Timviec365.vn

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ chi chi tiết và rõ ràng

Đăng bởi Timviec365.vn - 10/06/2021 - 3869 lượt xem

Miễn nhiệm là một khái niệm được sử dụng trong trường hợp khi một người thôi/dùng lại việc làm tại một vị trí hay một chức vụ trong cơ quan nhà nước hoặc trong một công ty hay doanh nghiệp cụ thể. Vậy để có thể hiểu sâu hơn về nội dung, cách trình bày và các thông tin có liên quan đến mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để có thêm thông tin chi tiết về vấn đề này.

Miễn nhiệm là sự thôi hoặc dừng làm việc tại một vị trí nhất định trong các cơ quan nhà nước hoặc trong các công ty hay doanh nghiệp vì một lý do khách quan hay chủ quan nào đó mà không thể hoặc hoặc không đủ khả năng để có thể thực hiện tốt hoặc tiếp tục thực hiện được vai trò, chức năng và nghĩa vụ của mình. 

Miễn nhiệm được quy định rõ ràng dựa theo thông tin về quyết định của ban chấp hành trung ương - ban dân vận số 54 được ban hàng ngày 26/7/2016 có quy định rõ trong mục V điều 18 về bổ nhiệm miễn nhiệm. Trong đó nội dung chính được chia ra làm các mục sau: 

Thứ nhất là nội dung quy định về cơ quan có quyền ra quyết định thôi việc, miễn nhiệm. Cụ thể đối với các cơ quan cấp vụ, cấp phòng thì việc quyết định miễn nhiệm thuộc về lãnh đạo Ban thực hiện việc ra quyết định miễn nhiệm. 

khái quát thông tin về miễn nhiệm?
khái quát thông tin về miễn nhiệm?

Thứ hai - Quy định về quy trình và các thủ tục cần có trong quá trình miễn nhiệm.

Và cuối cùng đó chính là các thông tin về trách nhiệm của cán bộ tại các cơ quan nhà nước cần làm việc có sự kết hợp để có thể phát hiện và chỉ ra các trường hợp cần thực hiện mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ. 

Đó là toàn bộ các thông tin về việc miễn nhiệm cán bộ mà bạn có thể tham khảo kỹ hơn nguồn thông tin này tại quyết định số 54 của ban chấp hành trung ương- Ban Dân Vận để hiểu rõ hơn về quy định này. 

Vậy mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ được trình bày như thế nào? nội dung và cách thức trình bày mẫu quyết định này ra sao chúng ta cùng đi vào phần nội dung tiếp theo ngay sau đây. 

Việc làm hành chính - văn phòng

>> Xem thêm: Đơn xin nghỉ việc

Đối với các cán bộ - những người làm việc trong các cơ quan nhà nước khi rơi vào trong các trường hợp sau đây thì cần thực hiện quyết định miễn nhiệm:

Các lý do khách quan khi thực hiện quyết định miễn nhiệm đối với bí thư chi bộ như sau: 

- Do tình trạng sức khỏe không được ổn định, hoặc mắc bệnh nặng nên không đáp ứng được yêu cầu công việc, vì thế mà xin miễn nhiệm.

- Do không đủ năng lực để đáp ứng được nhu cầu công việc, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm kỷ luật, trường hợp này cũng sẽ bị miễn nhiệm

- Do vi phạm về quy định sự bảo mật về các thông tin chính trị trong nội bộ - đối với trường hợp này thì Ban sẽ là người thực hiện xem xét và xử lý, quyết định miễn nhiệm tại vị trí hiện tại và bổ nhiệm tại một vị trí khác mà không cần quan tâm đến việc thời hạn làm việc - nhiệm kỳ của cán bộ tại chức vụ đó vẫn còn.

Các trường hợp cần dùng mẫu quyết định miễn nhiệm?
Các trường hợp cần dùng mẫu quyết định miễn nhiệm?

- Do tự đề bạt xin miễn nhiệm hoặc do cấp trên yêu cầu vì một số nguyên nhân khách quan nào đó

- Nguyên nhân khách quan để thực hiện mẫu quyết định miễn nhiệm này đó là do do cán bộ đó tự xin miễn nhiệm và thôi chức vụ. 

- Nguyên nhân chủ quan: Do Bộ trực tiếp đưa ra quyết định miễn nhiệm do cán bộ đó không đủ năng lực, vi phạm quy định và 

Từ những lý do trên mà ta có thể suy ra được các trường hợp, khi nào cần thực hiện quyết định miễn nhiệm đối với bí thư chi bộ. 

>> Xem thêm: Mẫu quy trình nghỉ việc

3. Miễn nhiệm và những điều bạn cần biết

Miễn nhiệm không phải là cách chức hay bãi nhiệm. Vì vậy mà bạn cần phân biệt các khái niệm này để có thể thấy được sự khác biệt giữa chúng. Miễn nhiệm là thôi không làm việc tại các vị trí câp bậc/ cơ quan nhà nước, hoặc được bổ nhiệm từ cấp/ đơn vị trên để làm việc tại một vị trí làm việc khác trong cơ quan nhà nước. 

Miễn nhiệm không phải là một hình thức kỷ luật và xét về mức độ giải quyết thì đây được coi là mức độ nhẹ, mà trong thực tế miễn nhiệm là một hình thức giải quyết cho thôi không thực hiện chức vụ, không phải là một hình thức xét xử kỷ luật. 

Miễn nhiệm và những điều bạn cần biết
Miễn nhiệm và những điều bạn cần biết

Miễn nhiệm có thể xảy ra trong cả hai trường hợp khách quan và chủ quan. Và đây cũng chính là một trong những cách giải quyết ở mục đích nhẹ nhất đối với các cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước. 

Trong khi đó bãi nhiệm và cách chức là hai hình thức kỷ luật đối với cán bộ, viên chức nhà nước  khi mà họ vi phạm các điều lệ hay quy định của cơ quan, đơn vị  - nơi mà họ làm việc. 

Mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ này cũng được áp dụng trong các công ty doanh nghiệp đối với cac chức vụ, cấp bậc làm việc  trong các công ty doanh nghiệp đó. 

Việc làm nhân sự

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương

Mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ được chia thành 4 phần chính và được trình bày một cách cụ thể như sau:

Phần 1: Phần trình bày quốc hiệu tiêu ngữ và thời gian cụ thể trong mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ hay ở bất kỳ văn bản hành chính nào trong nhà nước chẳng hạn như mẫu đơn xin miễn sinh hoạt đảng, bảng tự kiểm điển của đảng viên dự bị, mẫu giấy giới thiệu vào đảng, mẫu quyết định kỷ luật đảng viên cấp chi bộ, mẫu bảng nhận xét đảng viên dự bị,... Tên bộ hoặc Ban nơi  thực hiện việc ra quyết định miễn nhiệm. 

Áp dụng mẫu đơn miễn nhiệm đối với cán bộ này mà bạn có thể trình bày các nội dung như sau:

Mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ - nội dung chính và cách trình bày
Mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ - nội dung chính và cách trình bày

Quốc Hiệu Tiêu Ngữ và ngày tháng năm thực hiện quyết định, địa chỉ cụ thể ở góc phía bên tay phải. Đối diện đó là phần tên đơn vị - nơi mà bí thư chi bộ làm việc. 

Phần 2: Phần trình bày tên của mẫu quyết định, các nội dung căn cứ để thực hiện mẫu quyết định. Cụ thể các nội dung căn cứ để thực hiện quyết định miễn nhiệm này đó là:

- Thông tin được quy định trong Nghị định số 1/2008 với nội dung về của đơn vị - Bộ(tên của Bộ) về chức năng, nhiệm vụ của Bộ cũng như quyền hạn của Bộ, và nghị định sửa đổi số 75/2009 sửa đổi điều 3 trong nghị định số 1/2008

- Thông tin được quy định trong nghị quyết tại các kỳ họp của ban cán sự Đảng (ngày, tháng, năm nơi diễn ra kỳ họp) 

Và cuối cùng thông tin căn cứ cuối cùng là dựa trên đề nghị của Vụ trưởng vụ(tên Vụ)

- Phần 3: Nội dung quyết định bao gồm 3 phần nội dung chính đó là:

- Điều 1: Quyết định miễn nhiệm đối với chức vụ bí thư chi bộ - họ và tên đầy đủ của bí thư chi bộ.

Mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ - nội dung chính và cách trình bày
Mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ - nội dung chính và cách trình bày

- Điều 2: Quy định về thời gian có hiệu lực của mẫu quyết định này - thời gian có hiệu lực được tính kể từ ngày mẫu quyết định này được ký. 

- Điều 3: Các cơ quan, Ban, các cấp, các ngành - những đơn vị chịu trách nhiệm và đồng ý/ tán thành cho mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ. 

Phần 4: Phần kết ghi nơi nhận - các cơ quan có trách nhiệm trong việc đồng ý với quyết định miễn nhiệm này và chữ ký, đóng dấu của Bộ - nơi đưa ra quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ. 

Đó là cách trình bày cũng như phần nội dung chính của mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ nói chung và đồng thời áp dụng đối với chức vụ bí  thư chi bộ nói riêng mà bạn có thể áp dụng và dựa vào cách trình bày trên mà  điền các thông tin một cách chính xác nhất. 

Trong thực tế mẫu giấy quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ này không chỉ được áp dụng đối với các cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước mà còn áp dụng cho các đối tượng làm việc tại các công ty, doanh nghiệp khác nhau đều có thể sử dụng mẫu giấy quyết định miễn nhiệm này trong các trường hợp cần thiết.

>> Xem thêm: Mẫu bản cam kết nghỉ việc

5. Quy trình thực hiện miễn nhiệm như thế nào?

Việc ra quyết định và thực hiện theo mẫu quyết định miễn nhiệm được thực thi dựa trên các quy định của pháp luật đặc biệt là thông qua Quyết định về việc ban hành các quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức do Ban chấp hành Trung Ương  - Ban Dân Vận ban hành từ năm 2016. 

- Trong đó có quy định về quy trình miễn nhiệm cán bộ, quy định này được trình bày rõ ràng trong mục V điều 18 khoản 2 như sau: 

- Cán bộ người bị miễn nhiệm sẽ tự kiểm điểm và đánh giá  lại bản thân trước Vụ và đơn vị mà cán bộ đó công tác

- Cán bộ thuộc vụ, đơn vị, cơ quan sẽ thực hiện công việc bỏ phiếu kín để lấy ý kiến của những cán bộ trong đơn vị đó. 

 Quy trình thực hiện miễn nhiệm như thế nào?
 Quy trình thực hiện miễn nhiệm như thế nào?

Lãnh đạo thuộc Ban đơn vị cấp cao sẽ xem xét và đưa ra quyết định miễn nhiệm hay sẽ bổ nhiệm cho cán bộ đó làm việc tại một vị trí mới, phù hợp với khả năng và năng lực của cán bộ đó. 

Xét trong trường hợp miễn nhiệm đối với bí thư chi bộ thì điều này có nghĩa quy trình thực hiện miễn nhiệm cũng được thực hiện tương tự như trên. 

Tuyển dụng

Xét theo từng trường hợp và nguyên nhân dẫn đến việc cần sử dụng mẫu quyết định miễn nhiệm này mà cán bộ bị miễn nhiệm sẽ phải nhận một số hệ quả như sau:

- Trường hợp cán bộ bị miễn nhiệm tại chức vụ mà họ đang thực hiện, tuy nhiên xét theo từng trường hợp mà có thể được bổ nhiệm và phân công làm việc tại một vị trí khác. 

- Trong trường hợp các cán bộ xin miễn nhiệm do tình trạng sức khỏe, sau khi miễn nhiệm họ vẫn được bảo lưu về việc được phụ cấp đối với chức vụ mà họ đã từng đảm nhiệm trong khoảng thời gian 6 tháng kể từ khi quyết định bổ nhiệm được đưa ra. 

- Trường hợp bị miễn nhiệm do nguyên nhân vi phạm quy định do đơn vị, nhà nước đề ra, không thực hiện đúng nghĩa vụ được giao thì không nhận được phụ cấp kể từ ngày mà bị miễn nhiệm. 

 Hệ quả của việc đối với các cán bộ bị miễn nhiệm là gì?
 Hệ quả của việc đối với các cán bộ bị miễn nhiệm là gì?

Đối với chức vụ bí thư chi bộ cũng có thể vào hệ quả được quy định như trên để có thể áp dụng tùy từng trường hợp - nguyên nhân - mức độ khiến bí thư chi bộ bị miễn nhiệm mà sẽ có những hệ quả thích đáng đối với chức vụ này. 

Kết luận, thông qua các thông tin được đề cập đến trong bài về miễn nhiệm và các khái niệm cùng những thông tin có liên quan về miễn nhiệm, mong rằng các thông tin trên có thể giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn từ những câu hỏi đầu bài. Dựa vào các thông tin trong bài bạn có thể biết được cách để trình bày, thực hiện mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư này sao cho đầy đủ và chính xác nhất. 

Thông qua bài viết mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ với đầy đủ các thông tin về nội dung trình bày, cách trình bày, luật quy định và toàn bộ các thông tin có liên quan như nguyên nhân cán bộ/ bí thư chi bộ bị miễn nhiệm, hệ quả của việc bị miễn nhiệm,...Hy vọng các bạn đã có thêm các kiến thức hữu ích để có thể áp dụng thực hiện các mẫu đơn này một cách tốt nhất.

Các bạn có thể tại mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ tại đây.

Mẫu uyết định về việc miễn nhiệm cán bộ.docx

Mẫu quyết định miễn nhiệm.doc

Mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ.docx

Tác giả: Timviec365.vn