NEWS

Tải mẫu Biên bản họp xử lý khiếu nại tố cáo mới nhất hiện nay

Viết bởi Timviec365.vn, Wednesday , 27/06/2018, 793 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo là mẫu biên bản được lập ra nhằm ghi lại toàn bộ quá trình cuộc họp xử lý khiếu nại tố cáo diễn ra, xử lý các khiếu nại, tố cáo cụ thể nào đó. Trong biên bản họp sẽ ghi lại chi tiết thông tin vụ việc khiếu nại, tố cáo, kết quả xử lý và xác nhận của các bên tham gia.

Trong quá trình xử lý các khiếu nại/tố cáo, biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo là một giấy tờ quan trọng cần phải được thực hiện nhằm ghi lại các nội dung xử lý khiếu nại, tố cáo của các cá nhân, tổ chức. Yêu cầu đối với biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo phải ghi rõ vụ việc khiếu nại, tố cáo được đưa ra xử lý.

Tải tài liệu

Biểu mẫu Biên bản họp xử lý khiếu nại tố cáo.doc

 

Nguyên tắc viết Biên bản họp xử lý khiếu nại tố cáo

+ Người viết biên bản họp: Thư ký cuộc họp

+ Hình thức trình bày: Biên bản họp cần đảm bảo có các phần chính: Quốc hiệu, tên biên bản, phần nội dung, chữ ký.

+ Nội dung: Một biên bản họp cần đảm bảo đủ các nội dung như sau:

  • Thời gian họp: Ghi cụ thể giờ, ngày tháng diễn ra cuộc họp.
  • Địa điểm tổ chức cuộc họp
  • Những người tham gia họp: Ghi rõ họ tên đầy đủ của người tham gia họp kèm chức vụ của từng người.
  • Vụ việc cần xác minh: Cần được nêu rõ vấn đề cần xác minh là gì
  • Những người khiếu nại tố cáo kèm theo chức vụ
  • Chi tiết nội dung buổi họp, các vấn đề khiếu nại
  • Thời gian kết thúc cuộc họp

+ Phần kết thúc: Chữ ký của người được mời họp và người chủ trì cuộc họp.

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype