Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Vận tải đa phương thức là gì? Ưu tiên hàng đầu tạo nên đột phá

Tác giả: Phạm Thu Phương

Lần cập nhật gần nhất: ngày 09 tháng 06 năm 2021

Theo dõi timviec365 tại google new

Vận tải đa phương thức được xem là ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển trong ngành xuất nhập khẩu. Vậy vận tải đa phương thức là gì? Các hình thức vận tải, phương thức vận tải, loại xe vận chuyển và phương tiện vận chuyển ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và mở mang kiến thức về lĩnh vực này qua bài viết dưới vậy nhé!

 

1. Vận tải đa phương thức là gì? Các định nghĩa có liên đến vận tải đa phương thức

Định nghĩa của các tổ chức trên thế giới về hình thức vận tải đa phương thức:

Định nghĩa của liên hợp quốc (UN)

Vận tải đa phương thức là một  hình thức vận tải mà ở đó cần có sự liên quan trực tiếp của các yếu tố như: Phương thức vận tải, phương tiện vận tải, loại phương tiện vận tải như xe gắn máy, xe tải tiếng Anh, xe cont, xe nâng tiếng Anh (Forklift), vận tải đơn phương thức, vận tải kết hợp với các loại hàng hóa (Cargo) trong một đơn vị xếp dỡ cùng với sự kết hợp của các phương thức khác nhau.

Vận tải đa phương thức là gì? Các định nghĩa có liên đến vận tải đa phương thức
Vận tải đa phương thức là gì? Các định nghĩa có liên đến vận tải đa phương thức

Trong khi khái niệm vận tải đa phương thức ở chuyên ngành giao thông vận tải được định nghĩa đối với tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế(OECD) năm 2002 có nội dung như sau:

Vận tải đa phương thức là hình thức vận tải bao gồm việc sử dụng ít nhất 2 phương thức vận tải( đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đường ống) trong chuỗi cung ứng kho gửi hàng đến kho nhận hàng( door to door).

Trong khi đó khái niệm này được cũng được định nghĩa trong liên minh các nước Châu Âu bản sửa đổi 2001 như sau:

Vận tải đa phương thức la hình thức vận tải mà trong đó có ít sử dụng ít nhất hai phương thức vận tải trở nên bằng các phương tiện vận tải mà tiêu chuẩn của nó phải được đảm bảo trong việc vận chuyển hàng hóa mà không được bốc dỡ hàng hóa ra khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong phương thức vận tải.

Tổ chức thương mại thế giới cũng có những định nghĩa rõ rệt trong vấn đề này như sau: Vận tải đa phương thức là hình thức vận chuyển (Transportion) hàng hóa do người kinh doanh vận tải đa phương thức được thực hiện dựa trên một hợp đồng vận tải đa phương thức thực hiện vận tải mà điểm xếp hàng ở một nước và điểm xếp hàng ở một nước khác.

Đối với Việt Nam đã đề cập đến vấn đề này trong nghị định 125/203/NĐ/CP như sau:

Vận tải đa phương thức là hình thức vận chuyển hàng hóa mà có ít nhất từ hai phương thức vận chuyển trở nên. Được di chuyển bằng một phương tiện vận chuyển, dựa trên một hợp đồng vận chuyển hàng hóa do người kinh doanh hình thức vận tải đa phương thức từ một địa điểm xếp hàng ở nước này đến địa điểm dỡ hàng ở một nước khác.

Đến thời điểm năm 2009 luật đã có một chút nội dung về sửa đổi và bổ sung trong nghị định 87/NĐ/CP như sau:

-  Hình thức vận tải đa phương thức được chia ra làm hai dạng một là hình thức vận tải đa phương thức quốc tế(hình thức vận chuyển từ nước Việt Nam đến một nước khác, hai là nội địa(vận chuyển trong nước).

-  Vận tải đa phương thức được thực hiện dựa trên sự vận chuyển hàng hóa ít nhất bởi hai phương thức vận chuyển khác nhau và một hợp đồng vận chuyển vận tải đa phương thức.

-  Sử dụng phương thức khác nhau mà không thay đổi hàng hóa và phương tiện vận tải

-  Sử dụng đồng bộ và đơn giản hóa trong việc thực hiện một chứng từ vận tải, một người tổ chức vận tải, một giá

-  Tạo nên sự linh động và tính liên tục trong vận chuyển hàng hóa, đáp ứng nhu cầu chủ hàng, đơn giản hóa chứng từ và tăng cường sự trao đổi dữ liệu điện tử.

>> Xem thêm: D/O là gì

Vận tải đa phương thức là gì? Các định nghĩa có liên đến vận tải đa phương thức
Vận tải đa phương thức là gì? Các định nghĩa có liên đến vận tải đa phương thức

2. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến vận tải đa phương thức

Dựa vào thông tin trên ta có thể nhận thấy có rất nhiều yếu tố liên quan đến việc vận chuyển đa phương thức như sau: Phương thức vận chuyển, phương tiện vận chuyển, hợp đồng vận chuyển, người chịu trách nhiệm vận chuyển đa phương thức..) Chính vì vậy mà việc hiểu rõ hơn về các yếu tố cấu thành là một việc đặc biệt đáng được lưu tâm.

Các yếu tố liên quan trực tiếp đến vận tải đa phương thức
Các yếu tố liên quan trực tiếp đến vận tải đa phương thức

2.1. Phương thức vận chuyển và phương tiện vận chuyển

Hiện nay chủ yếu có 5 phương thức vận chuyển hàng hóa quốc tế chính như sau:

-   Đường bộ: xe tải, xe container, xe đầu kéo..

-   Đường sắt: tàu hỏa

-   Đường thủy: tàu container, tàu chở hàng

-   Đường hàng không: máy bay

-   Đường ống: ống.

Phương thức vận chuyển và phương tiện vận chuyển
Phương thức vận chuyển và phương tiện vận chuyển

2.2. Hợp đồng vận tải đa phương thức và các chủ thể liên quan

Nội dung hợp đồng vận tải đa phương thức gồm có những ý chính sau:

-   Hợp đồng được xây dựng trên cơ sở là sự giao kết thỏa thuận giữa người kinh doanh vận tải đa phương thức và người gửi hàng hay chủ hàng hóa. Trong đó người chịu trách nhiệm vận tải phải thực hiện việc vận chuyển hàng hóa với ít nhất hai phương thức vận chuyển trong đó có phương thức đường biển(bắt buộc). Hàng hóa được vận chuyển từ nơi gửi hàng ở nước này đến một nơi dỡ hàng ở nước khác.

-  Người kinh doanh vận tải đa phương thứ có quyền ký các hợp động riêng đối với các phương thức vận chuyển điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm của người kinh doanh vận tải đa phương thức

-  Chứng từ của hợp đồng kinh doanh vận tải đa phương thức là bằng chứng xác minh rằng: Người vận chuyển phải vận hàng hóa từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng theo như nội dung hợp đồng.

Chủ thể liên quan trực tiếp trong việc thực hiện nội dung này đó chính là:

- Người kinh doanh vận tải đa phương thức: Là người trực tiếp đứng ra ký hợp đồng vận tải đa phương tiện và có trách nhiệm trực tiếp chuyên chở đối với đơn hàng đó với tư cách là một bên chính thức và không thông qua người nào hay một bên thứ ba nào.

- Người gửi hàng: Là người có nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác và là người đại diện cho một doanh nghiệp để thực hiện công việc này.

>> Xem thêm: EXW là gì

Hợp đồng vận tải đa phương thức và các chủ thể liên quan
Hợp đồng vận tải đa phương thức và các chủ thể liên quan

 Người kinh doanh vận tải đa phương thức MTO được chia ra làm đối tượng chính sau:

- MTO có tàu: Họ thường là những người kinh doanh dầu khí trên biển và tất nhiên có phương tiện vận tải dựa trên phương thức đường biển. tuy nhiên đối tượng này không có các phương tiện như máy bay, xe container hay xe tải với các phương tiện như đường bộ đường sắt đường hàng không. Chính vì vậy mà họ cần có sự ký hợp đồng kinh doanh vận tải với các phương tiện vận tải khác để từ đó phát triển kinh doanh bằng hình thức kinh doanh vận tải đa phương thức.

- MTO không có tàu: Là những người kinh doanh các hình thức bằng phương thức vận chuyển khác trừ đường biển. chính vì vậy mà họ cũng cần ký hợp đồng kinh doanh với các hình thức vận chuyển hàng hóa khác để phát triển thêm việc kinh doanh vận tải đa phương thức của mình.

- Những người kinh doanh các dịch vụ khác nhưng có sự liên quan đến vận tải như bốc, dỡ hàng hóa tại kho hàng

- Những người chuyên chở không tàu bên cạnh việc chuyên chở hàng hóa họ cũng làm một công việc vô cùng quan trọng kể cả việc trở thành người kinh doanh vận tải đa phương thức.

- Những người giao nhận (hay người gửi hàng có trách nhiệm thay mặt công ty gửi hàng đi cho đến khi lô hàng đó về bến mới, và cũng là người chịu trách nhiệm nhận hàng từ nơi khác về), giờ đây họ cũng có thể trở thành người kinh doanh vận tải đa phương thức.

>> Xem thêm: AWD là gì

3. Quy định của việt nam đối với việc kinh doanh vận tải đa phương thức

- Quy được sửa đổi từ năm 2009 được sửa đổi bổ sung trong năm 2011 trong nghị định 89/2011/NĐ/CP được quy định như sau:

- Đơn đề nghị trong việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

- 1 bản sao giấy đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh đa phương thức quốc tế có chứng thực

- Xác nhận tài sản doanh nghiệp hoặc có có sự bảo lãnh tương đương.

Việc làm điều hành vận tải

Quy định của việt nam đối với việc kinh doanh vận tải đa phương thức
Quy định của việt nam đối với việc kinh doanh vận tải đa phương thức

4. Lợi ích của việc vận tải đa phương thức là gì?

Do nhu vận chuyển và sự trao đổi hàng hóa ngày càng cao mà dẫn đến việc các cần có sự kết hợp các phương thức vận tải với nhau cũng vì thế mà tăng lên để có thể đáp ứng được một khối lượng lớn hàng hóa đó.

Một thực tế cũng cho thấy rằng việc đẩy mạnh các hình thức vận tải cũng mang lại những lợi thế nhất định không chỉ cho kinh tế mà còn liên quan đến sự phát triển của các phương tiện vận tải cần ngày càng được đổi mới và cải tiến hơn.

-   Đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của đất nước trên các lĩnh vực thương mại, sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh tế và sự phát triển riêng đối với vận tải đa phương thức

-  Tăng tính cạnh tranh về cả mặt giá cả và chất lượng

-  Giảm thiểu tối đa những chứng từ không cần thiết và tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với nhau và các mối quan hệ giữa các nước trong khu vực và trên thế giới

-  Tạo sự phát triển đồng bộ giữa các khu vực với nhau nhờ quá trình lưu thông hàng hóa được mở rộng với hình thức đa chiều

-  Giảm thiểu được những chi phí và có được sản phẩm chất lượng đúng nơi, đúng thời điểm cần thiết, đúng số lượng cần thiết.

Lợi ích của việc vận tải đa phương thức là gì?
Lợi ích của việc vận tải đa phương thức là gì?

5. Các loại hình vận tải đa phương thức ở Việt Nam

Việt Nam xét về tình hình chung để so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới thì vẫn chưa có sự tiến bộ vượt bậc cho việc đầu tư các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên xét trên thực tại ta có thể thấy được sự kết hợp về hình thức vận tải đa phương tiện được thể hiện như sau:

-  Phương thức vận tải kết hợp đường bộ với đường sắt Phương thức vận tải kết hợp giữa đường bộ và đường hàng không

-  Phương thức vận tải có sự kết hợp giữa đường hàng không và đường biển

-  Phương thức vận tải đường biển kết hợp với hình thức thủy, nội địa

-  Phương thức hỗn hợp áp dụng cho việc vận chuyển hàng hóa phục vụ cho xuất nhập khẩu được phổ biến rộng rãi hơn. Và đây cũng chính là hình thức phổ biến nhất.

Các loại hình vận tải đa phương thức ở Việt Nam
Các loại hình vận tải đa phương thức ở Việt Nam

Vậy từ sự kết hợp về các phương thức vận tải trên có thể thấy Việt Nam cũng đang ngày càng đẩy mạnh hơn trong việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đa lĩnh vực đê góp phần cho sự phát triển một cách gián tiếp về vận tải đa phương thức như trên. bên cạnh đó ta cũng có thể thấy được những hạn chế đối với ngành vận tải ở Việt Nam hiện nay.

Việc làm

Từ việc phân tích đi sâu vào các vấn đề có trong bài viết về vận tải đa phương thức là gì? Ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển xuất nhập khẩu để từ đó nhìn ra được thực tế về những điều cần làm, các đối tượng liên quan trực tiếp đến sự phát triển của vận tải đa phương thức cũng như hiểu được vấn đề về vai trò của sự phát triển này đối với đất nước ta hiện nay. Chính điều này cũng giúp ta khẳng định được một điều rằng sự phát triển của vận chuyển đa phương thức dẫn đến sự phát triển chung của đất nước và toàn xã hội.

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý