Timviec365.vn

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Mẫu quyết định xử lý khiếu nại tố cáo chuẩn nhất hiện nay!

Đăng bởi Timviec365.vn - 11/05/2021 - 2606 lượt xem

Mẫu quyết định khiếu nại tố cáo là mẫu quyết định được ban hành sau khi có giấy đề nghị tố cáo, đơn xin khiếu nại hay các giấy tờ liên quan khác và đã được tìm hiểu rõ vấn đề được khiếu nại. Mẫu quyết định xử lý khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo được đầy đủ các nội dung của việc đưa ra quyết định từ cấp trên. Hãy tham khảo trên Timviec365.vn những mẫu quyết định tố cáo mới để sử dụng bất cứ khi nào cần thiết

Việc làm hành chính - văn phòng

1. Khái niệm về khiếu nại và tố cáo và quyết định khiếu nại tố cáo

Chắc hẳn chúng ta đã nghe và nghe rất nhiều về hai cụm từ “khiếu nại” và “tố cáo”, hai từ này khá quen thuộc trong hệ thống các hành vi liên quan đến pháp luật. Những hành vi này không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà đôi khi nó còn là hành vi tuân thủ pháp luật

Khiếu nại là việc công dân, tổ chức hay công chức, cán bộ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét các hành vi đã vi phạm hành chính của người khác tác động vào mình, hoặc các hành vi yêu cầu xem xét lại khi cá nhân người viết giấy đề nghị khiếu nại bị quy vào vi phạm kỷ luật hay pháp luật. Còn tố cáo là hành động công dân tố cáo cá hành vi vi phạm trong cơ quan tổ chức hay vi phạm pháp luật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân hay cơ quan tổ chức đó.

Về cơ bản, thì khiếu nại là đòi lại lợi ích của mình khi bị xâm phạm còn tố cáo là hướng đến những hành động vi phạm của người khác nhằm bảo vệ lợi ích của mình, ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Khiếu nại thì không có khen thưởng còn tố cáo có nhiều khen thưởng tùy thuộc vào hành vi tố cáo, đối tượng được tố cáo và kết quả chứng thực tố cáo đó.

Khái niệm về khiếu nại và tố cáo và quyết định khiếu nại tố cáo

Sau khi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ khiếu nại tố cáo của mình, cơ quan có thẩm quyền nhận khiếu nại tố cáo đó sẽ thực hiện việc giải quyết vấn đề khiếu nại tố cáo. Tuy nhiên, quá trình giải quyết đơn xin khiếu nại tố cáo chỉ thực sự có kết quả khi có quyết định về việc xử lý khiếu nại, tố cáo được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy quyết định xử lý khiếu nại tố cáo được viết như thế nào?

Xem thêm: Mẫu xây dựng mục tiêu đơn vị phổ biến

2. Cách viết quyết định khiếu nại tố cáo

Quyết định khiếu nại tố cáo là một văn bản hành chính có giá trị pháp lý, trong nhiều trường hợp đặc biệt là với trường hợp đơn vị giải quyết khiếu nại tố cáo là cơ quan pháp luật thì quyết định xử lý khiếu nại tố cáo càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Thông qua quyết định này, việc đòi hỏi quyền lợi hay tố cáo gian lận, … sẽ được giải quyết. Chính vì vậy khi viết quyết định khiếu nại tố cáo bạn cần chú ý một số điểm sau:

- Tên cơ quan tên công ty: Viết đúng và chính xác tên cơ quan công ty đó. Với trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến pháp luật thì tên cơ quan phải là cơ quan tư pháp có trách nhiệm thực hiện. Với tên doanh nghiệp quá dài được phép viết tắt chữ cái đầu tiên ví dụ: Công ty CP và TT Hoàng Hoa Thám. Bên cạnh đó là quyết định và số hiệu ra quyết định xử lý khiếu nại tố cáo.

- Quốc hiệu tiêu ngữ viết in đậm theo cấu trúc một văn bản hành chính pháp luật thông thường. Ngày tháng năm để liền kề bên dưới quốc hiệu tiêu ngữ.

- Đối với phần nội dung chính: Đa phần các quyết định khiếu nại tố cáo đều có mẫu câu sẵn theo dạng Căn cứ vào … số …. Người viết quyết định chỉ cần điền những thông tin cần thiết vào đó. Ví dụ: Căn cứ vào quyết định số 123 ABC/ QĐTC v/v về việc xét đề nghị của trưởng phòng hành chính nhân ông Nguyễn Văn A.

Cách viết quyết định khiếu nại tố cáo

- Với phần nội dung chính của quyết định, phần nội dung này sẽ được chia rõ ràng các điều khoản xử lý, thời gian hiệu lực xử lý, người nhận quyết định xử lý.

- Cuối cùng là chữ ký của giám đốc hay người được ủy quyền ký thay giám đốc, hoặc người có quyền hạn cao nhất trong doanh nghiệp, người được ủy thác ra quyết định xử lý khiếu nại tố cáo, hay người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước. Bên cạnh chữ ký là con dấu để đảm bảo tính hợp pháp hóa của văn bản khiếu nại này.

Việc làm chuyên viên hành chính

Xem thêm: Biểu mẫu quyết định khen thưởng

3. Mẫu quyết định khiếu nại tố cáo chuẩn xác nhất hiện nay

CƠ QUAN ………….

(CÔNG TY .......................)

Số : ………./QĐ-………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý khiếu nại, tố cáo

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ...............................

- Căn cứ quyết định số …… v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày ……….;

- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số: ...

……………………………………………………………………………….................

- Căn cứ quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo của công ty.

- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

Mẫu quyết định khiếu nại tố cáo chuẩn xác nhất hiện nay

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nội dung xử lý: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này thi hành kể  từ ngày .... tháng .... năm .... phổ biến đến

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính), trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị … và ông (bà) … có trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, đóng dấu)

Quyết định xử lý khiếu nại.doc

* Lưu ý:

+ Font chữ trong Quyết định cần phải thống nhất. thông thường mẫu quyết định này được soạn bằng font chữ Times New Roman. 

+ Quyết định được trình bày gọn trong một mặt của khổ giấy A4, trình bày rõ ràng, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề chính. 

Hy vọng rằng, qua bài viết này bạn đã hiểu và nắm rõ những nội dung liên quan về quyết định xử lý khiếu nại tố cáo. Tìm hiểu thêm về mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại tố cáobiên bản tiếp người đến khiếu nại tố cáo và mẫu xây dựng mục tiêu công ty nếu thấy hữu ích nhé.

>>> Xem thêm: Bỏ túi ngay mẫu hợp đồng lao động mới nhất  và tất cả những điều mà người lao động cần lưu ý trong quá trình ký hợp đồng.

Tìm kiếm việc làm

Tác giả: Timviec365.vn