NEWS

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

Viết bởi Timviec365.vn, Tuesday , 03/07/2018, 1024 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Mẫu phiếu đánh giá phân loại cán bộ là mẫu phiếu được lập ra nhằm đánh giá năng lực và phẩm chất của các cán bộ viên chức cấp quản lý. Mẫu phiếu này vừa để đánh giá và phân loại những cán bộ trong cơ quan, doanh nghiệp hay công ty để Ban giám đốc có hướng đề bạt hoặc khen thưởng động viên kịp thời đối với những cán bộ có thành tích tốt.

Mẫu Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức

Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ viên chức.doc

Các nội dung cần trình bày trong phiếu đánh giá cán bộ, viên chức

Phiếu đánh giá cần trình bày rõ các nội dung cần thiết như sau:

  • Tên cơ quan đơn vị thực hiện đánh giá cán bộ
  • Trình bày Quốc hiệu và tên của phiếu đánh giá, thời gian
  • Phiếu đánh giá cần nêu rõ thông tin người đánh giá bao gồm: Hộ tên đầy đủ của người đánh giá, chức vụ, đơn vị công tác, câp bậc bà hệ số lương.
  • Nội dung cần đánh giá: Kết quả thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký kết, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ công việc, tinh thần hợp tác, đảm bảo quy tác ứng xử…và các nghĩa vụ khác,
  • Phân loại đánh giá: Đánh giá theo các mức độ sau:

         + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         + Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

         + Hòn thành nhiệm vụ.

         + Không hoàn thành nhiệm vụ.

  • Ý kiến của tập thể đơn vị lãnh đạo trong Ban Lãnh đạo
  • Kết quả đánh giá: Nhận xét ưu nhược điểm và các mức độ đánh giá.
  • Chữ ký của những người liên quan, lãnh đạo có thẩm quyền đại diện đơn vị.

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype