NEWS

Danh sách các đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất - Mới nhất 2018

Viết bởi Timviec365.vn, Tuesday , 10/07/2018, 497 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Căn cứ vào Tiết a, Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 34 về việc lập danh sách các đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất đối với việc đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định: 

Sau thời gian 03 tháng kể từ ngày gửi Thông báo về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động (Mẫu số D04e-TS) lần đầu, đơn vị vẫn không đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì phối hợp Phòng Thanh tra - Kiểm tra/Tổ kiểm tra lập Mẫu số D04m-TS để ra quyết định thành lập thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hoặc phối hợp với cơ quan quản lý lao động, cơ quan Thuế thành lập đoàn thanh tra liên ngành.

* Mẫu B04m - TS: Danh sách các đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất

- Trách nhiệm lập: Ban Thu.
- Thời gian lập: hằng quý.
- Căn cứ lập:
      + Dữ liệu của các cơ quan quản lý nhà nước (thuế, kế hoạch - đầu tư);
      + Dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý;
      + Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan liên quan và cơ quan BHXH;
      + Các nguồn khác. 

 

Mẫu B04m -TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

D04m-TS.docx

* Một số lưu ý khi lập Mẫu B04m - TS: Danh sách các đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất

- Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.
- Cột B: ghi tên đơn vị.
- Cột 1: ghi mã số BHXH do cơ quan BHXH cung cấp
- Cột 2: ghi địa chỉ đơn vị đóng trụ sở.
- Cột 3: ghi tổng số người lao động đang làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp (bao gồm cả người lao động đã tham gia và chưa tham gia BHXH, BHYT).
- Cột 4: ghi số người lao động đang tham gia BHXH, BHYT của đơn vị.
- Cột 5: ghi tổng số người lao động chưa tham gia BHXH, BHYT của đơn vị.
- Cột 6: ghi tổng số tiền nợ của đơn vị đến thời điểm hiện tại.
- Cột 7: ghi tổng số tháng nợ của đơn vị đến thời điểm hiện tại.
- Cột 8: ghi chú

Timviec365.vn xin gửi tới quý độc giả Mẫu B04m-TS: Danh sách các đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất để tham khảo và sử dụng!

 

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype