Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT

Đăng bởi Timviec365.vn - 3336 lượt xem

Vấn đề bảo hiểm xã hội vẫn luôn là một vấn đề đáng quan tâm của xã hội. Nếu bạn là một cá nhân mới đang làm việc tại các đơn vị chức năng phụ trách thu nộp bảo hiểm cho người dân, thì biểu mẫu Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT là một trong những biểu mẫu bạn thường làm việc thường xuyên và trực tiếp. Vậy bạn biết gì về biểu mấu này và bạn đã biết cách để lập nó sao cho chuẩn xác nhất hay chưa? Bài viết hôm nay, Timviec365.vn sẽ bật mí cho bạn toàn bộ thông tin cần thiết nhé!

Việc làm bảo hiểm

1. Giới thiệu biểu mẫu Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu số D03a-TS)

Biểu mẫu Tổng hợp danh sách chỉ tham gia bảo hiểm y tế là một văn bản thủ tục hành chính bắt buộc, có chức năng tổng hợp những cá nhân lao động chỉ thực hiện tham gia bảo hiểm y tế. Biểu mẫu này được quy định chuẩn nhất theo mẫu D03a-TS, được đính kèm ở phần phụ lục của Quyết định số 595 ngày 14/4/2024 được ban hành bởi cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Như vậy đây là biểu mẫu tính đến thời điểm này là mới nhất.

tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT -biểu mẫu d03a-ts

Do các cơ quan chịu trách nhiệm về bảo hiểm xã hội, quy trình tổng hợp thông tin về những người lao động chỉ tham gia bảo hiểm y tế cần phải tuân theo mẫu này. Biểu mẫu này có vai trò quan trọng trong công tác hỗ trợ và giúp cho các cơ quan, đơn vị bảo hiểm xã hội dễ dàng hơn trong công tác quản lý, rút gọn được tài liệu và thuận lợi hơn trong vấn đề kiểm tra định kỳ.

Việc làm quản lý hành chính

2. Hướng dẫn chi tiết cách lập biểu mẫu D03a-TS

Giống như các mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bhxh – bhyt doanh nghiệp, báo cáo tình hình thu bhxh, bhyt chuẩn nhấtkết quả đóng bhxh- bhyt theo tháng,... mẫu Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế theo quy định chuẩn mẫu D03a-TS nêu cụ thể và rõ ràng những thông tin, dữ liệu như: cá nhân người lao động tham gia đóng bảo hiểm, mã số của thẻ bảo hiểm y tế, thời gian bắt đầu và kết thúc sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế,... Dưới đây, Timviec365.vn xin hướng dẫn chi tiết cho bạn về cách để lập biểu mẫu quan trọng này:

tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT -hướng dẫn cách lập

- Mục địch lập: nhằm thống kê, tổng hợp và kê khai tất cả toàn bộ những thông tin của các cá nhân lao động chỉ tham gia đóng bảo hiểm y tế, trên cơ sở đó làm tài liệu để thuận lợi hơn trong vấn đề cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- Trách nhiệm thực hiện lập: cơ quan, đơn vị chức năng bảo hiểm xã hội cập huyện, tỉnh.

- Phương pháp thực hiện:

+ Mục đối tượng tham gia: cơ quan, cá nhân thực hiện lập ghi rõ loại hình đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (người có công, hộ cận nghèo, hộ nghèo,...).

+ Mục lương cơ sở: cơ quan, cá nhân thực hiện lập ghi rõ mức thu nhập cơ sở do Nhà nước đã quy định, tương ứng với thời điểm đang lập biểu mẫu.

+ Mục tỷ lệ ngân sách Nhà nước hỗ trợ (áp dụng đối với các cá nhân tham gia bảo hiểm theo hộ gia đình hay các cá nhân thuộc diện Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm): cơ quan, cá nhân thực hiện lập ghi rõ phần trăm tỷ lệ mà ngân sách Nhà nước hỗ trợ, đối với các cá nhân được quy định theo Luật hiện hành.

Tìm kiếm việc làm

A. Phần chi tiết của biểu mẫu:

- Cột A: cơ quan, cá nhân thực hiện lập đánh số thứ tự theo từng mục, từ nhỏ đến lớn. Bao gồm: tăng số lượng cá nhân tham gia, tăng thu nhập tiền lương, tăng trợ cấp Nhà nước, giảm số lượng cá nhân tham gia, giảm thu nhập tiền lương, giảm trợ cấp Nhà nước.

- Cột B: cơ quan, cá nhân thực hiện lập viết đầy đủ, chính xác tên gọi của các cá nhân người lao động tham gia bảo hiểm y tế lần lượt theo số thứ tự. Đối với các cá nhân tham gia bảo hiểm theo hộ gia đình, thì viết theo quy chuẩn như sau: cá nhân lao động phải thực hiện nộp 100% mức nộp thì thống kê trước, sau đó thống kê các cá nhân khác theo mức quy định phải nộp giảm dần, tiếp sau là hộ gia đình thứ hai.

- Cột C: cơ quan, cá nhân thực hiện lập viết rõ mã số bảo hiểm xã hội của từng cá nhân tương ứng với các cột có sẵn. Với trường hợp chưa có mã số bảo hiểm xã hội, thì thực hiện cấp và viết lại mã bảo hiểm xã hội cho họ.

Xem thêm: Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng bhxh tự nguyện, bhyt

- Cột 1: cơ quan, cá nhân thực hiện lập viết rõ, chính xác thời gian tham gia nộp đóng bỏ hiểm vào cột thứ 7 trong biểu mẫu.

- Cột 2: cơ quan, cá nhân thực hiện lập để trống đối với trường hợp cá nhân đóng bảo hiểm theo mức thu nhập cơ sở. Sau đó thực hiện ghi rõ mức thu nhập đóng bảo hiểm y tế (lương hưu, trợ cấp,...) đối với trường hợp cá nhân đóng theo mức thu nhập tiền lương.

- Phần 3: cơ quan, cá nhân thực hiện việc để trống đối với trường hợp các cá nhân không được giảm trừ mức nộp, và ghi rõ đối với các cá nhân tham gia bảo hiểm theo hộ gia đình, được giảm trừ 50%, 60%,... mức nộp.

- Cột 4 và cột 5: cơ quan, cá nhân thực hiện lập đối chiếu với số tiền nộp bảo hiểm y tế của cá nhân tham gia và ghi rõ thời hạn có hiệu lực của thẻ bảo hiểm y tế, thời gian bắt đầu và kết thúc.

- Cột 6 và cột 7: cơ quan, cá nhân thực hiện lập đối chiếu thời hạn thẻ bảo hiểm có hiệu lực, sau đó ghi rõ ràng mức tiền nộp bảo hiểm y tế.

+ Ghi rõ số tiền nộp trong năm vào cột 6 và số tiền nộp cho năm sau vào cột 7, đối với các cá nhân tham gia bảo hiểm theo hộ gia đình và cá nhân được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng.

+ Ghi rõ số tiền nộp cho ngân sách do cơ quan bảo hiểm xã hội nộp vào cột 6 đối với các cá nhân được Nhà nước và cơ quan bảo hiểm xã hội nộp cho.

- Cột 8 và cột 9: cơ quan, cá nhân thực hiện lập đối chiếu thời hạn thẻ bảo hiểm có hiệu lực, sau đó ghi số tiền nộp đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng.

Xem thêm: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bhxh tự nguyện; cấp sổ bhxh

B. Phần tổng hợp:

Tổng hợp danh sách số cá nhân tham gia số tiền nộp, số tiền do Nhà nước hộ trợ nộp theo cụ thể tiêu thức sau:

- Chỉ tiêu mang sang: cơ quan, cá nhân thực hiện lập ghi rõ vào các cột tương ứng số cuối kỳ trước mang sang.

- Chỉ tiêu phát sinh tăng: cơ quan, cá nhân thực hiện lập ghi rõ vào các cột tương ứng số lượng phát sinh tăng trong tháng đó.

- Chỉ tiêu phát sinh giảm: cơ quan, cá nhân thực hiện lập ghi rõ vào các cột tương ứng số lượng phát sinh giảm trong tháng đó.

- Chỉ tiêu điều chỉnh tăng: cơ quan, cá nhân thực hiện lập để trống cột 1 và ghi rõ vào các cột tương ứng số lượng điều chỉnh tăng.

- Chỉ tiêu điều chỉnh giảm: cơ quan, cá nhân thực hiện lập để trống cột 1 và ghi rõ vào các cột tương ứng số lượng điều chỉnh giảm.

- Chỉ tiêu cuối kỳ: cơ quan, cá nhân thực hiện lập ghi rõ vào các cột tương ứng số lượng cuối kỳ theo công thức sau: SL cuối kỳ = SL cuối kỳ trước mang sang + SL phát sinh tăng - SL phát sinh giảm + SL điểu chỉnh tăng - SL điều chỉnh giảm.

Ngoài ra bạn đọc tìm hiểu thêm về bhxh, bhyt qua các bài mẫu c17-ts, mẫu d04k-tsmẫu c02-ts.

>>> Timviec365.vn rất vui khi cung cấp cho bạn đọc kịp thời biểu mẫu D03a-TS, bạn đọc có thể tải về theo đường link sau:

D03a-TS(1).doc

Tác giả: Timviec365.vn