Quay lại

Less là gì? Sự phát triển của ngôn ngữ lập trình Website

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ánh - 04/12/2019

Ngôn ngữ lập trình là một trong những phát minh của ngành công nghệ thông tin, nó có tầm quan trọng cũng như có những ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế, tới sự phát triển của đất nước và doanh nghiệp nước ta. Một trong những ứng dụng của ngôn ngữ lập trình là để tạo, thiết kế và phát triển website. Trong đó không thể không kể đến Less, một phần nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng trong  việc cải thiện, khắc phục các nhược điểm của CSS. Cùng Timhieu365.vn tìm hiểu Less là gì, các khái niệm, tính năng của Less cũng như sự phát triển của ngôn ngữ lập trình Website qua bài viết dưới đây.

Việc làm IT phần mềm

1. Khái niệm Less là gì?

Khái niệm Less là gì?

1.1. Tìm hiểu chung về CSS

Cascading Style Sheets ( CSS ) là ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để mô tả việc trình bày một tài liệu được viết bằng ngôn ngữ đánh dấu như HTML. CSS là công nghệ nền tảng của World Wide Web , bên cạnh HTML và JavaScript.

CSS được thiết kế để cho phép tách biệt phần trình bày và nội dung, bao gồm bố cục , màu sắc và phông chữ. Sự tách biệt này có thể cải thiện khả năng truy cập nội dung , cung cấp sự linh hoạt và kiểm soát hơn trong đặc điểm kỹ thuật của đặc điểm trình bày, cho phép nhiều trang web chia sẻ định dạng bằng cách chỉ định CSS có liên quan trong tệp. CSS riêng biệt và giảm độ phức tạp và lặp lại trong nội dung cấu trúc. Việc tách định dạng và nội dung cũng giúp hiển thị cùng một trang đánh dấu theo các kiểu khác nhau cho các phương thức kết xuất khác nhau, như trên màn hình, in, bằng giọng nói (thông qua trình duyệt dựa trên giọng nói hoặc trình đọc màn hình ) và trên chữ nổi thiết bị xúc giác. CSS cũng có các quy tắc để định dạng thay thế nếu nội dung được truy cập trên thiết bị di động.

Xếp tầng tên xuất phát từ lược đồ ưu tiên đã chỉ định để xác định quy tắc kiểu nào được áp dụng nếu có nhiều quy tắc khớp với một yếu tố cụ thể. Chương trình ưu tiên xếp tầng này có thể dự đoán được. Consortium (W3C). Loại phương tiện Internet (loại MIME ) được đăng ký để sử dụng với CSS bởi RFC 2318 (tháng 3 năm 1998). W3C vận hành dịch vụ xác thực CSS miễn phí cho các tài liệu CSS.

Ngoài HTML, các ngôn ngữ đánh dấu khác hỗ trợ sử dụng CSS bao gồm XHTML , XML đơn giản , SVG và XUL.

Những thông tin CSS từ tác giả có thể được tách thành cách tệp tin riêng hoặc chèn trực tiếp vào văn bản HTML, tùy thuộc vào trình duyệt và trang web, người dùng có thể chọn từ các biểu định kiểu khác nhau do nhà thiết kế cung cấp hoặc có thể xóa tất cả các kiểu đã thêm và xem trang bằng cách sử dụng kiểu mặc định của trình duyệt hoặc có thể ghi đè lên kiểu tiêu đề in nghiêng màu đỏ mà không thay đổi kiểu khác thuộc tính.

1.2. Less là gì?

Less là gì?

Less là từ viết tắt của Leaner Style Sheets, đôi khi được cách điệu thành LESS. Đây là ngôn ngữ trang mẫu tiền xử lý động có thể được biên dịch thành Cascading Style Sheets (CSS) và chạy ở phía máy khách hoặc phía máy chủ.

Less là một CSS preprocessor, nó sẽ khắc phục các nhược điểm của CSS, giúp ta viết các đoạn mã đơn giản, ngắn gọn cũng như mang lại sự hiệu quả, tính năng của Less còn mang lại việc dễ quản lý thông qua việc thêm vào các CSS các thành phần của Less.

Less được thiết kế bởi Alexis Sellier, Less chịu ảnh hưởng của Sass và đã ảnh hưởng đến cú pháp "SCSS" mới hơn của Sass, điều chỉnh cú pháp định dạng khối giống CSS của nó. Less hơn là nguồn mở.

Phiên bản đầu tiên của Less được viết bằng Ruby, tuy nhiên, trong các phiên bản sau, việc sử dụng Ruby đã bị từ chối và được thay thế bằng JavaScript. Cú pháp thụt lề của Less là một kim loại lồng nhau, vì CSS hợp lệ là mã hợp lệ Ít mã hơn với cùng một ngữ nghĩa. Ít cung cấp các cơ chế sau: biến, lồng, mixin, toán tử và hàm. Sự khác biệt chính giữa Less và các trình biên dịch CSS khác là Less cho phép biên dịch theo thời gian thực thông qua less.js của trình duyệt.

Xem thêm: CCNP là gì? Thông tin liên quan đến chứng chỉ CCNP đầy đủ nhất

Việc làm thực tập cắt html css

1.3. Các khái niệm xung quanh Less, CSS

Các khái niệm xung quanh Less, CSS

- Ngôn ngữ trang mẫu: Một ngôn ngữ style sheet , hoặc ngôn ngữ phong cách , là một ngôn ngữ máy tính thể hiện việc trình bày các tài liệu có cấu trúc. Một tính năng hấp dẫn của các tài liệu có cấu trúc là nội dung có thể được sử dụng lại trong nhiều ngữ cảnh và được trình bày theo nhiều cách khác nhau. Các tờ phong cách khác nhau có thể được gắn vào cấu trúc logic để tạo ra các bài thuyết trình khác nhau. Một ngôn ngữ biểu định kiểu hiện đại có sử dụng rộng rãi là Cascading Style Sheets (CSS), được sử dụng để định kiểu các tài liệu được viết bằng HTML , XHTML, SVG , XUL và các ngôn ngữ đánh dấu khác .

- Tiền xử lý: Trong khoa học máy tính hay khoa học dữ liệu, bộ tiền xử lý là một chương trình xử lý dữ liệu đầu vào của nó để tạo đầu ra được sử dụng làm đầu vào cho chương trình khác. Đầu ra được cho là một dạng dữ liệu đầu vào được xử lý trước , thường được sử dụng bởi một số chương trình tiếp theo như trình biên dịch . Số lượng và loại xử lý được thực hiện tùy thuộc vào bản chất của bộ xử lý trước; một số bộ tiền xử lý chỉ có khả năng thực hiện các thay thế văn bản tương đối đơn giản và mở rộng vĩ mô , trong khi một số khác có sức mạnh của các ngôn ngữ lập trình chính thức. Một ví dụ phổ biến từ lập trình máy tính là việc xử lý được thực hiện trên mã nguồn trước bước biên dịch tiếp theo. Trong một số ngôn ngữ máy tính (ví dụ: C, Java và PL / I ) có một giai đoạn dịch được gọi là tiền xử lý . Nó cũng có thể bao gồm xử lý macro, bao gồm tệp và phần mở rộng ngôn ngữ.

- Sass: Sass (viết tắt của cú pháp kiểu tuyệt vời ) là ngôn ngữ biểu định kiểu được thiết kế ban đầu bởi Hampton Catlin và được phát triển bởi Natalie Weizenbaum. Sau các phiên bản ban đầu, Weizenbaum và Chris Eppstein đã tiếp tục mở rộng Sass bằng SassScript, một ngôn ngữ kịch bản đơn giản được sử dụng trong các tệp Sass. Sass là ngôn ngữ kịch bản tiền xử lý được diễn giải hoặc biên dịch thành Cascading Style Sheets (CSS). SassScript là ngôn ngữ kịch bản, Sass bao gồm hai cú pháp, cú pháp ban đầu, được gọi là "cú pháp thụt lề", sử dụng cú pháp tương tự Haml. Nó sử dụng thụt lề để tách các khối mã và dòng mới các ký tự để quy tắc riêng biệt. Cú pháp mới hơn, "SCSS" (Sassy CSS), sử dụng định dạng khối như của CSS. Nó sử dụng dấu ngoặc nhọn để biểu thị các khối mã và dấu chấm phẩy để phân tách các dòng trong một khối. Cú pháp thụt lề và các tệp SCSS theo truyền thống được đưa ra các phần mở rộng .sass và .scss, tương ứng.

- Ruby: là một ngôn ngữ lập trình mục đích chung , cấp cao , được giải thích . Nó được thiết kế và phát triển vào giữa những năm 1990 bởi Yukihiro "Matz" Matsumoto ở Nhật Bản. Ruby được gõ động và sử dụng bộ sưu tập rác . Nó hỗ trợ nhiều mô hình lập trình , bao gồm lập trình thủ tục , hướng đối tượng và lập trình chức năng . Theo người sáng tạo, Ruby chịu ảnh hưởng của Perl , Smalltalk , Eiffel , Ada , Basic và Lisp .

- JavaScript: thường được viết tắt là JS , là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, chỉ trong thời gian biên soạn, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đó phù hợp với những ECMAScript đặc điểm kỹ thuật . JavaScript có cú pháp khung cong , gõ động , định hướng đối tượng dựa trên nguyên mẫu và các hàm hạng nhất. Bên cạnh HTML và CSS, JavaScript là một trong những công nghệ cốt lõi của World Wide Web. JavaScript cho phép các trang web tương tác và là một phần thiết yếu của các ứng dụng web . Phần lớn các trang web sử dụng nó, và các trình duyệt web lớn có một công cụ JavaScript chuyên dụng để thực thi nó.

Việc làm it phần mềm tại Hồ Chí Minh

2. Tính năng của Less

Tính năng của Less

2.1. Các biến 

Less cho phép các biến được xác định. Các biến trong Less được xác định bằng dấu (@). Việc gán biến được thực hiện với dấu hai chấm (:).

Trong quá trình dịch, các giá trị của các biến được chèn vào tài liệu CSS đầu ra.

2.2. Mixins 

Mixins cho phép nhúng tất cả các thuộc tính của một lớp vào một lớp khác bằng cách bao gồm tên lớp là một trong các thuộc tính của nó, do đó hoạt động như một loại hằng hoặc biến. Họ cũng có thể hành xử như các hàm và lấy các đối số.

CSS không hỗ trợ Mixins: Bất kỳ mã lặp lại nào cũng phải được lặp lại ở mỗi vị trí. Mixins cho phép lặp lại mã hiệu quả và sạch hơn, cũng như thay đổi mã dễ dàng hơn.

2.3. Chức năng và hoạt động 

Less cho phép hoạt động và chức năng. Các hoạt động cho phép cộng, trừ, chia và nhân các giá trị thuộc tính và màu sắc, có thể được sử dụng để tạo mối quan hệ phức tạp giữa các thuộc tính. Các chức năng ánh xạ một-một với mã JavaScript, cho phép thao tác các giá trị.

2.4. So sánh Less và Sass 

Cả Sass và Less đều là bộ tiền xử lý CSS, cho phép viết CSS sạch trong cấu trúc lập trình thay vì quy tắc tĩnh.

Less hơn được lấy cảm hứng từ Sass. Sass được thiết kế để đơn giản hóa và mở rộng CSS, do đó những thứ như dấu ngoặc nhọn đã bị xóa khỏi cú pháp. Less được thiết kế để càng gần với CSS càng tốt và kết quả là CSS hiện có có thể được sử dụng làm mã Less hợp lệ, các phiên bản mới hơn của Sass cũng giới thiệu một cú pháp giống CSS được gọi là SCSS (Sassy CSS).

Xem thêm: Campus là gì? Tìm hiểu về mô hình mạng campus hiện nay

Việc làm lập trình viên html css

3. Sự phát triển của ngôn ngữ lập trình Website

Sự phát triển của ngôn ngữ lập trình Website

Hiện nay mọi người có thể thấy ngôn ngữ lập trình đã xuất hiện trong cuộc sống của con người hằng ngày. Một trong những ứng dụng của ngôn ngữ lập trình là ở mảng thiết kế website it job Viet Nam phổ biến hàng đầu và mang lại nhiều hữu ích đối với doanh nghiệp.

Người lập trình viên cần có tính ham học hỏi, có tinh thần làm việc nhóm và những ý tưởng khởi nghiệp luôn trong đầu.

Ngôn ngữ lập trình website là môi trường làm việc năng động, tuy nhiên có mức áp lực khá cao. Người làm cần kiên trì trước những đoạn code khó, phải trải qua quá trình đào tạo để trở thành chuyên nghiệp. Làm lập trình website là ngành có yêu cầu đặc thù, yêu cầu người lập trình phải làm việc cùng đồng đội, có sự kết hợp của nhiều người để tạo lên website hoàn chỉnh. Bạn nên tìm những doanh nghiệp để tìm hiểu và làm việc để hiểu rõ hơn về ngành.

Từ những khái niệm về Less, CSS cùng những từ ngữ chuyên ngành đã xung cấp ở trên, hẳn bạn đã hiểu phần nào công việc của những người lập trình website. Thông qua quá trình đào tạo về ngôn ngữ lập trình, người học sẽ nắm được các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để lập trình được một Website hoàn chỉnh. Thông thường nhân viên ngôn ngữ lập trình sẽ làm việc tại các phòng kỹ thuật của các công ty thượng mại điện tử, doanh nghiệp có sử dụng website.

Công việc của những nhà lập trình, coder, programmer sẽ phải viết source code để tạo nên website, chỉnh sửa các thông tin để hoàn thiện nội dung, khắc phục các lỗi trên website, web server, web service. Đây là những hình dung đơn giản nhất về công việc hằng ngày của một nhân viên lập trình.

Dựa vào những kinh nghiệm và kỹ năng có được, bạn có thể ứng tuyển vào nhiều vị trí trong công ty thương mại điện tử như nhân viên, trưởng nhóm, trưởng bộ phận hay nếu đủ kinh nghiệm và có thể vận hành bộ phận kỹ thuật thì bạn hoàn toàn có thể ứng tuyển vào vị trí trường phòng kỹ thuật.

Mức lương hiện nay của nhân viên lập trình phần mềm hay full-stack developer khá cao, giao động trong khoảng thấp nhất từ 8 triệu đến 12 triệu chưa tính các khoảng thưởng và các khoản hỗ trợ khác.

Với những thông tin mà chúng tôi cung cấp, hẳn bạn đã có những định hướng về công việc, vị trí làm việc cùng mức lương cơ bản của ngành. Timviec365.vn cung cấp các thông tin về việc làm liên tục, ứng viên có thể tìm kiếm việc làm phù hợp với mình. Timviec365.vn đang là một trong những trang tìm kiếm việc làm hàng đầu Việt Nam và được người lao động đánh giá cao về độ uy tín, dễ hiểu, dễ sủ dụng,...

Bạn đã hiểu rõ Less là gì chưa nhỉ. Còn chần chờ gì mà không tìm cho mình một công việc trên Timviec365.vn liên quan đến ngôn ngữ lập trình để thỏa sức phát huy khả năng của mình nhỉ.

Xem thêm: Software architect là gì? Cơ hội mới cho kiến trúc sư phần mềm!

Muốn tìm việc làm

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý