!

Bài viết tham khảo: Lập trình game là gì? Giải đáp vấn đề về lập trình game đầy đủ nhất

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý