NEWS

Biên bản thanh lý tài sản cố định 2019!

Viết bởi Timviec365.vn, Tuesday , 17/07/2018, 1583 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Mẫu số 02- TSCĐ: Biên bản thanh lý tài sản cố định là mẫu biên bản được sử dụng trong doanh nghiệp sau khi nhận được quyết định về việc thanh lý tài sản cố định doanh nghiệp. Biên bản thanh lý tài sản cố định xác nhận việc thanh lý tàì sản khi có đợt thanh lý tài sản không còn sử dụng nữa hoặc hoặc tài sản đã được sử dụng trong thời gian dài và không còn đạt hiệu quả trong việc tạo ra giá trị sản xuất. Biên bản thanh lý tài sản này là căn cứ để phòng kế toán báo giảm tài sản cố định và được cập nhật trên sổ kế toán. 

 

Mẫu số 02-TSCĐ: Biên bản thanh lý tài sản cố định

Biểu mẫu 02 - TSCĐ ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản thanh lý TSCĐ - 02- TSCĐ.docx

Nội dung của biên bản thanh lý gồm 04 phần chính như sau:

  • Ban thanh lý tài sản cố định: ghi rõ họ và tên, chức vụ, đại diện của những người có liên quan
  • Nội dung thanh lý tài sản cố định:

+ Tên ký mã hiệu, quy cách cấp hạng tài sản cố định, số hiệu tài sản cố định, số thẻ TSCĐ.

+ Nguồn gốc tài sản cố định: Nước sản xuất, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng.

+ Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ.

  • Kết luận của ban thanh lý tài sản cố định: đại diện ban thanh lý ghi rõ những đánh giá về tài sản dựa theo những tiêu chí nêu trên.
  • Kết quả thanh lý: ​

+ Ban thanh lý đánh giá về những chi phí thanh lý tài sản cố định, giá trị thu hồi (ghi số tiền bằng số và bằng chữ)

+ Ghi giảm số tài sản cố định về những tài sản được đưa ra thanh lý.

+ Ban thanh lý TSCĐ lập biên bản thanh lý có xác nhận đầy đủ chữ ký, họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp.

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype