NEWS

Biên bản Kiểm tra tài sản

Viết bởi Timviec365.vn, Friday , 29/06/2018, 530 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Mỗi tài sản được dán tem tài sản, tem tài sản gồm các nội dung sau: tên tài sản, mã tài sản, ngày kiểm kê, ký nhận. Mã tài sản được viết tắt như sau: tên viết tắt của tài sản (viết hoa) – số thứ tự tiến. Ví dụ: máy vi tính số 10 được ký hiệu là: MVT – 10 (không đánh thêm theo tên bộ phận, người sử dụng vì tài sản có thể thay đổi).  Danh mục tài sản viết tắt do Phòng HC lập và trình Giám đốc công ty duyệt.

Kiểm tra tài sản định kỳ: Hàng qúy Phòng HC thực hiện công tác kiểm tra tài sản về số lượng, chất lượng của tài sản theo biễu mẫu Biên bản kiểm tra tài sản như sau:

Biểu mẫu biên bản kiểm tra tài sản 

Biên bản kiểm tra tài sản.doc

Kiểm kê tài sản định kỳ: Hàng năm Phòng Kế toán kết hợp Phòng HC tổ chức việc kiểm kê tài sản định kỳ. Việc kiểm kê thông qua đánh giá số lượng tài sản so với danh mục tài sản công ty, dán tem tài sản, giá trị tài sản còn lại…

Timviec365.vn kính gửi tới quý độc giả quan tâm và sử dụng Biểu mẫu kiểm tra tài sản.

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype