Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập
Quay lại

Định mức lao động là gì? Vai trò của định mức lao động bạn biết chưa

Tác giả: Hồng Nhung Nguyễn

Trong lao động có những quy tắc và cách tính khối lượng thời gian, công việc cho người lao động để đảm bảo phù hợp với số tiền được trả mỗi tháng và cũng như đảm bảo quyền lợi của người lao động. Người ta thường nhắc đến cụm từ là định mức lao động. Vậy thì nói một cách cụ thể thì định mức lao động là gì? Hãy cùng tôi tìm hiểu ở bài viết này nhé!

1. Khái niệm về định mức lao động

Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu định nghĩa của định mức lao động. Định mức lao động (ĐMLĐ) là hành động xác định, đo lường khối lượng công việc, số lượng sản phẩm tạo ra của một cá nhân hay một nhóm, một tập thể trong một khoảng thời gian xác định nào đó hoặc lượng thời gian để hoàn tất công việc, hoàn thiện một sản phẩm.

Định nghĩa về định mức lao động
Định nghĩa về định mức lao động

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành thì người sử dụng lao động, các nhà tuyển dụng, những người trong ban lãnh đạo sẽ dựa vào định mức lao động để có thể tính lương thưởng trong payroll cùng remuneration cho người lao động và ký các hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động có thể là hợp đồng không thời hạn hay hợp đồng dài hạn, xem xét tăng lương cho người lao động. Định mức lao động sẽ là một trong những công cụ mà người sử dụng lao động sẽ dùng để xét lương cho người tham gia lao động.

Chính vì sự quan trọng và hữu ích của định mức lao động mà người sử dụng lao động cần phải nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong trong xây dựng định mức lao động dựa theo luật lao động, nguyên tắc không thay đổi của Chính phủ đã quy định. Định mức lao động là một thuật ngữ rất phổ biến trong môi trường làm việc, sử dụng lao động và định mức lao động có những tác động nhất định tới doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp, corporate, JSC, xí nghiệp, tiền lương của người lao động, giá thành sản phẩm của doanh nghiệp bán ra thị trường.

Việc làm quản lý sản phẩm

2. Những nguyên tắc, quy luật khi thiết lập định mức lao động 

Trong khi xây dựng định mức lao động, người sử dụng lao động cần phải có trách nhiệm tuyệt đối để xem xét, cân nhắc đưa ra định mức lao động phù hợp, hợp lý. Trong khi xây dựng sẽ có những quy tắc chung nhất định được quy định ở Điều 8, nghị định 49, 2013 (NĐ - CP), vậy những quy tắc trong xây dựng định mức lao động đó có nội dung là gì vậy?

Những nguyên tắc khi xây dựng định mức lao động
Những nguyên tắc khi xây dựng định mức lao động

Có tổng cộng 5 nguyên tắc trong khi thiết lập định mức lao động, đó là:

+ Định mức lao động sẽ được thực hiện theo từng công đoạn, quy trình, từng bước nhỏ cho tới toàn bộ quá trình trong công việc tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ trên cơ sở tổ chức hoạt động lao động khoa học, phù hợp với phân công lao động, khối lượng lao động, sản xuất hiệu quả và đảm bảo trong quá trình

+ Định mức lao động sẽ xét dựa trên cấp bậc, chức vị, trình độ chuyên môn, trình độ đào tạo của người lao động và cơ sở cấp bậc của tính chất công việc, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn của máy móc, các thiết bị kỹ thuật và đáp ứng đủ những yêu cầu về an toàn lao động

+ Định mức lao động được đưa ra phải là mức trung bình tiên tiến so với mặt bằng chung, đảm bảo cho phần đa số những người lao động thực hiện được mà không phải tăng ca lên nhiều giờ, kéo dài thời gian làm việc quá mức quy định trong Luật lao động của Chính phủ, Nhà nước

Năm nguyên tắc chủ yếu trong Nghị định
Năm nguyên tắc chủ yếu trong Nghị định

+ Trước khi thực hiện định mức lao động, người sử dụng lao động cần phải cho thử trước khi ban hành thực hiện nghiêm túc. Cụ thể thì, người sử dụng lao động, người chủ doanh nghiệp phải có nhiệm vụ thông báo trước cho người lao động ít nhất là trước 15 ngày trước khi áp dụng thật vào môi trường làm việc. Hơn nữa, thời gian áp dụng định mức lao động sẽ tùy thuộc theo tính chất công việc nhưng sẽ nhiều nhất tối đa là 03 tháng và sau quá trình áp dụng cần phải đánh giá định mức lao động. Trong quá trình làm việc tiêu chuẩn, mức thực tế thực hiện theo tính theo sản lượng thấp hơn 5% hoặc vượt quá 10% so với định mức được giao, hoặc là mức thực tế cao 5% hoặc thấp hơn 10% so với định mức được giao thì người sử dụng lao động sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi lại định mức lao động để phù hợp với người lao động

+ Định mức lao động sẽ không cố định bất biến mà sẽ được xem xét, rà soát, điều chỉnh để phù hợp, luôn được đem ra đánh giá, bổ sung cho hợp lý. Khi xây dựng đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung thì người sử dụng lao động cần phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và thông báo một cách rộng rãi và công khai ở nơi làm việc của người lao động trước khi áp dụng vào thực hiện thật, song song với đó là gửi cơ quan quản lý hành chính công (public adminstration) nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp

Trên đây là 5 nguyên tắc của xây dựng định mức lao động, vậy còn những thuật ngữ khác trong định mức lao động thì sao, bạn đã biết chưa? Hãy tìm hiểu những thuật ngữ đó trong phần tiếp theo bạn nhé!

>> Xem thêm: Tạm hoãn hợp đồng lao động

3. Thuật ngữ liên quan tới định mức lao động

Sau khi doanh nghiệp xây dựng được định mức lao động thì sản phẩm cho ra sẽ là Mức sản lượng và Mức thời gian.

+ Mức sản lượng (MSL) : là tổng số lượng đơn vị sản phẩm hay là số khối lượng công việc được giao cho một người 1 người lao động (NLĐ) hoặc một nhóm người lao động để hoàn thành khối lượng công việc đó trong khoảng thời gian định hạn trước. Đơn vị đo của MSL có dạng số đơn vị sản phẩm / giây, phút, giờ, ca.

+ Mức thời gian : là số lượng thời gian hao hụt được quy định cho 1 NLĐ hay một nhóm NLĐ để hoàn thành xong một sản phẩm hay một khối lượng công việc. MTG có đơn vị đo lường là giây, phút, giờ, ca, buổi,.../ một đơn vị sản phẩm

Bạn đã biết những thuật ngữ liên quan chưa?
Bạn đã biết những thuật ngữ liên quan chưa?

+ Bước công việc: là một phần, một bộ phận của toàn bộ quá trình công việc, quá trình sản xuất được hoàn thành bởi 1 hay một nhóm NLĐ thực hiện trong một nơi chốn, không gian làm việc nhất định, thực hiện cho một cá nhân người lao động nhất định và được phân bổ chia thành những giai đoạn, thao tác, cử động

Việc làm sản xuất - vận hành sản xuất tại Hồ Chí Minh

Việc nghiêm túc xác định và nghiên cứu MSL và MTG sẽ có thể cho doanh nghiệp tính toán được tiền lương đơn giá của sản phẩm cho lao động với một công thức như sau:

Đơn giá sản phẩm = (LCBCV + PC) X MTG

Trong đó thì LCBCV là lương cấp bậc công việc vì mỗi công việc có bậc lương khác nhau vì vậy mà LCBCV chính là mức lương trả cho công việc đó, PC là phụ cấp tính lương cho công việc ấy, MTG là mức thời gian với định nghĩa như bên trên đã nhắc.

4. Các phương pháp định mức lao động

Vậy thì những phương pháp định mức lao động gồm những phương pháp nào?

4.1. Các phương pháp tổng hợp

 Trong phương pháp tổng hợp có 3 phương pháp: thống kê, kinh nghiệm và dân chủ bình nghị. 

+ Phương pháp thống kê doanh nghiệp sẽ dựa vào cơ sở dữ liệu, tài liệu thông tin để có được thông tin về thời gian hao phí thực tiễn để hoàn thành xong  những bước công việc (gần giống hoặc tương tự) như với giai đoạn và thời kỳ trước. 

Ví dụ như xét một nhóm 6 công nhân có công việc như nhau, theo thống kê ghi lại của từng người, hao phí thời gian trung bình làm việc của từng người trong tuần lần lượt là: 45 phút, 39 phút, 52 phút, 49 phút, 41 phút, 47 phút. Vậy thì mức trung bình để tạo ra sản phẩm là (45 + 39 +52 +49 +41 +47 ) : 6 = 45,5 phút.

Các phương pháp tổng hợp cụ thể như thế nào?
Các phương pháp tổng hợp cụ thể như thế nào?

+ Phương pháp kinh nghiệm là một phương pháp xây dựng định mức dựa theo kinh nghiệm tích lũy được bởi các cán bộ định mức, quản đốc phân xưởng hoặc công nhân sản xuất

+ Phương pháp dân chủ bình nghị là phương pháp xây dựng định mức lao động bằng cách các cán bộ định mức sẽ dự đoán, tính toán được mức bằng thống kê hoặc kinh nghiệm có sẵn rồi sau đó đưa ra cho người lao động, công nhân thảo luận, tham khảo, bình, nghị quyết định

Có ba phương pháp trong số đó
Có ba phương pháp trong số đó

Sau khi nhìn tổng thể những phương pháp nằm trong nhóm phương pháp tổng hợp không phải là một phương thức có tính khoa học cao, thế nhưng ngoài những mặt hạn chế thì nó lại có điểm cộng là dễ dàng, đơn giản, dễ thực hiện vì tốn ít công sức. Nó sẽ chỉ được áp dụng hạn chế, có thời hạn nhất định trong điều kiện sản xuất non trẻ, trình độ tổ chức lao động và hoạt động sản xuất còn chưa chuyên nghiệp.

Việc làm quản lý sản xuất

>> Xem thêm: Đối tượng lao động là gì

4.2. Các phương pháp phân tích

 Trong nhóm các phương pháp phân tích thì quá trình diễn ra tỉ mỉ hơn với những cuộc nghiên cứu và áp dụng dựa trên những cơ sở với những máy móc, thiết bị và thao tác lao động hợp lý. Phương pháp dựa trên những căn cứ khoa học. Trong nhóm phương pháp này gồm có phương pháp phân tích tính toán, phương pháp phân tích khảo sát và phương pháp phân tích so sánh điển hình.

Có ba phương pháp trong số đó
Có ba phương pháp tất cả trong số đó

+ Phương pháp phân tích tính toán là phương pháp sẽ dựa vào việc tham khảo những tài liệu có sẵn. Những cán bộ cán bộ định mức lao động sẽ thực hiện thiết lập định mức lao động trong phòng làm việc của họ. Phương pháp này nhanh gọn lẹ, không mất nhiều thời gian và công sức, đảm bảo chắc chắn về độ chính xác và đồng nhất của định mức

+ Phương pháp phân tích khảo sát là phương pháp mà các doanh nghiệp sẽ cần phải dựa vào những tài liệu nghiên cứu, khảo sát ở những nơi làm việc của người lao động, công nhân. Định mức được xây dựng bằng phương pháp này có điểm ưu thế độ chính xác rất cao, nhưng tốn nhiều thời gian của doanh nghiệp và người khảo sát yêu cầu phải là người có trình độ nghiệp vụ cao thích hợp với điều kiện sản xuất hàng loạt và khối lượng lớn

Các phương pháp phân tích cụ thể như thế nào?
Các phương pháp phân tích cụ thể như thế nào?

+ Phương pháp so sánh điển hình là kiểu phương pháp sẽ dựa trên những mức hao phí mức điển hình và mức điển hình này sẽ xây dựng trên căn cứ khoa học và áp dụng nhiều cho những công việc thuộc ngành công nghệ hay nội dung kết hợp trình tự giống nhau chỉ khác nhau về kích cỡ. Đây là một phương thức tốn ít thời gian công sức của doanh nghiệp nhưng điểm trừ là có độ chính xác thấp hơn hai phương pháp phân tích kia nên sẽ chỉ áp dụng chỉ hình thức nhỏ lẻ hàng loạt và đơn chiếc. Nếu doanh nghiệp muốn nâng cao tính chính xác của phương pháp này sẽ phải phân chia thành các nhóm nhỏ chi tiết hơn và gia công hơn, xây dựng thiết lập một công trình tỉ mỉ, tính đúng đắn cao, dựa theo căn cứ khoa học.

Tìm việc

Giờ đây có lẽ  bạn đã hiểu về  định mức lao động là gì rồi phải không, bạn có thể truy cập web timviec365.vn để có thêm cho mình những thông tin khác nếu bạn muốn biết về những thuật ngữ mới trong môi trường làm việc nhé! Chắc chắn những thông về nghề nghiệp sẽ có thể hỗ trợ bạn trên con đường nghề nghiệp của bạn!

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý