NEWS

Bảng chấm công mới nhất 2019 - Tải miễn phí!

Viết bởi Timviec365.vn, Wednesday , 11/07/2018, 529 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công banh hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là mẫu biểu được người phụ trách chấm công sử dụng để theo dõi ngày công làm việc thực tế, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH,... của người lao động. Dữ liệu từ bảng chấm công này sẽ làm căn cứ để tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong mỗi doanh nghiệp.

Sau đây Timviec365.vn xin gửi đến bạn đọc Biểu mẫu 01a-LĐTL để tham khảo và sử dụng.

Biểu mẫu 01a -LĐTL ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

bản chấm công - 01a-LĐTL.docx

2. Một số lưu ý khi sử dụng mẫu 01a- LĐTL

 Bảng chấm công này phải lập hàng tháng từ mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm...) 
Cột A, B: Phải ghi đầy đủ và chi tiết về STT, họ và tênnhân viên trong bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm...)  .
Cột C:  Ghi chính xác các ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ của từng nhân viên 
Cột 1-31: Cột này dành để ghi các ngày trong một tháng( tính từ ngày đầu tiên của tháng) 
Cột 32: Cán bộ tổng hợp cần ghi đầy đủ số công hưởng lương sản phẩm của từng nhân viên trong tháng.
Cột 33: Ghi chính xác số công hưởng lương thời gian của từng nhân viên trong tháng.
Cột 34: Điền số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng 100% lương của nhân viên trong tháng.
Cột 35: Điền số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng các loại % lương của nhân viên trong tháng.
Cột 36: Điền tổng số công nghỉ hưởng BHXH của nhân viên trong tháng.

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype