Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng mới nhất!

Đăng bởi Timviec365.vn - 4754 lượt xem

Trong hầu hết quy mô, cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp, kế toán trưởng hay trưởng phòng là các vị trí công việc mang tính cao cấp cũng như lãnh đạo. Khi bổ nhiệm hai vị trí công việc này, cần phải lập quyết định bổ nhiệm trên. Vậy bạn có hay thường xuyên làm việc với loại văn bản này? Chức năng và phải sử dụng nó khi nào? Hãy tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Việc làm kế toán - kiểm toán

1. Chức năng và vai trò của mẫu quyết định bổ nhiệm

Vậy bạn biết gì về mẫu quyết định này? Đây là một biểu mẫu về mặt văn bản thường được sử dụng phổ biến và thường xuyên trong các doanh nghiệp, công ty hay tổ chức khi tiến hành bổ nhiệm mới một cá nhân nhân viên lên vị trí trưởng phòng hay kế toán trưởng.

Như đã nói ngay từ đầu bài viết, kế toán trưởng là người đứng đầu và chịu toàn bộ trách nhiệm của phòng kế toán, còn trưởng phòng là người đứng đầu của một bộ phận nhất định nào đó trong doanh nghiệp, công ty hay tổ chức. Như vậy, xét về vai trò, hai vị trí công việc này đều là hai bộ phận cấp cao trong doanh nghiệp. Nói cách khác, cá nhân muốn đề xuất bổ nhiệm lên chức vụ này cần phải qua một quá trình cống hiến và thử thách công việc khó khăn.

mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Mặt khác, điều này cho thấy, khi bổ nhiệm một cá nhân nào đó lên các chức vụ này, thì nó mang tính chất tương đối quan trọng về mặt điều chỉnh nhân sự - một mấu chốt cho sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, bổ nhiệm các vị trí chức vụ này cần phải được sự đồng ý, phê duyệt của người đứng đầu doanh nghiệp, như là giám đốc hay tổng giám đốc hoặc người ủy quyền ký thay giám đốc, kèm theo đó là quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng và trưởng phòng. Có quyết định này kèm theo, sẽ nâng mức độ pháp lỳ và xác thực cao hơn cho cá nhân được bổ nhiệm.

Một lưu ý quan trọng nữa đó là mấu quyết định này chỉ có thể được công bố khi đã thống nhất về ý kiến, cũng như được sự phê duyệt của tất cả các phòng ban, bộ phận, giám đốc theo đúng quy trình thực hiện văn bản này.

2. Hướng dẫn chi tiết cách trình bày quyết định bổ nhiệm

2.1. Nội dung trong mẫu quyết định bổ nhiệm

Giống như quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn, mẫu quyết định bổ nhiêm tổng giám đốc hay mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, quyết định bổ nhiệm là một văn bản được soạn thảo theo mẫu thông hành chung, và bao gồm các nội dung như sau:

Phần quy định chung của một quyết định bổ nhiệm phải có: tên gọi của doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức; số hiệu định danh; thời gain và thời điểm lập quyết định bổ nhiệm; tên gọi của quyết định; trích yếu; các chữ ký phế duyệt và xác nhận của các cá nhân có thẩm quyền.

Phần nội dung chính bên trong mẫu quyết định bổ nhiệm: bao gồm các thông tin, dữ liệu cá nhân cơ bản của nhân viên được xét bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng (tên gọi, chứng minh nhân dân, địa chỉ, chức vụ hiện tại và chức vụ được bổ nhiệm); nghĩa vụ của cá nhân được bổ nhiệm,...

Việc làm kế toán trưởng

cách viết mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

2.2. Cách lập chi tiết quyết định bổ nhiệm theo mẫu mới nhất

Về mặt pháp lý, đây là văn bản có tình quy phạm. Chính vì vậy, cá nhân hay bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện lập mẫu quyết định này phải nhận thức được tầm quan trọng của nó, tiến hành lập một cách rõ ràng, chính xác, đầy đủ các thông tin và thực hiện theo đúng quy trình.

Về hình thức, mẫu quyết định bổ nhiệm cũng tương tự như các quyết định khác, cũng bao gồm phần mở bài, thân và kết bài.

- Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu: cá nhân, bộ phận thực hiện soạn thảo theo đúng quy chuẩn về mặt phông chữ cũng như cơ chữ trong một văn bản hành chính.

+ Tên gọi của quyết định, trích yếu: cá nhân, bộ phận thực hiện soạn thảo hai phần này như bình thường, nhưng cỡ chữ có thể to hơn và được bôi đậm để nhấn mạnh quyết định.

+ Tên gọi của người đứng đầu doanh nghiệp: cá nhân, bộ phận thực hiện pahir ghi rõ ràng, chính xác và đầy đủ tên gọi của tổng giám đốc hay giám đốc của doanh nghiệp.

Cần tìm việc làm gấp

- Phần nội dung: bao gồm các điều khoản bổ nhiệm.

+ Phần điều khoản 1: cá nhân, bộ phận thực hiện ghi rõ ràng, đầy đủ và chính xác các thông tin về tên gọi (bổ nhiệm ai?), các thông tin như CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, giữ chức vụ gì của doanh nghiệp nào?.

+ Phần điều khoản 2: cá nhân, bộ phận thực hiện ghi rõ ai là người phải có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐQT về các hoạt động của mình.

+ Phần điều 3: cá nhân, bộ phận thực hiện ghi rõ hiệu lực của quyết định này sẽ được tính từ ngày ký.

- Phần kết luận: sau khi các cá nhân, bộ phận thực hiện đã thực hiện đúng quy trình các bước trên thì chuyển văn bản này lên cho người đứng đầu doanh nghiệp. Người đứng đầu doanh nghiệp sẽ tiến hành xem xét và phê duyệt quyết định này, cũng nư ký và ghi rõ họ tên.

Quyết định sẽ được lưu lại trong số nhân sự của doanh nghiệp, những người liên quan đến quyết định phải có nghĩa vụ thi hành đúng quyết định. Hãy tìm hiểu thêm mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ, phiếu ý kiến bổ nhiệm nhân sự, mẫu quyết định cử đi đào tạo nếu bạn quan tâm chúng. Trên đây, Timviec365.vn đã gửi đến bạn đọc những thông tin cần thiết về mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng. Bạn có thể tải miễn phí mẫu văn bản này theo đường link dưới đây!

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng trưởng phòng.doc

Tác giả: Timviec365.vn