Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng

Tác giả: Timviec365.vn

Lần cập nhật gần nhất: ngày 28 tháng 03 năm 2024

Theo dõi timviec365 tại google new

Để có thể trở thành một người quản lý, thậm chí đạt tới mục tiêu là nhà lãnh đạo giỏi thì người ta cần phải đánh đổi rất nhiều, nhiều hơn cả đó là thời gian và công sức. Thời gian để bạn rèn luyện, công sức cũng bỏ ra phục vụ cho việc học hỏi, rèn luyện. Không phải nghiễm nhiên có những người trở thành những nhà quản lý tài năng, có tài thu phục lòng người, điều hành công việc hiệu quả, mang đến những thành công nhất định.

Tổng quan 

Nhà lãnh đạo là gì? 

Cần nắm vững ba yếu tố chính để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả: tạo ra tầm nhìn, truyền cảm hứng và gây ảnh hưởng. Hay nói cách đơn giản, nhà lãnh đạo là người có khả năng tạo ra tầm nhìn cho một tổ chức hay một nhóm và biết sử dụng quyền lực của mình để gây ảnh hưởng cho những người đi theo thực hiện tầm nhìn đó. Tùy theo từng khía cạnh nghiên cứu mà các nhà nghiên cứu có các định nghĩa khác nhau về nhà lãnh đạo. 

Theo Stogdill(1974), nhà lãnh đạo phải luôn được định nghĩa cùng với sự ràng buộc của tính cách, cách ứng xử, ảnh hưởng đối với người khác, các chuỗi hoạt động tương tác, quan hệ, vị trí quản lý và nhìn nhận của người khác về tính hợp pháp của quyền lực và sự tạo dựng ảnh hưởng. 

House (2024) đưa ra quan điểm rằng người đứng đầu là người có khả năng tác động, thúc đẩy và khích lệ người khác tham gia vào các hoạt động hiệu quả và thành công của tổ chức mà họ quản lý. 

Nhà lãnh đạo là người đứng đầu

Theo Maxwell thì định nghĩa nhà lãnh đạo là người có khả năng gây ảnh hưởng: trong bất cứ tình huống nào, một nhóm có hai người trở lên luôn luôn có một người có ảnh hưởng nổi bật, người đó là lãnh đạo. Vì vậy mỗi chúng ta đều gây ảnh hưởng và bị ảnh hưởng từ người khác. 

Điều này có nghĩa là tất cả chúng ta lãnh đạo người khác trong một vài lĩnh vực, ngược lại ở một số lĩnh vực khác chúng ta được người khác dẫn dắt, không ai nằm ngoài quy luật này hoặc là nhà lãnh đạo hoặc là người bị lãnh đạo. 

Trong doanh nghiệp, nhà lãnh đạo được xác định từ vị trí, nhiệm vụ và hoạt động của họ đối với doanh nghiệp, nhà lãnh đạo có thể xuất hiện ở mọi cấp trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, như lãnh đạo toàn bộ doanh nghiệp có tổng giám đốc, giám đốc, lãnh đạo phòng có trưởng phòng, lãnh đạo nhóm làm việc có trưởng nhóm... Càng ở vị trí cao, nhà lãnh đạo càng có quyền lực, chức vị và trách nhiệm công việc càng lớn. 

Những hoạt động của nhà lãnh đạo 

Khi lãnh đạo một doanh nghiệp cụ thể, nhà lãnh đạo doanh nghiệp thường thực hiện những hoạt động sau: 

+ Xác định tầm nhìn rõ ràng, chính xác cho doanh nghiệp và lịch trình để đạt được mục tiêu đóng

+ Huy động và thúc đẩy cấp dưới thực hiện mục tiêu, nhà lãnh đạo tập trung vào yếu tố con người. Họ kêu gọi, lôi kéo những người dưới quyền mình đi theo mình, hướng tới thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp. 

+ Liên kết giữa các bộ phận trong doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với hệ thống bên ngoài

+ Thực hiện công việc của một nhà quản lý cấp cao: xây dựng, thực thi chiến lược, lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, lực của công ty, kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. 

Việc làm quản lý điều hành tại hồ Chí Minh

Vai trò của nhà lãnh đạo 

Khi người đứng đầu là những người có vị trí lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp. Lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp là tổng giám đốc hoặc giám đốc, họ là người đại diện cho doanh nghiệp trước pháp lý, trước lợi ích chung của doanh nghiệp và kết quả cuối cùng mà doanh nghiệp đạt được. 

Họ duy trì và phát triển doanh nghiệp trong môi trường kinh tế cạnh tranh, ảnh hưởng đến tính hiệu quả của tài chính, cách phát sinh tiền lời cho đơn vị, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, sự hài lòng của nhân viên và khách hàng,...

Vai trò quan hệ con người 

Nhà lãnh đạo cần phải luôn đảm bảo được rằng các nhân viên đều được quan tâm đúng mức. Sự khích lệ tinh thần cho nhân viên đúng lúc sẽ tạo nên động lực to lớn cho nhân viên hoàn thành tốt công việc và vượt qua được những khó khăn. Người lãnh đạo không cần phải có mặt mọi lúc mọi nơi nhưng phải là người tạo nên văn hóa, người thổi hồn cho công ty

Nhà lãnh đạo có vai trò kiến tạo mối quan hệ con người trong tập thể

Bên cạnh đó, người lãnh đạo cũng cần phải định hướng mục tiêu cho các cá nhân theo đúng định hướng chung vì sự hoàn thành các mục tiêu cá nhân sẽ góp phần vào việc thực hiện mục đích chung. 

Giữa người lãnh đạo và nhân viên luôn cần có khoảng cách nhất định, không được thân quá nhưng cũng không nên xa quá. Sự khéo léo trong giao tiếp hay cách đối nhân xử thế sữ tạo nhà lãnh đạo hoàn hảo trong mắt mọi người. 

Vai trò thông tin 

Nhà lãnh đạo có vai trò thu thập và tiếp nhận các thông tin liên quan đến công sở và đến hoạt động của đơn vị. Người lãnh đạo đảm nhận nó bằng cách thường xuyên xem xét, phân tích bối cảnh xung quanh công sở để nhận ra những tin tức, những hoạt động và những sự kiện có thể đem lại cơ hội tốt hay sự đe dọa đối với hoạt động của công sở. Công việc này được thực hiện qua việc tham khảo tài liệu, văn bản, trao đổi và tiếp xúc với mọi người,...

Bên cạnh đó, người lãnh đạo còn có vai trò phổ biến những thông tin liên hệ đến người có liên quan, có thể là thuộc cấp, người đồng cấp hay thượng cấp. 

Ngoài ra người lãnh đạo cũng đảm nhiệm vai trò là người thay mặt tập thể đơn vị để cung cấp thông tin cho các bộ phận trong cùng một đơn vị, hay cho các cơ quan bên ngoài. Mục tiêu của sự thay mặt phát biểu này có thể để giải thích, bảo vệ hay tạo thêm sự ủng hộ của mọi người đối với tổ chức. 

Vai trò quyết định 

- Vai trò của người lãnh đạo là chủ trì trao đổi, thảo luận để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, mục tiêu là tạo ra sự thay đổi tích cực hơn trong đơn vị bằng cách áp dụng kỹ thuật mới hoặc cải tiến kỹ thuật hiện tại.

- Trong quá trình hoạt động, có nhiều tình huống rủi ro, sự cố, xáo trộn bất ngờ,... là những điều không tránh khỏi. Trong vai trò người giải quyết xáo trộn, người lãnh đạo là người phải kịp thời đối phó với những biến cố bất ngờ nhằm đưa tổ chức sớm trở lại ổn định hơn. So với các vai trò khác thì vai trò này chiếm vị trí ưu tiên hơn trong các quyết định mà người lãnh đạo cần phải giải quyết. 

Là người có vai trò quyết định

- Khi người lãnh đạo ở trong tình huống phải quyết định phân việc cho ai, số lượng như thế nào thì lúc đó người lãnh đạo đóng vai trò là người phân phối tài nguyên: có thể là tiền bạc, thời gian, quyền hành, trang bị,... Thông thường khi tài nguyên dồi dào thì mọi người lãnh đạo đều có thể thực hiện vai trò này một cách dễ dàng, nhưng khi tài nguyên khan hiếm quyết định của người lãnh đạo trong vấn đề này sẽ khó khăn hơn vì nó có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của một đơn vị.

- Người lãnh đạo cũng đóng vai trò của một người thương thuyết, đàm phán, thay mặt cho tổ chức trong quá trình hoạt động. Các cuộc thương lượng có thể là về công việc, tiền bạc, thời gian hay bất cứ điều gì có ảnh hưởng đến tổ chức. 

Những tố chất của nhà lãnh đạo 

Kiên nhẫn 

Khi bạn muốn đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống, bạn cần phải có sự kiên nhẫn để giải quyết mọi vấn đề, có thể công việc không được như bạn mong đợi nhưng bạn lại nhận được một bài học từ đó. Lãnh đạo giỏi luôn là những người có sự nhẫn nại và lòng kiên trì. 

Tự tin 

Tự tin luôn cần thiết trong mọi hoàn cảnh, mọi vị trí, dù bạn là ai đi chăng nữa. Nếu thiếu tự tin khi giao tiếp hay làm bất cứ việc gì, bạn khó có thể trở thành lãnh đạo. Trong trường hợp bạn đang là một người lãnh đạo trong công ty thì tự tin luôn là tính cách cần thiết để cấp dưới tôn trọng và lắng nghe bạn. 

Bên cạnh đó tự tin là khi bạn biết nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân ở đâu, đừng bao giờ sợ hãi những câu hỏi hoặc tham gia những khóa đào tạo bổ sung, bạn có thể không cần phải biết tất cả mọi thứ nhưng nếu bạn không có thế mạnh với công việc chi tiết hãy đảm bảo rằng bạn có những nhân viên xuất sắc cho mỗi đầu việc. 

Tuyển dụng việc làm

Tố chất tự tin và khiêm tốn của một nhà lãnh đạo

Khiêm tốn 

Thái độ kiêu ngạo và coi thường người khác sẽ khiến bạn không làm được việc gì. Ngược lại với bản chất khiêm tốn và quan tâm mọi người sẽ giúp bạn nhận được sự tôn trọng của nhân viên. Điều này luôn cần thiết và vô cùng quan trọng. Có sự khiêm tốn nhất định sẽ tạo nên hình ảnh một nhà lãnh đạo uy nghiêm được mọi người nể trọng trong mọi hoàn cảnh. 

Táo bạo 

Ưa mạo hiểm, suy nghĩ táo bạo và có thái độ dám nghĩ dám làm thực sự là tố chất của một nhà lãnh đạo tài ba. Bạn nên thể hiện cho nhân viên của bạn thấy rằng bạn có thể gánh vác mọi thứ, mọi thử thách và họ sẽ học được cách đối diện với mọi thử thách mà bạn đặt ra cho họ. 

Những người dám nghĩ dám làm không đồng nghĩa với sự nông nổi. Liều lĩnh dựa trên những tính toán, sự thẳng thắn cương trực, quyết định mạnh mẽ sẽ là những người hành động dựa trên lý trí nhiều hơn là cảm xúc. Họ lựa chọn mạo hiểm để thành công chứ không phải lựa chọn một cách vô thức để thất bại. 

Chăm chỉ 

Trước khi lên tới vị trí người lãnh đạo chắc hẳn ai cũng phải trải qua thời kỳ làm việc chăm chỉ và siêng năng. Sự nhẫn tâm và lười biếng không có chỗ trong từ điển của người lãnh đạo. 

Bắt đầu từ vị trí nhân viên, từ những công việc bình thưởng không phải là điều gì xấu. Sự đi lên bằng chính khả năng và thực lực của bản thân mới chứng tỏ được bạn là người bản lĩnh, mạnh mẽ và có ý chí như thế nào. Chắc chắn, với bằng đó những cố gắng, bạn sẽ được mọi người công nhận và tôn trọng bởi khối kiến thức đồ sộ và kinh nghiệm làm việc mà bạn có hơn hẳn mọi người như thế nào. 

Chăm chỉ và có tham vọng trong công việc

Tham vọng 

Là người lãnh đạo thì phải có tham vọng, nếu không có tham vọng, bạn hầu như không có cơ hội trở thành một người lãnh đạo. Những tham vọng chính là động lực giúp thúc đẩy bản thân bạn hơn. Đồng thời khi có tham vọng, người lãnh đạo sẽ luôn có sự quyết tâm nhất định, sự tập trung cao độ để hoàn thành những công việc bản thân đã đề ra, đạt hiệu quả như mong muốn. 

Có tham vọng không có nghĩa là hung hăng hay tiêu cực. Bạn không thể leo lên trên bằng cách bước trên bậc thang của người khác, chính vì thế cần biết điểm đến trong sự nghiệp của bạn là đâu và chấp nhận cơ hội, thách thức. Hãy quan tâm tới những người kế nhiệm tiềm năng nếu bạn nghĩ sẽ không thể đạt được vị trí mong muốn, bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó. 

Việc làm giám đốc điều hành

Những kỹ năng cần có để trở thành nhà lãnh đạo 

Kỹ năng lắng nghe và giải quyết vấn đề 

Kỹ năng lắng nghe là luôn quan tâm để lắng nghe ý kiến của người khác, tìm hiểu về những vấn đề đang cản trở nhân viên của bạn làm việc hiệu quả và hăng hái. Lắng nghe cẩn thận để người lãnh đạo hiểu hơn về cuộc sống, vấn đề cân bằng giữa cuộc sống và công việc, khuyến khích sự sáng tạo trong công việc của nhân viên. 

Là người lãnh đạo giỏi bạn cũng cần phải có kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh và chính xác. Người lãnh đạo không thể làm ngơ hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác khi có những vấn đề hóc búa hoặc những vấn đề phát sinh trong tập thể của mình. Để làm được điều này người lãnh đạo cần phải là những người thật sự công bằng và nhanh nhạy nắm bắt thời cơ thuận lợi để vấn đề được giải quyết một cách tốt nhất. 

Trong giải quyết vấn đề, không nên quá chậm chạp nhưng cũng không được quá vội vàng, nếu không chính bạn sẽ tự đẩy sự việc thêm phức tạp và có thể khiến nhân viên hiểu nhầm bạn là người thiếu năng lực, không xứng đáng với vị trí lãnh đạo mà mọi người tin tưởng giao cho. 

Nhà lãnh đạo là người luôn làm chủ giao tiếp

Làm chủ giao tiếp 

Nhà lãnh đạo cần phải có một kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả văn nói và văn viết vì điều đó sẽ bộc lộ được khả năng nhiều mặt của bạn và có ảnh hưởng không nhỏ tới sự thành công của công ty. Muốn thuyết phục được nhân viên tin mình, theo mình, nhà lãnh đạo phải biết cách truyền đạt thông tin. Muốn thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên, nhà lãnh đạo phải biết cách khuyến khích, động viên hay muốn có các bản hợp đồng, nhà lãnh đạo cũng phải biết cách thương thuyết.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cần phải có sự linh hoạt trong giao tiếp. Một nhà lãnh đạo giỏi không phải lúc nào cũng cần hoặc muốn mình phải đúng do đó hãy cởi mở với những ý kiến khác, những ý tưởng sáng tạo của người khác. Nếu nhân viên của bạn cảm thấy thoải mái đưa ra những ý kiến và được tham gia vào việc phát triển, áp dụng chúng, họ sẽ chủ động, tích cực tìm kiếm những cơ hội để đóng góp cho công việc, công ty hơn. 

Truyền cảm hứng cho người khác

Không ai có thể tránh được tình trạng chán nản, uể oải với công việc nhất là khi kế hoạch thất bại, kết quả công việc không như ý muốn, không được tăng lương hay cất nhắc thăng chức,... Những lúc như vậy, bạn phải biết cách tạo động lực cho họ, truyền cảm hứng với tinh thần làm việc hăng say, có trách nhiệm hơn cho mọi nhân viên bằng cách có khen thưởng rõ ràng chẳng hạn. 

Ở vị trí là một người lãnh đạo bạn không nên trách mắng nhân viên của mình trước người khác, hãy gặp riêng và nhắc nhở họ, bên cạnh đó hãy có những lời động viên để họ thoát khỏi tình trạng không tốt lúc đó, có như vậy bạn mới thực sự là lãnh đạo tốt và hiểu tâm lý nhân viên. 

Là một người lãnh đạo không có nghĩa mọi người sẽ theo bạn, bạn cần phải cho thấy rằng bạn đang đứng phí sau họ, hiểu được nhu cầu của mọi nhân viên cho dù đó là đào tạo nâng cao kỹ năng, công nghệ mới hay sự thay đổi nhiệm vụ thì hãy sẵn sàng cung cấp cho họ. Bạn sẽ có thể thành công nhưng điều quan trọng là bạn hành động theo cách ủng hộ họ. 

Quản lý linh hoạt 

Những nhà lãnh đạo xuất sắc có thể đánh giá khả năng làm việc và phát triển của nhân viên theo những cách khác nhau. Họ nhìn vào đội ngũ của mình thông qua đặc thù văn hóa thậm chí là cả giới tính để xác định phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất nhằm hỗ trợ thúc đẩy từng cá nhân. 

Chẳng hạn, nếu một thành viên trong đội đến từ Nhật Bản hoặc Mexico - những quốc gia có hệ thống phân cấp rõ ràng trong môi trường làm việc, nhà lãnh đạo giỏi sẽ biết rằng nên hỏi xem người này có cần được hỗ trợ gì không. Bởi lẽ họ đến từ những nền văn hóa mà việc đề xuất sự hỗ trợ từ cấp trên là một điều gì đó rất thiếu tôn trọng. 

Còn nếu có một thành viên trong công ty đến từ những quốc gia như Mỹ hoặc Pháp thì nhiều khả năng họ từng làm việc ở những môi trường có đặc trưng văn hóa rất phẳng và mở, nghĩa là họ đã quen với việc mỗi cá nhân trong đội ngũ đều phải có được sự tự chủ cao. 

Việc làm quản lý điều hành tại Hà Nội

Có kỹ năng quản lý linh hoạt và giao việc phù hợp

Kỹ năng giao việc 

Là người lãnh đạo nghĩa là bạn phải có kỹ năng quản lý và giao việc cho nhân viên. Nếu bạn để mặc cấp dưới muốn làm gì thì làm hay ngồi chơi cho hết giờ nghĩa là bạn không có năng lực của một nhà lãnh đạo nhưng làm thế nào để giao việc đúng người, đúng trách nhiệm chuyên môn không phải là việc dễ, điều đó đòi hỏi bạn cần phải có kỹ năng đó chính là kỹ năng giao việc. 

Để làm được điều này bạn phải thật sự là một lãnh đạo luôn sâu sát với nhân viên của mình, biết được năng lực và sở trường của họ. Khi đó bạn mới có thể dễ dàng giao việc mà không lo sợ họ không làm được, không phù hợp hay quá sức của nhân viên đó. 

Những phẩm chất của nhà lãnh đạo 

Tư duy tích cực 

Tư duy chiến lược luôn là điều vô cùng quan trọng đối với người lãnh đạo, nó thể hiện được tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo và của cả công ty. Tư duy chiến lược chính là nghệ thuật vượt qua đối thủ, đề ra được những chiến lược cụ thể để cạnh tranh. Nếu chiến lược đúng đắn sẽ giúp cho công ty có những bước phát triển tốt, ngược lại bạn sẽ đẩy công ty rơi vào khó khăn. 

Tư duy tích cực nhưng đòi hỏi vẫn thực tế, đảm bảo sự cân bằng giữa suy nghĩ tích cực và tính thực tế luôn là một thách thức lớn với nhà lãnh đạo. 

Chẳng hạn: trên một con thuyền có ba người, một người bi quan, một người lạc quan, một nhà lãnh đạo giỏi. Khi thuyền bất ngờ gặp gió lớn, người bi quan sẽ giơ tay lên than phiền, người lạc quan sẽ ngồi đó và nói rằng rồi gió sẽ qua, còn nhà lãnh đạo thì nói "Chúng ta sẽ làm được"  và tiến đến điều chỉnh cánh buồm để giữ cho thuyền luôn tiến về phía trước.

Tính quyết đoán 

Là người đứng đầu, bạn được trông chờ trong việc đưa ra những quyết định quan trọng trong khi những người khác thường cố gắng tránh xa nó. Cho dù những quyết định này đôi khi sẽ tạo ra được những tác động lớn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh mình thì bạn cũng phải chấp nhận điều đó. 

Lãnh đạo cần có tính quyết đoán

Sự cả nể, nhân nhượng trong cách đưa ra quyết định có thể dẫn bạn đến những sai lầm khi tạo tiền lệ xấu dẫn đến việc làm mất đi cái uy trong vị thế là người lãnh đạo của bạn. Đôi khi bạn cũng cần nhẫn tâm một chút trong việc sa thải một nhân viên nào đó vì hành động của anh ta gây tổn hại lớn đến lợi ích của công ty. 

Năng lực thực hiện 

Người lãnh đạo không nên huyênh hoang về trình độ, năng lực kinh doanh của mình, càng không nên lạm dụng uy tín và vị thế để chèn ép, kìm hãm sáng kiến của nhân viên dưới quyền. Biết động viên và khai thác năng lực, tính sáng tạo của nhân viên là một trong những nghệ thuật sử dụng người mà không phải nhà lãnh đạo nào cũng làm được. 

Bất kỳ người lãnh đạo nào cũng phải được công nhận bởi nhân viên của mình, người ta sẽ cảm thấy bất mãn nếu như kẻ lãnh đạo không có tài, cũng không có năng lực hơn người. Để được tôn trọng và công nhận, người lãnh đạo phải là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình hoặc chí ít là chuyên gia trong việc lãnh đạo, tổ chức.

Khuyến khích sự đổi mới 

Một chút sáng tạo cũng có thể thổi làn gió mới vào công việc, thúc đẩy mọi thứ phát triển xa hơn. Có đến gần 80% người được hỏi cho rằng nhà lãnh đạo truyền cảm hứng luôn khuyến khích nhân viên tìm cách đổi mới để tăng năng suất công việc và phát triển bản thân. 

Không những thế nhà lãnh đạo giỏi là người có thể tạo ra môi trường an toàn cho nhân viên, giúp họ cảm thấy bản thân được đồng nghiệp tôn trọng và chấp nhận. Họ luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân viên và đánh giá cao sự cống hiến của họ. 

  • Những nhà lãnh đạo tài ba thì cũng cần những người thư ký trợ lý giỏi để trợ giúp trong công việc. Xem ngay  việc làm thư ký trợ lý tại Hà Nội để tìm cho mình một người thư ký giỏi học một công việc tốt nhất.

Những sai lầm cần tránh của một nhà lãnh đạo 

Luôn đưa ra ý kiến quá vội vàng 

Trước bất kể một vấn đề nào cũng vậy, người lãnh đạo luôn phải bình tĩnh để giải quyết cũng như xử lý vấn đề bởi trong tay họ nắm giữ tất cả mọi thứ quan trọng cho nên không thể nào đưa ra quyết định bồng bột. Nhưng nếu như trong vai trò là người lãnh đạo mà bạn vẫn có những quyết định quá vội vàng thì rất có thể chúng sẽ gây ảnh hưởng đến những kết quả quan trọng. 

Bất cứ trước khi đưa ra những ý kiến hay quyết định gì thì nhà lãnh đạo cũng cần phải có sự suy xét cẩn thận, tham khảo ý kiến và những đề xuất của nhân viên trên mọi phương diện có như vậy mới có căn cứ để đưa ra những quyết định sáng suốt, phù hợp và đúng đắn nhất. 

Lãnh đạo cần có niềm tin tưởng đối với nhân viên

Không tin tưởng nhân viên 

Đây là một trong những sai lầm lớn nhất của người lãnh đạo. Nếu bạn không coi nhân viên dưới quyền là một phần quan trọng của tập thể, của bộ máy hoạt động thì bạn không thể tạo dựng được niềm tin trong họ. 

Môi trường nào cũng vậy nếu không có niềm tin thì chúng ta không thể làm nên việc lớn nhất là khi đứng trên vai trò của một người lãnh đạo. Niềm tin luôn là một phần quan trọng mà bạn phải tạo ra cho tập thể của mình, tạo được niềm tin lớn, sự tôn trọng, nể phục từ nhân viên. Tuy nhiên niềm tin ấy phải thực sự chân thành từ hai phía, có như vậy mới tạo ra sự đồng lòng, đồng sức, gia tăng hiệu quả công việc, đạt được nhiều thành công hơn. 

Không tạo ra động lực phát triển cho nhân viên 

Động lực ở đây đôi khi rất đơn giản, đó có thể chỉ là những lời nói động viên, một chút phần thưởng nhỏ cho những cố gắng và nỗ lực của mọi người. Không cần phải là gì đó quá to tát, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng không phải vị sếp nào cũng có thể nhìn thấy được tầm quan trọng của nó. Có những cá nhân luôn phấn đấu nỗ lực cống hiến nhưng lại không được ghi nhận xứng đáng, điều đó khiến họ cảm thấy mọi cố gắng của bản thân không được tôn trọng. 

Lâu dài nếu nhân viên không còn động lực cống hiến và phát triển bản thân họ sẽ có xu hướng tìm kiếm những công việc mới. Lúc này một vài thiệt hại mà công ty sẽ gặp phải như thiếu nhân sự, mất đi những nhân tài, mất đi cơ hội phát triển,... Tuy điều này không thể tránh khỏi hoàn toàn nhưng trong quá trình điều hành và quản lý nhân viên, tạo động lực làm việc luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

Việc làm quản lý nhân sự

Khiển trách nhân viên trước mặt đồng nghiệp khác

Quát tháo hay khiển trách nhân viên cấp dưới trước mặt đồng nghiệp của họ là điều khó có thể chấp nhận. Nếu đó là những trường hợp với mức độ trong tầm kiểm soát thì có thể lựa chọn cách giải quyết tế nhị, riêng tư để giữ thể diện cho nhân viên đó. Điều này có ảnh hưởng vô cùng lớn tới tâm lý và tinh thần làm việc của hầu hết các nhân viên. 

Chỉ ngoại trừ những trường hợp ngoài tầm kiểm soát, sự khiển trách là cần thiết thì nhà lãnh đạo có thể suy xét áp dụng một cách hợp lý để không ảnh hưởng đến tâm lý mọi người nhưng vẫn tạo được cái uy nhất định. Có như vậy mới khiến nhân viên tâm phục khẩu phục và nể trọng hơn. 

Đưa ra những yêu cầu một cách vô lý 

Khi làm lãnh đạo thì mọi quyết định của bạn cần phải thực sự xác đáng và nhận được sự đồng tình tin tưởng từ nhân viên. Nếu đưa ra những quy định theo kiểu trên trời thì nhân viên sẽ cảm thấy không đồng tình, dường như người quản lý đang thực hiện những điều vô lý, họ sẽ không còn sự tin tưởng vào người lãnh đạo, không còn hứng thú gắn bó với công ty nữa. 

Không nên chuyên quyền trong cách phân việc

Những yêu cầu được đưa ra dựa trên cơ sở có lí lẽ thuyết phục, người lãnh đạo không nên thể hiện sự chuyên quyền thông qua việc ra lệnh cho nhân viên làm theo ý của mình bởi lẽ, tuy họ là nhân viên nhưng cũng cần được tôn trọng. Cách ra lệnh trong công việc không bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp thậm chí còn phản tác dụng khiến người lãnh đạo đó mất đi những nhân viên tốt. 

Để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới môi trường công sở 

Ở vị trí người lãnh đạo, bạn không nên để chuyện đời tư của mình trở thành một đề tài bàn tán của các nhân viên. Nếu đem cuộc sống riêng tư của bạn đến nơi công sở, nhân viên sẽ nhìn theo góc độ khác để đánh giá về bạn mà không phải với vai trò nhân viên nữa. Điều đó chắc chắn sẽ khiến uy tín của bạn bị giảm sút và nhân viên cũng mất đi cái tâm gắn bó lâu dài với công việc. 

Chắc chắn không có người sếp nào muốn bản thân trở thành tâm điểm của những câu chuyện phiếm, muốn những ánh mắt dị nghị của nhân viên đổ dồn vào mình. Là người lãnh đạo cần phải công tư phân minh, chính trực và thẳng thắn. Chuyện đời tư không nên để ảnh hưởng đến công việc, bởi môi trường công sở là môi trường tập thể không chỉ có một người mà còn là không gian của nhiều người, những con người đang hàng ngày vận hành bộ máy hoạt động để đạt kết quả chung. 

Người tìm việc

Lối hành xử không thích hợp 

Bất kỳ một hành động, việc làm hay lời nói nào của bạn mà khiến nhân viên dưới quyền phải lúng túng, sợ hãi hoặc xấu hổ đều không thích hợp với người làm lãnh đạo. Điều này bao gồm cả việc nói chuyện phiếm, chat qua email hay khi nhận xét về nhân viên hay các ứng viên đang ứng tuyển vào công ty. 

Lối hành xử phù hợp hay không sẽ quyết định đến việc thái độ nhân viên đối với bạn ra sao. Người lãnh đạo có lối hành xử phù hợp sẽ được nhân viên kính trọng và nể phục, có được sự uy nghiêm nhất định, khiến mọi người luôn noi theo. Ngược lại, người lãnh đạo có lối hành xử không phù hợp sẽ khiến nhân viên cảm thấy chán nản, không cùng chí hướng phát triển, không có động lực để làm việc trong môi trường tập thể. 

Vấn đề về giới tính, tuổi tác hay dân tộc đều không ảnh hưởng đến khả năng làm việc của nhân viên. Chính vì thế khi ở vai trò là một người lãnh đạo, bạn không nên để những điều đó gây ảnh hưởng đến quyết định của mình. Nếu người lãnh đạo thiên vị hoặc đối xử không công bằng với một nhân viên nào đó chỉ vì vấn đề tuổi tác, giới tính, họ sẽ không thu hút được sự ủng hộ từ nhân viên và đôi khi chỉ gây ra sự phản đối trong công việc.

Cần có lối hành xử phù hợp trong công ty

Luôn tìm cách đối phó với nhân viên trong công ty

Với cương vị là một nhà lãnh đạo, sự ngay thẳng, chính trực là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu như cách xử lý mọi vấn đề của bạn không ngay thẳng, nhân viên sẽ không bao giờ kính phục, do đó có thể dẫn tới thái độ bất mãn, không mang tài năng mà cống hiến hết mình cho công ty. 

Thay vì việc để ý những chuyện nhỏ nhặt, người lãnh đạo nên có tầm nhìn chiến lược, coi trọng nhân viên và thành quả lao động của họ, thể hiện sự trân trọng đối với họ bằng những phần thưởng khích lệ động viên kịp thời. Có như vậy mới tăng thêm động lực làm việc cho toàn bộ nhân viên, khiến họ cảm thấy những cố gắng của bản thân đã được ghi nhận và được tôn trọng. 

Trở thành nhà lãnh đạo tài năng không hề khó, không phải ai cũng có tố chất trở thành nhà lãnh đạo thiên bẩm. Muốn thành công cần có sự cố gắng, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng và hoàn thiện bản thân toàn diện. Chúc mọi người luôn thành công với những dự định trong cuộc sống!

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý