NEWS

Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

Viết bởi Timviec365.vn, Thursday , 12/07/2018, 1540 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Biên bản xác nhận bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn được sử dụng khi xác nhận việc bàn giao tài sản cố định sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có tài sản cố định cần sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Biên bản xác nhận bàn giao là căn cứ ghi sổ kế toán để lưu trữ và thanh toán chi phí sửa chữa tài sản cố định.

Timviec365.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành như sau:

Biểu mẫu 03 - TSCĐ ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản bàn giao sửa chũa lớn hoàn thành 03-TSCĐ.docx

Biên bản bàn giao Tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành bao gồm 3 phần chính như sau:

- Thông tin của các bên bàn giao có liên quan (họ và tên, chức vụ, đại diện); Tên đơn vị và bộ phận lập biên bản sửa chữa; Tên, ký hiệu, số hiệu tài sản cố định sửa chữa, thời gian bắt đầu sửa chữa và hoàn thành việc sửa chữa tài sản cố định.

 - Các bộ phận sửa chữa.

+ Tên của bộ phận cần phải sửa chữa của TSCĐ.

+ Nội dung (mức độ) của công việc sửa chữa 

+ Giá thành dự toán hoặc giá hợp đồng hai bên đã thỏa thuận (Đối với trường hợp thuê ngoài) của từng bộ phận cần sửa chữa.

+ Chi phí thực tế đã chi cho từng bộ phận sửa chữa 

+ Kết quả kiểm tra thực tế.

- Kết luận tổng quan về việc sửa chữa lớn tài sản cố định của bên phụ trách giao nhận.

>> Không còn phải lo lắng khi tạo cv.Tìm hiểu ngay cách tạo cv online tại Timviec365.vn vừa nhanh lại đẹp, ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng.

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype