NEWS

Hướng dẫn lập Báo cáo chi tiết đơn vị nợ BHXH, BHYT...

Viết bởi Timviec365.vn, Saturday , 07/07/2018, 406 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

- Căn cứ lập: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C12-TS) của từng đơn vị.

- Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH (Phòng/Tổ Quản lý thu lập mẫu này, gửi Phòng/Tổ quản lý nợ BHXH huyện gửi dữ liệu mẫu B03-TS về BHXH tỉnh)
- Thời gian lập: hằng tháng.

1. Mẫu B03-TS: Báo cáo chi tiết đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Mẫu B03 -TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

mau-so-b03-ts.doc

2. Hướng dẫn chi tiết cách lập Mẫu B03-TS: Báo cáo chi tiết đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

- Cột A: ghi số thứ tự.
- Cột B: ghi tên các đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo từng loại chỉ tiêu.
- Cột C: ghi số định danh của đơn vị.
- Cột 1: ghi số lao động của đơn vị đến thời điểm lập danh sách.
- Cột 2: ghi địa chỉ đóng trụ sở của đơn vị.
- Cột 3: ghi số tháng nợ BHXH của đơn vị theo mẫu C12-TS.
- Cột 4: bằng cột 5 + cột 6 +cột 7 + cột 8 + cột 9.
- Cột 5, 6, 7, 8: lần lượt bằng cột 1, 2, 3, 4 Điểm 2.2 Mục 2 phần D Mẫu C12-TS.
- Cột 9: bằng cột 4 mục 3 phần D Mẫu C12-TS.
- Cột 10: ghi biện pháp đã áp dụng đối với đơn vị nợ: thanh tra, khởi kiện ...
- Cột 11: ghi số, ngày tháng của văn bản của cơ quan có thẩm quyền thanh tra, xét xử...
- Cột 12: Ghi chú.
* Chỉ tiêu hàng ngang:
- Mục I; chỉ ghi tổng hợp những đơn vị nợ chậm đóng.
+ Cột C: ghi tổng số đơn vị nợ chậm đóng.
+ Cột 1: ghi tổng số lao động của những đơn vị nợ chậm đóng.
+ Cột 2, 3, 10, 11: không ghi số liệu.
+ Cột 4: bằng cột 5 + cột 6 +cột 7 + cột 8 + cột 9.
+ Cột 5, 6, 7, 8: lần lượt bằng tổng cột 1, 2, 3, 4 điểm 2.2 Mục 2 phần D Mẫu C12-TS của các đơn vị.
+ Cột 9: bằng tổng cột 4 mục 3 phần D Mẫu C12-TS của các đơn vị.
- Mục II, III, IV: ghi chi tiết đơn vị nợ theo các loại hình tương ứng.
* Lưu ý: đối với đơn vị đã áp dụng biện pháp ở cột 10 thì bắt buộc phải ghi số, ngày tháng năm văn bản của cơ quan có thẩm quyền ở cột 11.

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype