NEWS

Biên bản đánh giá lại tài sản cố định!

Viết bởi Timviec365.vn, Tuesday , 17/07/2018, 1302 lượt xem
5★ - 1 đánh giá

Mẫu số 04-TSCĐ: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định thường được đơn vị hay doanh nghiệp sử dụng nhằm xác nhận về kết quả đánh giá lại tài sản cố định và làm căn cứ để đơn vị ghi sổ kế toán liên quan đến số chênh lệch về số lượng tài sản cố định.

Mẫu số 04 - TSCĐ: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định được trình bày như sau: 

biên bản đánh giá

Biểu mẫu 04 - TSCĐ ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản đánh giá lại TSCĐ -04-TSCĐ.docx


- Tên đơn vị, bộ phận sử dụng, số biên bản được trình bày ở góc trên cùng bên trái của Biên bản.

- Sau khi có quyết định đánh giá lại tài sản cố định; đơn vị, doanh nghiệp tiến hành thành lập Hội đồng đánh giá tài sản cố định (ghi rõ về thông tin của những thành viên trong hội đồng về họ tên, chức vụ, đại diện)

- Nội dung việc đánh giá lại giá trị các tài sản cố định gồm:  

+ Tên, ký mã hiệu, quy cách cấp hạng tài sản cố định, số hiệu và số thẻ tài sản cố định

+ Giá trị đang ghi sổ về tài sản cố định: nguyên giá, hao mòn, giá trị còn lại

+ Giá trị còn lại theo đánh giá lại, chênh lệch (tăng, giảm) về số lượng tài sản cố định.

- Sau khi đánh giá xong, Hội đồng đánh giá lại tài sản có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung và ký, ghi rõ họ tên vào Biên bản 

- Biên bản đánh giá lại tài sản cố định được lập thành hai bản, một bản lưu lại phòng kế toán để ghi sổ kế toán , bản còn lại lưu cùng hồ sơ đánh giá lại tài sản cố định.

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype