Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

Đăng bởi Timviec365.vn - 5595 lượt xem

Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành là một trong những mẫu biên bản quan trọng, được sử dụng nhiều trong cuộc sống. Tìm hiểu ngay cách ghi biên bản này nhé

Việc làm kế toán - kiểm toán

1. Mục đích sử dụng mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

Mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định tài sản sữa chữa hoàn thành giúp xác nhận việc bàn giao tài sản cố định ngay khi công việc sửa chữa tài sản, trang thiết lớn giữa của bên thực hiện với bên có tài sản cố định được hoàn thành. Biên bản này được lấy làm căn cứ để ghi lại vào trong số sách kế toán của công ty để thanh toán chi phí phục vụ cho việc sửa chữa tài sản cố định.

Trang web  Timviec365.vn xin gửi đến bạn đọc, những người có nhu cầu mẫu Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn đã hoàn thành bên dưới đây:

Timviec365.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành như sau:

Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

Biểu mẫu 03 - TSCĐ ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Xem thêm: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

2. Bố cục của biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

Dựa vào mẫu biên bản được cung cấp ở trên, chúng ta có thể rút ra bố cực cơ bản của mẫu biên bản này như sau:

- Phần Thông tin cơ bản của những bên tham gia bàn giao. Bao gồm:

· Họ và tên, chức vụ.

· Tên của đơn vị, tên bộ phận lập biên bản sửa chứa tài sanr cố định.

· Thời gian bắt đầu sửa chữa, hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa

- Trong đó các bộ phận sửa chữa sẽ bao gồm có thông tin:

· Tên cụ thể của bộ phận cần sữa chữa ở tài sản cố định đó

· Nội dung của việc làm sửa chữa

· Giá thành dự toán/ cũng có thể là giá hợp đồng của những bên tham gia thỏa thuận (bạn và đối phương đã thống nhất thuê người sửa chữa từ bên ngoài)

· Chi phí thực tế đã bỏ ra để chi trả cho từng bộ phận cần sửa chữa cũng như thanh toán tiền thuê ngoài.

· Kết quả của cuộc điều tra thực tế.

- Những kết luận mang tính chất tổng quan đối với việc sửa chữa lớn tài sản cố định đến từ phía người phụ trách giao nhận.

Xem thêm: Biên bản trả hàng

Việc làm kế toán vật tư

3. Phương pháp ghi biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

Ở phía góc trái của Biên bản giao nhận tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành cần phải ghi thật rõ ràng tên đơn vị. Nếu không ghi tên đơn vị vẫn có thể được chấp nhận nếu như bạn có đóng dấu vào vị trí đó. Tiếp theo bạn ghi rõ bộ phận nào cần sử dụng tài sản cố định đó.

Khi đã có tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành thì cần phải bắt tay ngay vào việc lập nên một bản giao nhận bao gồm đầy đủ đại diện của hai bên (bên bàn giao và bên được bàn giao)

Trong biên bản Bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn cần phải có đảm bảo có sự xuất hiện đầy đủ của hai phần nội dung chính như sau:

- Thứ nhất: bạn cần ghi các mục:

+ Tên, ký hiệu và số hiệu của tài sản cố định sũa chữa

+ Nơi quản lý việc sử dụng tài sản cố định, ghi rõ ràng thời gian bạn bắt đầu tiến hành sửa chữa cho đến thời gian hoàn thành.

- Thứ hai: Thể hiện rõ trong biên bản về các bộ phận tham gia sữa chữa. Trong đó chúng ta cần phải tuân thủ cơ bản nhất cách sắp xếp nội dung ở trong biên bản nhé. Việc điền nội dung đầy đủ được biểu thị như sau:

·  Tại cột A bạn ghi thật rõ ràng tên của bộ phận cần sửa chữa tài sản cố định

·  Cột B ghi cụ thể nội dung công việc sửa chữa, chẳng hạn bạn có thể liệt kê ra một số công việc như tân trạng lại…, thay thế, mua tài sản, trang thiết mới khi các thiết bị cũ không còn sử dụng dược nữa.

·  Cột 1 bạn có thể ghi mức giá dự kiến hãy còn gọi là mức giá kế hoạch hoặc là giá hợp đồng đã được thoả thuận thật kỹ lưỡng giữa hai bên.

·  Cột 2 : Ghi vào các con số chi phí thực tế mới cho từng bộ phận có tài sản cần sữa chữa. Điều này phục vụ cho trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị tự sửa chữa. Còn đối với trường hợp phải thuê sửa chữa ở bên ngoài theo hình thức Frelancer chỉ cần ghi vào cột này nếu như trên thị trường có bất cứ sự thay đổi nào đó về giá. Mức giá này được đem sô sánh với giá được thỏa thuận ở trên bản hợp đồng và phát sinh trong suốt quá trình bạn thực hiện hành động sửa chữa và đồng thời được phía có tài sản cố định sửa chữa nhanh chóng thanh toán.

· Cột 3 ghi các kết quả kiểm tra trong từng bộ phận khi đã thực hiện hoàn thành việc sữa chữa tài sản cố định lỡn.

Việc làm

Biên bản giao nhận Tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành sẽ được lập ra thành 2 bản. Người phụ trách của hai bên đơn vị giao – nhận sẽ làm đại diện để ký vào biên bản, sau đó mỗi bên sẽ giữ một bàn. Sau khi hoàn thành mọi thủ thục thì sẽ chuyển cho người kế toán trưởng ở công ty/doanh nghiệp/ đơn vị có Tài sản cố định sửa chữa. Họ làm nhiệm vụ xem xét, kiểm tra tài sản cũng như biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá khi bàn giao và đảm bảo mọi thông tin xong xuôi thì sẽ lưu biên bản tại văn phòng kế toán.

Xem thêm: Mẫu giấy đề nghị cộng điểm

4. Mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

Bạn có thể tải mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành tại đây:

BB-bàn-giao-TSCĐ-sửa-chữa-lớn-hoàn-thành-Thông-tư-133.doc

>>> Xem thêm: Đối với những trường hợp tài sản cố định không thể sửa chữa hoặc thời gian sử dụng không được lâu thì doanh nghiệp có thể thanh lý theo biên bản thanh lý tài sản để có phương án xin đổi mới, thay thế tài sản cố định phù hợp và hiệu quả nhất.

Như vậy, Timviec365.vn đã giúp  các bạn nắm bắt được phương pháp, cách ghi biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa hoàn thành. Bạn đọc tham khảo thêm về mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt, mẫu biên bản tự kiểm tra pccc định kỳbiên bản đánh giá lại tài sản cố định nếu thấy chúng hữu ích nhé. Rất mong bài viết sẽ hữu ích dành cho các bạn. 

Tác giả: Timviec365.vn