Quay lại

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Nội dung về kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Tác giả: Đào Thanh Hồng

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì mà hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng khá nhiều, các thông tin tuyển dụng cũng thường xuyên được đăng tải trên timviec365.vn. Để tìm được lời giải đầy đủ và chính xác nhất thì các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

1. Tìm hiểu kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

1.1. Đơn vị hành chính sự nghiệp

Trước khi hiểu rõ về “kế toán hành chính sự nghiệp là gì?” thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Đơn vị hành chính sự nghiệp. Thực ra thì đây chính là tên gọi chung được gộp lại từ hai cụm từ thông dụng là: Cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Các cơ quan hành chính được hoạt động dưới sự quản lý của Nhà nước, hay nói một cách dễ hiểu thì nó chính là hệ thống cơ quan từ cấp Trung ương đến địa phương; cụ thể như Viện kiểm sát, Quốc hội, UBND các cấp,… cũng chính là cơ quan hành chính. Còn đơn vị sự nghiệp cũng sự quản lý của các cơ quan Nhà nước thực hiện chức năng riêng từng lĩnh vực. Như: trường học, bệnh viện,…

1.2. Kế toán hành chính sự nghiệp

Tìm hiểu kế toán hành chính sự nghiệp là gì?
Tìm hiểu kế toán hành chính sự nghiệp 

Là ngành nghề thực hiện công việc tổ chức hệ thống thông tin dựa trên số liệu được thống kê hoặc thu thập được để quản lý, theo dõi cũng như kiểm soát các vấn đề về nguồn kinh phí, tình hình quản lý, tình hình sử dụng các loại vật tư, tải sản công, tình hình chấp hành dự toán thu chi và quyết toán kinh phí. Ngoài ra các kế toán hành chính sự nghiệp cũng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn, định mức theo đúng sự quản lý của Nhà nước ở đơn vị.

Chính vì vậy mà vai trò của kế toán trong bộ máy hoạt động này không chỉ có vai trò quan trọng đối từng đơn vị mà nó vô cùng quan trọng đối với Ngân sách nhà nước. Đối với những nhiệm vụ, chức năng của kế toán hành chính sự nghiệp cũng sẽ cần được sắp xếp, phân công tác trong từng đơn vị một cách phù hợp với từng qui mô đơn vị hành chính sự nghiệp.

Xem thêm: Mẫu bảng cân đối kế toán ngân hàng mới nhất hiện nay

Việc làm kế toán - kiểm toán tại Hà Nội

2. Những thông tin cơ bản về kế toán hành chính sự nghiệp

2.1. Nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp

Mặc dù làm trong bộ máy hành chính sự nghiệp nhưng vai trò cũng như nhiệm vụ cũng không hề khác gì nhiều so với một kế toán viên khác. Công việc hằng ngày cũng sẽ cần phải thực hiện là:

- Trực tiếp chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, đánh giá, phản ánh , xử lý thông tin liên quan về nguồn kinh phí (được tài trợ, được cấp, được hình thành) cùng với đó là những tình hình sử dụng các khoản thu, khoản kinh phí phát sinh thực tế tại đơn vị trong một khoảng thời gian nhất định theo đúng quy định của bộ máy.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, theo dõi và kiểm soát quá trình chấp hành dự toán thu – chi; chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước.

- Luôn theo dõi, kiểm soát tình hình chấp hành kỷ luật thanh toán, chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, tình hình phân phối kinh phí và tình hình chấp hành dự toán thu chi và quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới theo đúng quy định, nội dung chế độ và chính sách của Nhà nước.

- Chủ động trong việc lập và báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh cho cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính liên quan có thẩm quyền theo quy định. Ngoài ra các kế toán hành chính sự nghiệp cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ cung cấp thông tin để lên các kế hoạch về việc xây dựng các định mức chi tiêu, xây dựng dự toán.

- Phân tích và đánh giá việc sử dụng các vốn quỹ, nguồn kinh phí ở đơn vị.

Nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp
Nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp

2.2. Yêu cầu công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Với những nội dung giúp các bạn giải đáp nhiệm vụ “kế toán hành chính sự nghiệp là gì?” ở trên thì các kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ cần phải đảm bảo được những nội dung dưới đây:

- Những thông tin về khoản vốn quỹ, kinh phí, tài sản và mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh ở đơn vị cần phải được phản ánh một cách kịp thời đầy đủ, chính xác, toàn diện hết sức có thể.

- Những chỉ tiêu kinh tế từ nội dung cho đến phương pháp tính toán luôn được thể hiện dựa trên sự thống nhất với dự toán.

- Bất cứ một con số hay thông tin nào được kế toán cung cấp trong báo các tài chính đều phải dễ hiểu, rõ ràng, trung thực và đảm bảo rằng các nhà quản lý khi đọc đều hiểu rõ được những thông tin cơ bản và quan trọng liên quan đến tình hình hoạt động tài chính của đơn vị.

Việc làm kế toán nội bộ

2.3. Phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

Trên thực tế hiện nay cũng khá là nhiều những tiêu chí để giúp các bạn có thể phân loại được các đơn vị hành chính sự nghiệp, nó còn phụ thuộc vào các yếu tố như việc hạch toán kế toán, cách phân loại theo đặc trưng riêng trong các loại đơn vị hành chính sự nghiệp, bao gồm:

–  Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu: Đối với nhóm đơn vị này thì sẽ có đặc tính là phát sinh các khoản thu được hình thành dựa trên dự án, chính sách bù đắp chi phí ngoài nguồn thu từ Ngân sách của Nhà nước. Hay các bạn cũng có thể liên tưởng đến các bệnh viện, họ đều có nguồn thu nhất định từ khoản viện phí của bệnh nhân, còn trường học cũng có thu học phí của học sinh,…

–  Đơn vị hành chính sự nghiệp đơn thuần: Thì là những đơn vị sẽ hoạt động, sử dụng nguồn thu chủ yếu chính là của Ngân sách Nhà nước để trang trả chi phí. Điển hình là Các phòng ban các cấp Huyện, xã, hay Sở tài chính…

–  Đơn vị hành chính sự nghiệp SXKD: Cũng tương tự như đơn vị hành chính sự nghiệp đơn thuần nhưng ngoài nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước thì còn thực hiện thêm hoạt động sản xuất kinh doanh để có thêm các khoản thu để trang trải khác nữa. Cụ thể như các Trung tâm giống cây trồng vật nuôi của tỉnh, huyện,…

–  Đơn vị hành chính sự nghiệp dự án: Với đơn vị này thì các hoạt động chủ yếu dựa trên để thực hiện các dự án mang tính chất xã hội và sử dụng kinh phí Nhà nước cấp. Ví dụ như các dự án tuyên truyền chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ sinh sản…

Xem thêm: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và những thông tin bạn cần biết

Phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp
Phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

Ngoài ra các kế toán hành chính sự nghiệp còn được phần loại theo hệ thống dọc của cùng 1 ngành (cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp cơ sở) hoặc theo nguồn gốc của nguồn kinh phí của đơn vị ( nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước, nguồn khác…). Còn đối với hệ thống chứng từ kế toán trong đơn vị đều có những đặc trưng riêng và nguyên tắc hoạt động khác nhau. Tuy nhiên cuối cùng thì các công tác thực hiện của kế toán hành chính sự nghiệp hay ai khác cũng đều đảm bảo theo quy định chung.

Việc làm kế toán hành chính

2.4. Nội dung kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp là gì?

Tuân thủ các quy định của Bộ luật kế toán hiện hành từ việc thu thập, tổng hợp các thông tin cho đến việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan trong đơn vị: các hoạt động nhận – rút dự toán và thu – chi Ngân sách. Cụ thể dựa theo thông tin về  việc áp dụng chế độ kế toán; và hệ thống tài khoản HCSN của bộ Tài Chính trong  QĐ 19/2006 QĐ – BTC ngày 30/3/2006 thì Kế toán hành chính sự nghiệp:

– Kế toán tài sản cố định: Chủ yếu sẽ là hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong một khoảng thời gian nhất định có liên quan đến TSCĐ như: mua, được cấp, thanh lý, tính hao mòn,… Ngoài ra, theo đúng cơ chế hạch toán thì các kế toán hành chính sự nghiệp cũng sẽ dựa theo giữa tính hao mòn TSCĐ đơn vị hành chính sự nghiệp để tính ra được mức khấu hao trong doanh nghiệp để hạch toán đó là:

+ Khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp tính theo 1 lần/tháng và được tính toán cũng như hạch toán vào nghiệp vụ phát sinh cuối mỗi tháng.

+ Hao mòn TSCĐ trong đơn vị hành chính sự nghiệp tính theo 1 lần/năm, hạch toán nghiệp vụ phát sinh tại thời điểm cuối mỗi năm.

– Kế toán các khoản thu: Là các nghiệp vụ phát sinh phản ánh được rõ nét và có khả năng cho thấy sự khác nhau giữa việc hạch toán của các nguồn thu với đơn vị HCSN có thu (sẽ được hạch toán dựa trên các khoản thu sử dụng TK511) và đơn vị HCSN có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh (là được hạch toán dựa vào khoản phải thu và sử dụng TK 311). Còn những khoản phải thu trong doanh nghiệp sử dụng TK131.

– Kế toán tiền và vật tư: Giống như tên gọi thì các kế toán hạch toán để phản ánh tình hình thu - chi Ngân sách Nhà nước; giao nhận dự toán, tình hình tăng - giảm các vấn đề liên quan đến tiền, vật tư. Cuối cùng là tổng hợp, báo cáo tình hình xử lý Nguồn kinh phí đã nhận trong kỳ kế toán phát sinh.

– Kế toán các khoản tiền lương và bảo hiểm: Trong phần nội dung này thì các kế toán tiền lương sẽ thực hiện nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tính, chi lương cùng với đó là các các khoản trích theo lương ( bảo hiểm ý tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn) trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

– Kế toán các khoản phải trả: Dựa vào những nghiệp vụ kế toán phát sinh thì các kế toán viên sẽ phản ánh các khoản phải trả cho các đối tượng liên quan thuộc vào đơn vị HCSN (học sinh sinh viên, nhà cung cấp... và các đối tượng khác).

Nội dung kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp là gì?
Nội dung kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

– Kế toán các nguồn kinh phí: Đối với nội dung này thì các kế toán viên sẽ sử dụng các bút toán kế toán liên quan đến việc tăng các loại nguồn kinh phí được cấp bởi Ngân sách Nhà nước như: kinh phí dự án, kinh phí hoạt động, …

– Kế toán nguồn kinh phí kinh doanh: Nội dung này thì sẽ giúp cho các nhà quản lý đơn vị HCSN có thể biết là được nhận nguồn kinh phí từ đâu? Cách thức và tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn kinh phí đó ra sao? Và đương nhiên họ cũng sẽ biết được những hạch toán đặc trưng của của nghiệp vụ kế toán phát sinh nó có trong các doanh nghiệp hay không?

– Kế toán các khoản chi: Phản ánh tình hình sử dụng nguồn kinh phí cho các hoạt động, dự án, đơn đặt hàng… của Nhà nước.

– Kế toán các khoản doanh thu: Kế toán thực hiện hạch toán các khoản doanh thu trong các đơn vị HCSN có sản xuất kinh doanh.

– Kế toán các khoản chi phí: Phản ánh các khoản chi phí SXKD trong đơn vị HCSN (chi lương, phụ cấp, chi NVL sản xuất, chi phân bổ CCDC, chi tính hao mòn TSCĐ,…

Trên thực tế mỗi đơn vị hành chính sự nghiệp đều có những yêu cầu và nội dung kế toán khác nhau, tuy nhiên mỗi doanh nghiệp đều cần phải thực hiện theo đúng với quy định hiện hành của Bộ luật kế toán. Hy vọng những thông tin chia sẻ về “kế toán hành chính sự nghiệp là gì?” ở trên đã mang lại hữu ích với các bạn! Ngoài ra các bạn có thể truy cập timviec365.vn để tham khảo thêm các thông tin tuyển kế toán Hà Nội hay bất cứ tỉnh thành nào để hiểu hơn vị trí này qua yêu cầu và mô tả công việc cũng như tìm được một việc làm phù hợp nhất. 

 Xem thêm: Các định khoản kế toán cơ bản. Cách định khoản cho người mới học

Tìm việc nhanh

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý