Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc ký thay trọn bộ thông tin

Đăng bởi Timviec365.vn - 3152 lượt xem

Uỷ quyền trong doanh nghiệp là một trách nhiệm đồng thời cũng là một nghĩa vụ mà những người làm doanh nghiệp - đại diện cho pháp luật- người được ủy quyền cần đứng ra để thực hiện các quyết định hay cho người ủy quyền. Đây là những điều đã được quy định rõ trong luật doanh nghiệp và luật dân sự mới nhất cần được thực hiện một cách rõ ràng nhất. Mẫu giấy ủy quyền được quy định trong pháp luật như thế nào và bao gồm những nội dung gì? Nội dung bài viết dưới đây sẽ là câu trả lời chính xác nhất.

Trong một công ty những người có quyền lực cao trong công ty không chỉ thực hiện các công việc quản lý điều hành và vận hành công ty đó ngày càng phát triển mà họ còn là người đại diện cho pháp luật để thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với pháp luật. 

Và đặc biệt những người có trọng trách cao như giám đốc doanh nghiệp sẽ là người gánh trọng trách và trách nhiệm lớn nhất đối với công ty. Tuy nhiên có thể vì một lý do khách quan hay chủ quan nhất định mà giám đốc công ty không có mặt hay vắng mặt tại công ty. 

Mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc ký thay là gì?
Mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc ký thay là gì? 

Chính vì thế mà mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc ký thay ra đời và được áp dụng cho những người có quyền lực kế cận giám đốc. Cụ thể, phó giám đốc hoặc kế toán sẽ là người được giao trọng trách và là người được ủy quyền trong trường hợp này. 

Mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc ký thay này được quy định theo luật doanh nghiệp 2005, 2014 và bộ luật dân sự 2015 có quy định rõ về các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện mẫu giấy ủy quyền này. Để có thể hiểu rõ được nội dung quy định trong các bộ luật như thế nào thì chúng ta cùng đi vào phần nội dung tiếp theo ngay sau đây. 

>> Xem thêm: Phôi sổ bhxh, thẻ bhyt

Trường hợp người ủy quyền có thể đang thực hiện việc đi công tác xa, tại nước ngoài nên không thể quay về để có thể kịp thời để điều hành và thực hiện các công việc có tính quyết định trong việc xác nhận và ký kết các loại giấy tờ như các loại hợp đồng, khi đó người ủy quyền có thể ủy quyền cho người có đủ năng lực để thực hiện thay công việc cho mình. 

Trường hợp nào người ủy quyền cần thực hiện làm mẫu giấy ủy quyền
Trường hợp nào người ủy quyền cần thực hiện làm mẫu giấy ủy quyền

Trường hợp thứ hai để thực hiện mẫu giấy ủy quyền được thực hiện với mục đích chia sẻ bớt gánh nặng và khối lượng công việc cho người được ủy quyền. Trong trường hợp những người được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền thì họ có thể được giám sát công việc và được hỗ trợ từ người ủy quyền. 

Việc làm quản lý điều hành

Người ủy quyền: Được quy định là người có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với công việc điều hành, quản lý và sự phát triển của công ty - giám đốc.

Các đối tượng chính có trong mẫu giấy ủy quyền này là ai?
Các đối tượng chính có trong mẫu giấy ủy quyền này là ai?

 Người được ủy quyền: Là người chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được quy định trong mẫu giấy ủy quyền trong phạm vi quyền hạn mà được người ủy quyền cho phép. Cụ thể, người được ủy quyền ở đây ngoài phó giám đốc ra có thể là trưởng phòng, kế toán trưởng...

Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2005 có quy định trong điều 48 có quy định về việc người đại diện theo quy quyền và các nội dung bằng văn bản trong việc quyết định người được uỷ quyền về việc thay đổi người đại diện doanh nghiệp này trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong điều 48 cũng có quy định rõ về điều kiện và tiêu chuẩn của người được ủy quyền để gánh vác trách nhiệm này. 

Điều kiện của người được ủy quyền được quy định trong luật doanh nghiệp 2005 điều 48 cụ thể như sau: 

- Là người có đủ khả năng đảm bảo thực hiện hành vi dân sự

- Là người không thuộc đối tượng thành lập và quản lý doanh nghiệp

- Là người có trình độ và kinh nghiệm quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty

 Điều kiện của người được ủy quyền là gì?
 Điều kiện của người được ủy quyền là gì? 

Đó chính là nội dung có quy định về điều kiện cũng như tiêu chuẩn của người được ủy quyền mà cụ thể ở đây chính là phó giám đốc và kế toán cần phải đáp ứng các điều kiện trên. Việc thực hiện ký thay giám đốc đối với các loại hóa đơn, chứng từ cần được thực hiện và đáp ứng đầy đủ các điều kiện như sau: 

Căn cứ vào thông tư số 39 năm 2014 tại khoản 12, điều 16, điểm D có quy định rõ về cách viết một số những nội dung trên hóa đơn như sau:

- Trong trường hợp giám đốc không ký được hóa đơn đó thì có thể ủy quyền ký thay giám đốc cho phó giám đốc bằng văn bản và đưa cho phó giám đốc để có thể thực hiện việc trình bày văn bản đó trong việc ký và đóng dấu trên hóa đơn trong việc thực hiện các giao dịch. 

- Giám đốc và ban lãnh đạo cấp cao trong công ty/doanh nghiệp có thể ủy quyền cho các cá nhân có đủ trách nhiệm và năng lực trong việc ký thay các loại hóa đơn hay chứng từ, văn bản chẳng hạn như mẫu giấy uỷ quyền bán đất, mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuếmẫu giấy uỷ quyền nhận tiềnmẫu giấy uỷ quyền đi làm thủ tục, mẫu giấy uỷ quyền sử dụng đất, mẫu giấy uỷ quyền giao dịch ngân hàng,... nhưng phải đảm bảo đúng và căn cứ theo các điều lệ của công ty và bộ luật dân sự. 

Trong trường hợp mà giám đốc muốn ủy quyền cho phó giám đốc thì nội dung văn bản ủy quyền phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu và nội dung như sau: Quyết định ủy quyền của giám đốc cho người được quyền, thỏa đáng phạm vi ủy quyền đối với công ty và cuối cùng là thời gian ủy quyền.

 Điều kiện của người được ủy quyền là gì?
 Điều kiện của người được ủy quyền là gì? 

Người được ủy quyền phải đáp ứng được các yêu cầu về năng lực, khả năng và thực hiện được các công việc trong công ty trong phạm vi năng lực. Trong trường hợp người được ủy quyền mà có quyền hạn và năng lực thấp hơn khả năng và năng lực nhưng được cho phép bởi người ủy quyền thì người ủy quyền sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền người mà được ủy quyền đó. 

Đối với việc ủy quyền trong việc ký thay các hóa đơn cho cấp trên thì việc thông báo đến với khách hàng để họ có thể cập nhật được thông tin vê chính xác người được ủy quyền là ai và tên người ký và đóng dấu đơn vị đó trên hóa đơn như thế nào? 

Việc làm phó giám đốc điều hành

Dựa vào các thông tin cơ bản về mẫu ủy quyền phó giám đốc ký thay như trên chúng ta có thể tiến hành việc trình bày nội dung trong mẫu giấy ủy quyền này bao gồm 5 mục chính như sau: 

Phần trình bày quốc hiệu tiêu ngữ và tên biểu mẫu được trình bày bằng cỡ chữ to, rõ ràng, in hoa, bôi đậm ở vị trí trên cùng, chính giữa của mẫu giấy ủy quyền. 

Tiếp đến là các phần thông tin căn cứ để lập lên mẫu giấy ủy quyền này bao gồm các thông tin căn cứ như sau: 

- Căn cứ vào luật dân sự và luật doanh nghiệp năm 2005

 Nội dung chính và cách trình bày mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc đăng ký thay
 Nội dung chính và cách trình bày mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc đăng ký thay

- Căn cứ vào điều lệ và quy chế tổ chức của công ty: Phần này bạn phải ghi tên công ty đầy đủ và rõ ràng

- Căn cứ vào quyết định của tổng giám đốc công ty về việc phân công hay bổ nhiệm người ủy quyền: Tên công ty, thời gian ghi rõ ngày, tháng, năm nào, ủy quyền cho ai?

Phần trình bày thông tin về người ủy quyền trong mẫu giấy ủy quyền các bạn cần ghi đầy đủ các nội dung như sau:

- Họ và tên của giám đốc công ty (người ủy quyền)

- Chức vụ của người ủy quyền là: Giám đốc công ty - tên công ty, 

- Thông tin về chứng minh thư nhân dân và địa chỉ cụ thể. 

 Nội dung chính và cách trình bày mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc đăng ký thay
 Nội dung chính và cách trình bày mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc đăng ký thay

Phần trình bày thông tin về người được ủy quyền bao gồm các nội dung tương tự như người ủy quyền. Có một điểm khác biệt trong phần chức vụ thay vì bạn ghi giám đốc công ty thì bạn hãy ghi phó giám đốc công ty (tên công ty).

Phần trình bày nội dung các công việc mà người ủy quyền giao cho người được ủy quyền được phép thực hiện ký kết, ký thay các loại hợp đồng như hợp đồng thuê, chuyển nhượng, lao động, hợp đồng thuê cộng tác viên để có thể đảm bảo công việc kinh doanh và duy trì cho sự hoạt động và phát triển của công ty đó, văn bản quản lý phục vụ hoạt động. 

Đối với phần nội dung này cần ghi rõ tên các loại hợp đồng và các loại văn bản có trong mục nội dung này. 

Phần kết kết trong mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc ký thay cần ghi rõ các  nội dung như sau: 

- Thời hạn có hiệu lực hoạt động của giấy ủy quyền này bắt đầu từ ngày được lập cho đến khi người được ủy quyền không còn làm việc tại chức vụ đó nữa bởi các lý do khách quan như từ chức, hết hợp đồng lao động, và lý do chủ quan như cách chức. 

- Ký tên và đóng dấu của người ủy quyền - giám đốc - ký và ghi rõ họ tên. 

Đó là toàn bộ nội dung về cách trình bày mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc ký thay. 

Cần tìm việc làm

>> Xem thêm: Mẫu đánh giá thực hiện công việc

Trong quá trình thực hiện việc điền đầy đủ các thông tin trong mẫu giấy ủy quyền các bạn cần lưu ý như: Một khi mà người ủy quyền mà cụ thể ở đây là giám đốc ủy quyền cho người cấp dưới như phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng sẽ là những người thực hiện công việc được ủy quyền. Người ủy ủy quyền sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có bất cứ điều gì xảy ra trong quá trình thực hiện và thậm chí là nếu có sai phạm xảy ra bởi người được ủy quyền. 

Các thông tin được trình bày trong mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc ký thay cần được đảm bảo tính chính xác cao, không sai lệch, không bịa đặt. 

Các lưu ý khi trình bày nội dung mẫu giấy ủy quyền giám đốc ký thay
Các lưu ý khi trình bày nội dung mẫu giấy ủy quyền giám đốc ký thay 

Bạn nên tham khảo kỹ các thông tin có liên quan và tìm hiểu các bộ luật có liên quan, đặc biệt là bộ luật dân sự, luật doanh nghiệp năm 2005 có quy định rõ để có thể hiểu luật trước khi bắt tay vào trình bày nội dung của mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc ký thay. 

Với những thông tin được cung cấp trong bài như trên hy vọng các bạn có thể nắm rõ các thông tin cần trình bày tròn mẫu giấy ủy quyền này. 

Thông qua bài viết mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc ký thay với các thông tin đầy đủ và chi tiết về đối tượng, trường hợp, điều kiện, cũng như cách trình bày và các lưu ý cần thiết khi thực hiện mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc ký thay, hy vọng các thông tin trong bài viết hữu ích với bạn và qua đó các bạn có thể áp dụng vào trong thực tế.

Dưới đây là một số biểu mẫu về mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc ký thay mà bạn có thể tham khảo và tải về sử dụng.

Mau-giay-uy-quyen-cua-giam-doc-de-ky-thay 03.docx

 mau-giay-uy-quyen-cua-giam-doc-tong-giam-doc-cho-cap-pho-doc mẫu 01.pdf

 mau-giay-uy-quyen-cua-giam-doctong-giam-doc-cho-cap-pho-mẫu 02.doc

 mau-giay-uy-quyen-giam-doc-cho-pho-giam-doc mẫu 04.docx

Tác giả: Timviec365.vn