Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

Đăng bởi Timviec365.vn - 4862 lượt xem

Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức là những hoạt động diễn ra thường niên tại các cơ quan quản lý, cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, có lẽ nhiều người chưa hiểu rõ hoặc chưa biết được hoạt động này diễn ra như thế nào hay mục đích của việc tiến hành công việc này. Bài viết sau đây sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về hoạt động đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Việc làm nhân sự

1. Giới thiệu về hoạt động đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

1. Giới thiệu về hoạt động đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

1.1. Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức là gì?

Tương tự đánh giá nhân viên theo năm ở các doanh nghiệp, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động diễn ra thường niên tại các cơ quan nhà nước nhằm đánh giá năng lực, phẩm chất, thái độ của các cán bộ, công chức, viên chức.

Mục đích của việc đánh giá và phân loại bao gồm:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, việc đánh giá và phân loại sẽ giúp họ có sự nhìn nhận đúng đắn về bản thân ở mọi khía cạnh: ưu điểm; khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng; phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, các cán bộ, công chức, viên chức sẽ có những biện pháp khắc phục hạn chế và phát huy điểm mạnh của bản thân để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành công việc, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

- Đối với lãnh đạo, các cấp có thẩm quyền tại cơ quan nhà nước, việc đánh giá và phân loại cán bộ sẽ được lấy làm cơ sở để có kế hoạch quy hoạch phát triển nhân lực, hoặc bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động, tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự, cán bộ vào những vị trí đúng sở trường, phù hợp với năng lực. Ngoài ra, kết quả đánh giá và phân loại sẽ phục vụ cho công tác và xem xét cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức. Không chỉ vậy, kết quả đánh giá và phân loại còn giúp các cấp có thẩm quyền loại bỏ những nhân sự yếu kém về năng lực, phẩm chất để có quyết định miễn nhiệm hay đề xuất bổ nhiệm cán bộ có thành tích xuất sắc hoặc đưa ra các chính sách về đề xuất tăng lương cùng một số chế độ khác cho cán bộ, công chức, viên chức.

Xem thêm: Phiếu tự nhận xét cán bộ, viên chức

1.2. Thẩm quyền tham gia đánh giá và phân loại

Dựa vào phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức sẽ có cấp thẩm quyền tham giá đánh giá và phân loại như sau:

- Đối với cán bộ: cấp có thẩm quyền quản lý

- Đối với công chức, viên chức: người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

Xem thêm: Mẫu đánh giá kết quả thực tập

1.3. Thời điểm tiến hành

Việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức diễn ra theo từng năm công tác, được tiến hành vào tháng 12 hàng năm trước khi các hoạt động bình xét thi đua, quyết định khen thưởng được thực hiện.

1.4. Nguyên tắc đánh giá và phân loại

Nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bô, công chức, viên chức bao gồm 5 nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc thứ nhất là hoạt động đánh giá và phân loại phải bảo đảm đúng thẩm quyền, cấp nào, người nào tham giá đánh giá thì tiến hành cả việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về kết quả mình đưa ra.

- Nguyên tắc thứ hai là việc đánh giá cần căn cứ vào 3 yếu tố: chức trách được giao, nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá thực hiện công việc. Bên cạnh đó, cấp có thẩm quyền, người có thẩm quyền tham gia đánh giá cần nêu rõ ưu, khuyết điểm; tồn tại, hạn chế về cả phẩm chất và năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Nguyên tắc thứ ba là hoạt động đánh giá và phân loại phải công bằng, khách quan, chính xác, không được phép thiên vị, phân biệt đối xử giữa các cán bộ, công chức, viên chức hay có những hành động mang tính chất trù dập cán bộ, công chức, viên chức hay tiến hành đánh giá và phân loại một cách qua loa, hình thức.

- Nguyên tắc thứ tư là đánh giá và phân loại các cán bộ, công chức phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức quản lý họ; việc đánh giá, phân loại các viên chức phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý và phụ trách họ. Còn một điểm nữa cần lưu ý là mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lãnh đạo không được cao hơn mức độ hoàn thành của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Nguyên tắc thứ năm là trong trường hợp các cán bộ, công chức, viên chức vì yếu tố khách quan hoặc lý do bất khả kháng không thể hoàn thành nhiệm vụ được xem xét trong khi tiến hành đánh giá và phân loại.

Xem thêm: Mẫu biểu điểm đánh giá thành tích cá nhân

1.5. Căn cứ đánh giá và phân loại

Căn cứ đánh giá và phân loại sẽ phụ thuộc vào việc người đó là cán bộ, hay là công chức, hay là viên chức:

- Đối với cán bộ có 3 căn cứ sau: Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức; tiêu chuẩn chức vụ, chức danh của cán bộ; chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình hoặc được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hoặc phân công.

- Đối với công chức cũng có 3 căn cứ: Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý; nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công hoặc được giao chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Đối với viên chức: Căn cứ đánh giá và phân loại đã được quy định tại Điều 40 Luật Viên chức (bao gồm: các cam kết trong hợp đồng làm việc đã kí kết và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, các quy tắc ứng xử của một viên chức)

Việc làm hành chính nhân sự

2. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

2.1. Giới thiệu về mẫu phiếu đánh giá phân loại cán bộ

Mẫu phiếu đánh giá phân loại cán bộ là mẫu phiếu được lập ra nhằm đánh giá năng lực và phẩm chất của các cán bộ viên chức cấp quản lý. Mẫu phiếu này vừa để đánh giá và phân loại những cán bộ trong cơ quan, doanh nghiệp hay công ty để Ban giám đốc có hướng đề bạt hoặc khen thưởng động viên kịp thời đối với những cán bộ có thành tích tốt.

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Mẫu Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức

Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ viên chức.doc

2.2. Các nội dung cần trình bày trong phiếu đánh giá cán bộ, viên chức

Phiếu đánh giá cần trình bày rõ các nội dung cần thiết như sau:

- Tên cơ quan đơn vị thực hiện đánh giá cán bộ

- Trình bày Quốc hiệu và tên của phiếu đánh giá, thời gian

- Phiếu đánh giá cần nêu rõ thông tin người đánh giá bao gồm: Họ tên đầy đủ của người đánh giá, chức vụ, đơn vị công tác, câp bậc bà hệ số lương.

- Nội dung cần đánh giá: Kết quả thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký kết, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ công việc, tinh thần hợp tác, đảm bảo quy tác ứng xử…và các nghĩa vụ khác,

- Phân loại đánh giá: Đánh giá theo các mức độ sau

+ Mức thứ nhất: Hoàn thành xuất sắc.

+ Mức thứ hai: Hoàn thành tốt.

+ Mức thứ ba: Hoàn thành.

+ Mức thứ tư: Không hoàn thành.

- Ý kiến của tập thể đơn vị lãnh đạo trong Ban Lãnh đạo

- Kết quả đánh giá: Nhận xét ưu nhược điểm và các mức độ đánh giá.

- Chữ ký của những người liên quan, lãnh đạo có thẩm quyền đại diện đơn vị.

Hy vọng thông qua bài viết này, độc giả đã hiểu rõ hơn về hoạt động đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Bạn đọc tìm hiểu thêm về mẫu, phiếu, bảng đánh giá nhân viên, mẫu thư mời làm bài kiểm tra, và mẫu quyết định tăng lương cho tập thể nếu thấy chúng hữu ích nhé. Ngoài ra, bài viết còn gửi đến mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức để bạn đọc tham khảo và sử dụng.

​>>> Xem thêm: Nhanh tay click vào quyết định bổ nhiệm phó giám đốc để tải ngay những mẫu chuẩn nhất được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan, doanh nghiệp hiện nay và những điều liên quan. Điều này là cần thiết đối với những ai sắp và đang làm công việc thư ký và hành chính văn phòng vì đây là một hành trang hỗ trợ bạn làm việc hiệu quả hơn.

Tìm việc làm

Tác giả: Timviec365.vn