NEWS

Biên bản kiểm kê tài sản cố định mới nhất!

Viết bởi Timviec365.vn, Tuesday , 17/07/2018, 1113 lượt xem
5★ - 1 đánh giá

Biên bản kiểm kê tài sản cố định dùng để xác định số lượng và các giá trị tài sản cố định hiện tại của đơn vị, doanh nghiệp, thừa thiếu về tài sản cố định thực tế so với số kế toán, trên cơ sở đó tăng cường quản lý về tài sản cố định từ đó làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch hiện tại.

Việc kiểm kê TSCĐ được thực hiện theo yêu cầu của đơn vị dựa trên quy định của pháp luật về kiểm kê tài sản. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó kế toán theo dõi tài sản cố định là thành viên trong ban kiểm kê đó.

biên bản kiểm kê

Biểu mẫu 05 - TSCĐ ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản kiểm kê tài sản cố định-05-TSCĐ.docx

Bố cục Biên bản kiểm kê tài sản được trình bày như sau: 

Tên đơn vị, bộ phận sử dụng được trình bày ở góc trên cùng bên trái của Biên bản 

Thời điểm kiểm kê: Biên bản kiểm kê TSCĐ phải ghi chi tiết thời điểm kiểm kê tài sản cố định 

Thành viên trong ban kiểm kê: cần ghi rõ về họ tên, chức vụ, đại diện thành viên trong ban kiểm kê.
Nội dụng kiểm kê cần theo những mục trình bày trong bảng như sau:

+ Tên TSCĐ, mã số, nơi sử dụng

+ Theo sổ kế toán, theo kiểm kê, chênh lệch: số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại

Biên bản kiểm kê tài sản cố định cần có đầy đủ chữ ký của giám đốc doanh nghiệp, kế toán trưởng và trưởng ban kiểm kê.

Mọi khoản chênh lệch về tài sản cố định của đơn vị, doanh nghiệp đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét.

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype