Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập
Quay lại

[MPS là gì?] Sổ tay kiến thức về lịch trình sản xuất chính

Tác giả: Hạ Linh

MPS là gì? MPS được hiểu là lịch trình sản xuất chính hay lập kế hoạch sản xuất chính. Ngày nay, MPS đã trở thành một thành phần thiết yếu của hoạt động sản xuất, trong đó các nhà sản xuất chính là người làm việc trực tiếp với MPS. Lịch trình MPS cho phép các nhà sản xuất phát triển một kế hoạch cho các sản phẩm được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định. Giờ đây, hãy tìm hiểu về MPS cùng Hạ Linh nhé!

1. Định nghĩa về MPS là gì?

MPS hay tên gọi đầy đủ là Master Production Scheduling. MPS là gì? Trong từ các thuật ngữ chuyên ngành sản xuất, MPS được xem là một lịch trình sản xuất chính, hoặc một kế hoạch sản xuất tổng thể.

MPS là một lịch trình - kế hoạch sản xuất đối với hàng hóa cá nhân được sản xuất trong từng thời kỳ, thời gian như sản xuất, biên chế, hàng tồn kho,.... MPS thường liên quan đến sản xuất mà kế hoạch chỉ ra khi nào và mất bao nhiêu của từng sản phẩm sẽ được yêu cầu. Lịch trình này định lượng các quy trình, bộ phận quan trọng và các tài nguyên khác để tối ưu hóa sản xuất, xác định các tắc nghẽn và dự đoán nhu cầu và hàng hóa đã hoàn thành. Do MPS thúc đẩy nhiều hoạt động của nhà máy, độ chính xác và khả năng tồn tại của nó ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận. Các MPS điển hình được tạo bởi phần mềm và được tinh chỉnh với người dùng.

Định nghĩa về MPS là gì?
Định nghĩa về MPS là gì?

Do những hạn chế của phần mềm, nhưng đặc biệt là công việc cực kỳ cần thiết của “bộ lập trình sản xuất chính”, lịch trình không bao gồm mọi khía cạnh của sản xuất, mà chỉ là các yếu tố chính đã chứng minh hiệu quả kiểm soát của chúng. Như nhu cầu dự báo, chi phí sản xuất, chi phí tồn kho, thời gian dẫn, giờ làm việc, công suất, mức tồn kho, lưu trữ có sẵn và cung cấp các bộ phận. Sự lựa chọn của những gì để mô mình khác nhau giữa các công ty và nhà máy. MPS là một tuyên bố về những gì công ty dự kiến sẽ sản xuất và mua (tức là số lượng sẽ được sản xuất, mức độ nhân viên, ngày tháng, số dư dự kiến). Các doanh nghiệp sử dụng phương pháp quản trị lean manufacturing để có thể sản xuất tiết kiệm tinh gọn hơn. Đương nhiên không phải mô hình nào cũng áp dụng được, vậy các nhà quản lý phải nghiên cứu kĩ càng.

MPS chuyển nhu cầu của khách hàng thành lịch trình xây dựng bằng cách sử dụng các đơn đặt hàng theo kế hoạch trong môi trường lập lịch thành phần thực sự. Sử dụng MPS giúp tránh tình trạng thiếu hụt, chi phí nhanh, lên lịch vào phút cuối và phân bổ nguồn lực không hiệu quả. Quy trình công nghệ sẵn có của doanh nghiệp khó mà có thể thay đổi nên đối với lượng hàng cần sản xuất khác nhau cần có những cách điều chỉnh sao cho phù hợp. Làm việc với MPS cho phép các doanh nghiệp hợp nhất các bộ phận được lên kế hoạch, đưa ra lịch trình và dự báo tổng thể cho bất kỳ cấp nào của Dự luật vật liệu (BOM) cho bất kỳ loại phần nào.

Xem thêm: Mom là gì? Liệu nó có liên quan gì tới lĩnh vực kinh doanh không?

2. MPS được xem là một chức năng lập kế hoạch quan trọng

Đúng như chúng ta vừa chia sẻ về MPS là gì, MPS quyết định sản phẩm nào được sản xuất và khi nào thì sản xuất. Các nguyên liệu thô được yêu cầu sau đó được xác định bởi BOM thành phẩm, dữ liệu từ đó được tích hợp với dữ liệu tồn kho hiện tại để tạo ra MRP (Kế hoạch yêu cầu vật liệu) cho việc mua sắm nguyên liệu thô.

MPS được xem là một chức năng lập kế hoạch quan trọng
MPS được xem là một chức năng lập kế hoạch quan trọng

Lịch trình sản xuất chính tạo thành cơ sở của giao tiếp giữa bán hàng và sản xuất. Sử dụng MPS như một hợp đồng giữa bán hàng và sản xuất có nghĩa là việc bán hàng có thể đưa ra những lời hứa hợp lệ. MPS không phải là một kế hoạch cứng nhắc. MPS là một kế hoạch năng động và có thể được điều chỉnh khi có sự thay đổi về nhu cầu hoặc năng lực.

Là một phần của hệ thống ERP tích hợp đầy đủ, MPS thường cung cấp chức năng lập kế hoạch quan trọng, trích xuất dữ liệu cung và cầu thực tế, cũng như dự báo để đưa ra kế hoạch chính xác và kịp thời. Điều này giúp nhà sản xuất đạt được mục tiêu sản xuất và giảm thiểu chi phí mua sắm. MPS cũng tính đến năng lực sản xuất của nhà máy trong tính toán của mình. Khi các đơn đặt hàng sản xuất (theo phương pháp MTO) đã được phân tích và phê duyệt, quy trình MPS cũng cung cấp bảo vệ chống lại sự thiếu hụt, việc lập kế hoạch bất ngờ và phân bổ nguồn lực không hiệu quả.

 • MPS hình thành một lịch trình chi tiết đáp ứng các mục tiêu sau:
 • Đạt được mức độ dịch vụ khách hàng mong muốn
 • Sử dụng các tài nguyên hiệu quả nhất
 • Duy trì mức - tỷ lệ tồn kho trong tầm kiểm soát
 • MPS trong quản lý hoạt động phải cân bằng nhu cầu được xác định bởi bán hàng và tiếp thị với sự sẵn có của nguồn lực. 

Việc làm sản xuất - vận hành sản xuất tại Hồ Chí Minh

3. Mối quan hệ giữa MRP và MPS là gì?

Lịch trình sản xuất chính MPS là gì? Nó là một động lực chính của Kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP). Cùng với các hóa đơn vật liệu, MPS có thể xác định thành phần nào là cần thiết từ sản xuất và những thành phần nào cần phải mua. MPS là một kế hoạch ưu tiên cho sản xuất.

Mối quan hệ giữa MRP và MPS là gì?
Mối quan hệ giữa MRP và MPS là gì?

Mặc dù MPS và MRP có một số điểm tương đồng, bao gồm khả năng tạo ra các mặt hàng được sản xuất theo kế hoạch và các đơn đặt hàng mua cũng như chuyển nhượng, có một vài đặc điểm khiến chúng khác biệt. Ví dụ, không giống như MRP, MPS có xu hướng tập trung vào khả năng lập kế hoạch của mình vào việc sản xuất thành phần hàng hóa, linh kiện hoặc bộ phận tạo ra lợi nhuận lớn nhất cho nhà sản xuất và do đó có khả năng tạo ra phần lớn tài nguyên cần thiết cho sản xuất. 

Một điểm khác biệt nữa là MPS chỉ hoạt động trong một cấp BOM của một mặt hàng, trong khi MRP có thể được sử dụng ở mọi cấp độ. MPS tập trung vào khả năng lập kế hoạch của mình nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu cho các bộ phận chính hay bộ phận phụ. Trong khi MPS tập trung nhiều hơn vào việc thiết lập kế hoạch sản xuất để đáp ứng nhu cầu thực tế cho thành phẩm, cũng như đáp ứng ngày giao hàng của khách hàng dự kiến.

Các kế hoạch MPS thường dựa trên đầu vào như đơn đặt hàng bán thực tế, đơn đặt hàng và dịch vụ, tài nguyên có sẵn, mức tồn kho và hạn chế năng lực hoặc dự báo. Các dự báo này cung cấp cho các nhà sản xuất khả năng dự đoán nhu cầu sản phẩm và tính linh hoạt để điều chỉnh kế hoạch sản xuất dựa trên tính thời vụ, khuyến mãi và nhu cầu biến động đối với các mặt hàng cụ thể hoặc thành phẩm. Đầu ra từ MPS bao gồm số lượng của một mặt hàng sẽ được sản xuất, ngày đáo hạn và số lượng có sẵn để thực hiện.

4. Sự khác biệt giữa MPS và PP (Lập kế hoạch sản xuất)

Thuật ngữ lịch trình sản xuất chính xuất phát từ quá trình tối ưu hóa đệ quy. Điều đó có nghĩa là số lượng được sản xuất của mỗi đơn vị được xác định dựa trên các đầu vào và ràng buộc đã nói ở trên. Kết quả cuối cùng sẽ là MPS. MPS không cố định, nó được gia hạn hàng tuần và hàng tháng. Hãy nhớ rằng, MPS liên quan đến việc lập kế hoạch, nhưng nó không chỉ đơn giản là “lên lịch”.

Sự khác biệt giữa MPS và PP (Lập kế hoạch sản xuất)
Sự khác biệt giữa MPS và PP (Lập kế hoạch sản xuất)

Lên lịch chỉ đưa ra câu trả lời khi nào, thường là thiết lập một dòng thời gian, theo thứ tự thời gian những việc cần làm. Ví dụ điển hình là khi một người lên lịch cho những việc cần làm. Điều này sẽ bao gồm danh sách các hoạt động sử dụng lịch và đôi khi mô tả ai sẽ chịu trách nhiệm. Thay vào đó, MPS liên quan đến các hoạt động lập kế hoạch và nhiều danh mục, phòng ban, tài nguyên và con người. Các danh mục này có thể được chia thành các mức độ chi tiết cao hơn và cung cấp cho nhiều thành viên trong nhóm. Cuối cùng, các thành viên trong nhóm sẽ phối hợp và làm việc đồng thời để đạt được mục tiêu kinh doanh chung. Kiểm soát quá trình thống kê (SPC) giúp cho doanh nghiệp tránh được rủi ro xảy đến bất chợt làm giảm bớt tính thay đổi, biến động. 

Mặt khác, xem xét rằng MPS không giống như lập kế hoạch sản xuất (PP). Lập kế hoạch sản xuất là giai đoạn trước đó xác định mức sản xuất ở mức cao hơn và ít chi tiết hơn. Nó xác định số lượng sản xuất về mặt chung chung, không phải các mặt hàng riêng lẻ. Ví dụ, PP sẽ xác định số lượng ghế sẽ được sản xuất, trong khi MPS sẽ xem xét các SKU riêng lẻ. PP giúp xác định các tài nguyên cần tiết và xác định tồn kho ở mức cao hơn. Đó là một kế hoạch mạnh mẽ cho ban lãnh đạo cao nhất, trong đó họ có thể nhìn thấy doanh nghiệp từ quan điểm sản xuất.

Xem thêm: FMS là gì? Khám phá đặc điểm của FMS - Hệ thống sản xuất linh hoạt

Việc làm trưởng phòng sản xuất

5. Lợi ích khi làm việc với MPS là gì?

Lợi ích khi làm việc với MPS là gì?
Lợi ích khi làm việc với MPS là gì?

Lợi ích khi làm việc với MPS là gì? Có nhiều lợi ích khi một doanh nghiệp sản xuất giới thiệu MPS. Dưới đây là những lợi ích đó:

 • MPS cung cấp một cơ sở vững chắc để xây dựng, cải thiện và theo dõi dự báo bán hàng.
 • MPS cung cấp một cơ sở vững chắc để xác định mức tồn kho mong muốn.
 • MPS cung cấp một cơ sở vững chắc để tính toán số lượng các bộ phận, thành phần phụ hoặc nguyên liệu thô để mua hoặc sản xuất, như là một phần của giai đoạn tiếp thoe MRP.
 • MPS cung cấp một cơ sở vững chắc để tính toán số lượng lao động và ca làm việc cần thiết như là một phần của giai đoạn tiếp theo MRP.
 • MPS cho phép tối ưu hóa công suất lắp đặt và cân bằng tài của nhà máy.
 • Sản xuất có thể ước tính chi phí sản xuất và bảo trì liên quan đến các trung tâm làm việc.
 • Bộ phận tài chính của công ty có thể nhận được thu nhập và chi phí, xuất phát từ MPS và tạo ra một dự báo về dòng tiền trong công ty. Nó sẽ giúp xây dựng các báo cáo tài chính khác, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ và kế hoạch đầu tư.
 • Bộ phận nhân sự có thể tận dụng MPS để dự đoán các yêu cầu tuyển dụng lao động.

MPS nên phản ánh kế hoạch kinh doanh càng chặt chẽ càng tốt. Điều này đòi hỏi một bản cập nhất liên tục của tất cả các bộ phận của công ty. Nếu bộ phận tiếp thị lên kế hoạch xúc tiến bán hàng, sự gia tăng nhu cầu phải được phản ánh trong MPS và dự báo. Nếu nhóm bán hàng không khuyến khích việc bán một dòng sản phẩm có lợi cho một dòng sản phẩm mới được tạo khác, MPS và dự báo sẽ được điều chỉnh.

MPS giúp các bộ phận tiếp thị và bán hàng khi họ bắt tay vào chiến dịch quảng cáo. Nhờ tài nguyên này, có thể thảo luận và xác nhận kế hoạch thực tế với phòng kế hoạch. Thực tế, để đạt được một mức độ hợp tác cao giữa các bộ phận khác nhau của công ty, bản thân nó là một lợi ích lớn. MPS đặt ra cơ sở cho việc tạo kế hoạch yêu cầu vật liệu MRP. MRP hoạt động ở mức độ chi tiết cao hơn, cả về thời gian và sự cố vật phẩm. Hãy nhớ rằng, MRP chia nhỏ từng mục thành các thành phần hoặc bộ phận của nó. Bộ phận mua hàng và sản xuất có thể tìm thấy để đáp ứng nhu cầu bổ sung cho sản phẩm. Họ sẽ có thể tìm thấy đủ số lượng của các thành phần và lắp ráp phụ cần tiết cho sản xuất sản phẩm.

6. Kỹ thuật lập lịch trình sản xuất chính MPS

Kỹ thuật lập lịch trình sản xuất chính MPS
Kỹ thuật lập lịch trình sản xuất chính MPS

MPS cần lập kế hoạch cho những gì sẽ được sản xuất ở mức hiệu quả nhất. Nếu MPS bao gồm quá nhiều mục, sẽ rất khó để đưa kế hoạch vào hoạt động một cách hiệu quả. Trong khi đó, nếu kế hoạch không đủ chi tiết, việc sản xuất sẽ bị ảnh hưởng. Theo nguyên tắc chung, lập lịch trình sản xuất chính MPS nên xảy ra khi có số lượng thay thế sản phẩm nhỏ nhất.

 • Trong môi trường MTO (Make to Stock): một số giới hạn các mục được lắp ráp từ một số lượng lớn các thành phần, ví dụ: máy ghi video hoặc máy tính. MPS trong trường hợp này nên là một lịch trình của các mặt hàng thành phẩm.
 • Trong môi trường MTO (Make to Order): nhiều hàng hóa thành phẩm khác nhau có thể được sản xuất từ một số lượng nhỏ nguyên liệu thô. Một ví dụ tuyệt vời của quá trình này là cách những chiếc xe được sản xuất. Các chiếc xe sẽ giống nhau nhưng các mẫu xe không giống nhau ở các tùy chọn, chẳng hạn như màu sắc, âm thanh nổi, cửa sổ,... MPS trong môi trường này là một lịch trình của các đơn đặt hàng thực tế của khách hàng.
 • Trong môi trường ATO (Assemble to Order): sử dụng nguyên liệu thô để tạo thành các thành phần cơ bản và hoàn thành các tiểu phần. Những thành phần và subassemblies tạo nên một loạt các sản phẩm hoàn chỉnh. Do đó, lịch trình sản xuất chính MPS nên diễn ra ở cấp độ lặp lại.

Lịch trình sản xuất chính MPS yêu cầu một trong tâm hơi khác nhau cho mỗi tùy chọn này. Trong mỗi trường hợp, nó sẽ căn cứ vào lịch trình trên số lượng tùy chọn sản phẩm nhỏ nhất.

Việc làm quản lý sản xuất

7. Cơ hội làm việc như một chuyên viên sản xuất với MPS

Cơ hội làm việc như một chuyên viên sản xuất với MPS
Cơ hội làm việc như một chuyên viên sản xuất với MPS

Đến đây, bạn đọc hẳn đã nằm lòng được những kiến thức quan trọng nhất xoay quanh khái niệm MPS là gì? Quản lý hàng tồn kho hiệu quả là một nghệ thuật, là duy trì mức tối thiểu của nguyên liệu thô trong tay để cung cấp cho việc sản xuất số lượng thành phẩm tối đa tại bất kỳ thời điểm nào. Lịch trình sản xuất chính MPS, lập kế hoạch yêu cầu vật liệu MRP và đơn hàng của vật liệu là những công cụ thúc đẩy hàng tồn kho tối ưu nhất có thể.

Trong sự quản lý hàng hóa của doanh nghiệp, vấn đề sản xuất, trong đó có tỷ lệ hàng tồn kho luôn là một khía cạnh rất qua trọng. Để làm một chuyên viên sản xuất thông minh, bạn cần hiểu những kiến thức này để áp dụng vào công việc. Với tầm quan trọng của quy trình sản xuất nói chung, hàng tồn kho nói riêng, doanh nghiệp có nhu cầu về nhân lực cho ngành sản xuất rất lớn. Vì vậy, bạn có thể thử sức với vị trí này, truy cập trực tiếp vào timviec365.vn - Ngôi nhà tin tức việc làm hàng đầu Việt Nam để nhận lấy cơ hội của mình nhé!

Việc làm online

MPS là gì? Trên đây là toàn bộ kiến thức về nó. Hãy áp dụng MPS vào thực tiễn nếu bạn đã và đang muốn trở thành những nhà sản xuất giỏi. 

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý