Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Biên bản kiểm tra tài sản mới nhất dành cho các doanh nghiệp

Đăng bởi Timviec365.vn - 5470 lượt xem

Biên bản kiểm tra tài sản là một biên bản quan trọng các doanh nghiệp cần có, là chứng từ kế toán lấy làm căn cứ để nắm được tình trạng tài sản của doanh nghiệp.

Việc làm hành chính - văn phòng

1. Biên bản kiểm tra tài sản là gì?

Mẫu biên bản kiểm tra tài sản là một loại văn bản ghi nhận kết quả của việc, kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá và mọi tài sản trong công ty, nó là việc làm quan trọng và cần thiết đối với mỗi công ty, mỗi doanh nghiệp chính vì vậy mà các công ty doanh nghiệp nên thường xuyên tiến hành làm việc này, biên bản kiểm tra tài sản thường có nội dung là liệt kê các thông số về tài sản như: mã tài sản, tên tài sản, đánh giá tình hình thiết kế trong doanh nghiệp, kiểm tra chi tiết số lượng, chủng loại và các yếu tố khác...Biên bản này cần ghi rõ ràng cụ thể và chi tiết để làm cơ sở cho các bộ phận có liên quan kiểm soát, quản lý tài sản trong công ty, trong doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp đó biết cần sửa chữa tài sản, trang thiết nào và về việc mua tài sản, trang thiết bị nào. Để hiểu rõ hơn cách lập biên bản kiểm tra tài sản, nội dung biên bản như thế nào mời bạn đọc tham khảo chi tiết nội dung bài viết dưới đây để có thể hiểu và làm được một biên bản kiểm tra tài sản đúng theo yêu cầu.

Xem thêm: Biên bản giao nhận tài sản cố định

2. Mẫu biên bản kiểm tra tài sản mới nhất hiện nay

Hiện nay có rất nhiều mẫu biên bản kiểm tra tài sản được lập ra nhưng dù là mẫu nào đi nữa thì nội dung cần thiết phải có ở một biên bản kiểm tra tài sản đều phải có những nội dung này.

Để hoàn thành mẫu biên bản kiểm tra tài sản của một công ty, doanh nghiệp lớn là điều không hề đơn giản, những công ty, doanh nghiệp này có rất nhiều tài sản và nhiều hạng mục bạn cần phải kiểm tra, chính vì vậy mà việc chọn mẫu biên bản kiểm tra tài sản như thế nào cho chính xác dễ hiểu và đơn giản là điều không hề đơn giản, dưới đây là những  gợi ý cho bạn.

Trước một biên bản nào đó, để nó có hiệu lực trước pháp luật thì bạn cần phải được đầy đủ thông tin của đơn vị, bộ phận thực hiện kiểm định có thể đóng dấu đơn vị để chứng minh biên bản đó hợp pháp.

Mẫu biên bản kiểm tra tài sản cần phải thể hiện được ở:

Cột 1: Ngày tháng kiểm kê tài sản, cột này là cột cần thiết quan trọng phải có ở mỗi biên bản kiểm tra tài sản.

Cột 2: Tên tài sản, Các tài sản được công ty, doanh nghiệp kiểm tra phải ghi rõ được tên tài sản đó để biết được mình đang kiểm tra cái gì

Cột 3: Mà tài sản hãy quy ước một mã tài sản cho nó

Cột 4: Người sử dụng tên của người sử dụng chính tài sản đó, hay người có trách nhiệm bảo quản tài sản đó.

Cột 5: Bạn cần kiểm tra chi tiết tài sản đó để biết thông tin về nó

Cột 6: Đánh giá tình trạng tình hình của thiết bị, tài sản bạn đang tiến hành kiểm tra

Cột 7: Đưa ra hướng xử lý tài sản đó

Cột 8: Sau khi bạn kiểm tra tài sản đó và có những đánh giá sơ bộ thì cột 8 sẽ là cột mà người dùng xác nhận những thông tin trên là đúng.

Cột 9: Là cột cuối cùng trong biên bản kiểm tra tài sản, ở cột này bạn là phần để ghi chú, note những điều cần thiết về tài sản bạn kiểm tra nằm ngoài các danh mục có trong 8 cột còn lại, nếu tài sản kiểm tra không có vấn đề gì đặc biệt thì cột này có thể bỏ trống.

Xem thêm: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Ở cuối mỗi biên bản kiểm tra tài sản bắt buộc phải có ngày tháng diễn ra kiểm tra, phải có chữ ký của các bên có trách nhiệm như trưởng phòng hành chính, trường BP, người kiểm tra ký xác nhận những thông tin kiểm tra tài sản cố định.

Mỗi tài sản được dán tem tài sản, tem tài sản gồm các nội dung sau: tên tài sản, mã tài sản, ngày kiểm kê, ký nhận. Mã tài sản được viết tắt như sau: tên viết tắt của tài sản (viết hoa) – số thứ tự tiến. Ví dụ: máy vi tính số 10 được ký hiệu là: MVT – 10 (không đánh thêm theo tên bộ phận, người sử dụng vì tài sản có thể thay đổi).  Danh mục tài sản viết tắt do Phòng HC lập và trình Giám đốc công ty duyệt.

Việc làm quản lý hành chính

Kiểm tra tài sản định kỳ: Hàng qúy Phòng HC thực hiện công tác kiểm tra tài sản về số lượng, chất lượng của tài sản theo biễu mẫu Biên bản kiểm tra tài sản như sau:

biên bản kiểm tra tài sản

Biểu mẫu biên bản kiểm tra tài sản 

Biên bản kiểm tra tài sản.doc

Kiểm kê tài sản định kỳ: Hàng năm Phòng Kế toán kết hợp Phòng HC tổ chức việc kiểm kê tài sản định kỳ và lập biên bản kiểm kê tài sản theo đúng quy định. Việc kiểm kê thông qua đánh giá số lượng tài sản so với danh mục tài sản công ty, dán tem tài sản, giá trị tài sản còn lại…

Xem thêm: Mẫu biên bản tự kiểm tra pccc định kỳ

3. Các trường hợp làm biên bản kiểm tra tài sản

Từ mục đích của việc lập biên bản kiểm tra tài sản chúng ta đã hiểu được những trường hợp nào nên lập biên bản kiểm tra tài sản cố định, dưới đây là một số trường hợp mà nhất định doanh nghiệp công ty hay một tổ chức nào đó cần phải có những biên bản kiểm tra tài sản để biết được tình trạng tài sản của công ty, doanh nghiệp mình để từ đó có những bổ sung, những phương hướng, quyết định mới cho công ty, doanh nghiệp của mình.

- Việc làm biên bản kiểm tra tài sản cần làm trước khi lập báo cáo tài chính hàng năm, cuối kỳ kế toán của các công ty, doanh nghiệp.

- Khi các công ty, doanh nghiệp thực hiện việc chia tách công ty, hay sát nhập, hoặc chấm dứt hợp đồng, hoặc giải thể, giải tán, khi doanh nghiệp công ty bán hoặc phá sản, thì chắc chắn việc làm biên bản kiểm tra tài sản để thanh lý tài sản là không thể thiếu,

- Khi doanh nghiệp công ty thay đổi hình thức tổ chức, thay đổi hướng đi mới, thay đổi công nghệ máy móc thiết bị thì cũng nên làm biên bản kiểm tra tài sản.

- Việc  làm biên bản kiểm tra tài sản còn được thực hiện khi có quyết định của các cơ quan nhà nước yêu cầu công ty doanh nghiệp cung cấp thông tin về tài sản của công ty mình.

- Một điều mà bất kì cồn ty nào cũng không mong muốn đó là khi công ty doanh nghiệp xảy ra tình trạng mất cắp, hỏa hoạn hay xảy ra lũ lụt... doanh nghiệp công ty cũng nên làm biên bản kiểm định tài sản.

- Và còn nhiều trường hợp khác nữa mà công ty, doanh nghiệp cần phải thực hiện việc kiểm tra tài sản cố định của mình.

Cuối cùng, bạn đọc tìm hiểu thêm về biên bản cuộc họp, mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặtmẫu bàn giao tài sản nếu thấy chúng hữu ích với bạn.

Timviec365.vn kính gửi tới quý độc giả quan tâm và sử dụng Biểu mẫu kiểm tra tài sản.

Tìm việc làm online

Tác giả: Timviec365.vn