Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập bảng kê thông tin mẫu d01-ts theo quyết định 595

Đăng bởi Timviec365.vn - 10676 lượt xem

Nếu bạn chưa biết cách lập bảng kê thông tin được dùng trong các đơn vị bảo hiểm xã hội, theo mẫu D01-TS thì bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm điều đó!

Việc làm hành chính - văn phòng

1. Giới thiệu biểu mẫu D01-TS theo QĐ 595

Biểu mẫu D01-TS theo QĐ số 595 được ban hành bởi cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam là một bảng kê thông tin. Được sử dụng để thuận tiện trong công tác thống kê, tổng hợp các loại tài liệu của các đơn vị, cá nhân tham gia các loại bảo hiểm. Bảng kê theo mẫu D01-TS nhằm làm cơ sở, căn cứ để thực hiện việc truy thu các loại bảo hiểm, cấp lại, đổi, hay thay đổi điều chỉnh các nội dung trong các loại bảo hiểm. Mẫu D01-TS sau khi lập xong được đi kèm cùng với các loại biểu mẫu liên quan khác như mẫu D02-TS và mẫu TK1-TS.

Bảng kê thông tin mẫu d01-ts theo quyết định 595 thường được dùng trong các trường hợp sau:

- Truy thu bhxh và các thông tin liên quan (bao gồm: BHYT, BHXH, BHTN, BNN, BHTNLĐ).

- Cấp lại sổ BHXH.

- Đổi lại số BHXH.

- Điểu chỉnh nội dung đã ghi trên sổ.

Xem thêm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bhxh – bhyt doanh nghiệp

2. Hướng dẫn chi tiết cách lập biểu mẫu D01-TS theo QĐ 595

- Mục đích thực hiện: sử dụng để thống kê và tổng hợp các tài liệu như hồ sơ, giấy tờ của các cá nhân tham gia các loại bảo hiểm và của các đơn vị tham gia để làm căn cứ, cơ sở truy thu các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, BNN, BHTNNN), cấp lại, đổi, hay thay đổi điều chỉnh các nội dung trong các loại bảo hiểm. Để gửi kèm theo biểu mẫu D02-TS là Danh sách cá nhân lao động tham gia các loại bảo hiểm và biểu mẫu TK1-TS là Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

1. Trách nhiệm thực hiện: các đơn vị bảo hiểm xã hội.

2. Thời gian thực hiện: cố định hoặc có thể phát sinh.

3. Căn cứ thực hiện: các giấy tờ kèm theo mục số 2, của các PL1 (phụ lục), PL2 và PL3. Ghi rõ tình trạng các loại giấy tờ như: bảo chính/ bản photo/bản photo đã chứng thực.

4. Phương pháp thực hiện:

Xem thêm: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh bhxh, bhyt

Hướng dẫn cách lập bảng thông tin theo mẫu D01-TS

 

>>> Tải ngay bảng kê thông tin mẫu D01-TS theo QĐ 595 chuẩn nhất tại đây

Mau bang ke thong tin.rar

 

- Hàng ngang:

+ Chỉ tiêu 1: cá nhân, cơ quan thực hiện lập viết rõ nội dung dùng để lập biểu mẫu. Chẳng hạn: “Hồ sơ làm căn cứ cấp lại các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

+ Chỉ tiêu 2: cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi rõ bảng kê này là nộp kèm theo các loại biểu mẫu nào. Chẳng hạn như: kèm theo mẫu c17-tsmẫu d04k-ts.

- Hàng dọc:

+ Cột 1: cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi rõ số thứ tự lần lượt.

+ Cột 2: cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi họ tên của các cá nhân tham gia cấp lại các loại bảo hiểm.

+ Cột 3: cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi chính xác mã số bảo hiểm xã hội của các cá nhân tham gia cấp lại.

+ Cột 4: cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi rõ tên gọi, các loại văn bản, tài liệu (Hợp đồng lao động, quyết định, giấy xác nhận,...).

+ Cột 5: cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi chính xác số hiệu tài liệu văn bản (88/LĐTBXH-NCC; 99/QĐ-UBND;...).

+ Cột 6: cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi thời gian ban hành tài liệu văn bản.

+ Cột 7: cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi rõ thời gian tài liệu văn bản có hiệu lực.

+ Cột 8: cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm ban hành các tài liệu văn bản.

+ Cột 9: cá nhân, cơ quan thực hiện lập trích yếu nội dung các tài liệu văn bản (Về việc điều động, tuyển dụng, bổ nhiệm, tăng lương, xác nhân người có công,...).

+ Cột 10: cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi một số điều khoản trong văn bản để làm cơ sở thực hiện thẩm định như:

Truy thu: cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi nội dung trong tài liệu văn bản làm cở sở truy thu.

* Trường hợp do cần thay đổi tên gọi, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, giới tính nên đề nghị cập lại sổ bảo hiểm xã hội thì cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi rõ các thông tin cá nhân cảu người tham gia bảo hiểm tương ứng với thông tin trong giấy kahi sinh. Đồng thời ghi rõ thông tin số CMND, thẻ căn cước, hộ chiếu, thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm được ghi trong CMND, thẻ căn cước, hộ chiếu. Ghi rõ thông tin cá nhân cảu người tham gia nếu là Đảng viên trong lý lịch Đảng viên.

Xem thêm: Danh sách lao động tham gia bhxh, bhyt, bhtn, bhtnlđ, bnn

* Trưởng hợp đề nghị điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội: cá nhân, cơ quan thực hiện lập trên cơ sở các QĐ phân công nghề, công việc hay QĐ về tiền lương hay theo HĐLĐ, HĐLV và ghi rõ công việc, địa điểm thực hiện công việc, mức thu nhập, phụ cấp, trợ cấp, các khoản bổ sung, hệ số lương, bậc lương, thời điểm hưởng lương của cá nhân người lao động.

Việc làm quản lý nhân sự

 

>>> Tải ngay bảng kê thông tin mẫu D01-TS theo QĐ 595 chuẩn nhất tại đây

File mẫu bảng kê thông tin

Mau bang ke thong tin.rar

 

* Trường hợp được hưởng quyền bảo hiểm y tế cao hơn:

+ Cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi rõ thông tin cá nhân, tỷ lệ mất sức lao động,... đối với các trưởng hợp cá nhân tham gia là người có công với cách mạng (trên cơ sở căn cứ các thẻ thương binh, thẻ bệnh binh,..)

+ Cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi rõ thông tin cá nhân đối với các trường hợp cá nhân tham gia là người có công với cách mạng được cấp các văn bản công nhận, ghi rõ tên va chức vụ của cá nhân ký các loại văn bản đó.

+ Cá nhân, cơ quan thực hiện lập trên cơ sở đối chiểu với các trường hợp cá nhân tham gia là cựu chiến binh (CCB) quy định theo nghị định 150 của Chính phủ, ghi rõ thông tin cá nhân của CCB (bao gồm cả ngày nhập ngũ, cấp bậc quân hàm, địa điểm đơn vị đóng quân,...) và thông tin của cá nhân ký văn bản.

+ Cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi rõ thông tin cá nhân của những trường hợp CCB trực tiếp tham gia khangs chiến, đã được cấp văn bản chứng nhận và ghi rõ thông tin của cá nhân ký văn bản.

+ Cá nhân, cơ quan thực hiện lập ghi rõ thông tin cá nhân của người có công (hay chủ hộ), thông tin các thân nhân, thông tin của người ký văn bản đối với các trường hợp cá nhân được hưởng quyền lợi cao hơn theo hộ GĐ đã được cấp văn bản chứng nhân.

Xem thêm: Tổng hợp danh sách lao động tham gia bhxh, bhyt

Lưu ý: Nếu cá nhân tham gia không chuẩn bị và có các loại văn bản đã được nên tại PL2, mục II và III, PL3, tuy nhiên có các loại giấy tờ khác để chứng minh thì cá nhân, cơ quan thực hiện lập không ghi vào bảng kê này mà nộp lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết.

Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về bhxh, bhyt qua các bài đối chiếu biên lai thu tiền đóng bhxh tự nguyện, bhyt, biên bản làm việc về việc đóng bhxh, bhyt - mới nhất 2021, báo cáo tình hình thu bhxh, bhyt chuẩn nhất,... Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những kiến thức quan trọng và cần thiết về bảng kê thông tin mẫu D01-TS theo quyết định 595!

Cần tìm việc làm gấp

Tác giả: Timviec365.vn