NEWS

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mới nhất!

Viết bởi Timviec365.vn, Wednesday , 11/07/2018, 746 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Mẫu số 10: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương là mẫu biểu thống kê lại số tiền mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan BHXH và công đoàn về các khoản như: BHXH, BHYT, BHTN, các khoản phí công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi kế toán về các khoản trích nộp theo lương.

Timviec365.vn xin gửi tới đọc giả tham khảo và sử dụng Mẫu số 10: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương để tham khảo và sử dụng.

Biểu mẫu 10 -LĐTL ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương.docx

*) Bố cục trình bày của mẫu biểu như sau:

- Tên đơn vị, bộ phận mà trích nộp các khoản theo lương nằm phái bên tay trái của biểu mẫu

- Bảng biểu mẫu ghi các thông tin như:
           + Tháng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý.
           + Tổng quỹ lương trích lập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ.
           + Số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ phải nộp, chia theo nguồn trích tính vào chi phí và trừ vào lương của nhân viên.
           + Số tiền kinh phí công đoàn phải nộp, chia theo nguồn trích tính vào chi phí và trừ vào lương của nhân viên.
           + Kinh phí công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên.
           + Kinh phí công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị.
Sau khi hoàn thành việc thống kê các khoản theo lương, người phụ trách trình ký lên cấp trên xác nhận và in làm 02 bản nộp lên có quan có liên quan.

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype