Wednesday , 11/09/19
NEWS

Kết chuyển là gì? Thông tin về kết chuyển trong kế toán từ A- Z

Kết chuyển là gì? Đây là một trong những câu hỏi rất phổ biến hiện nay. Được rất nhiều người quan tâm và tìm hiểu. Để tìm kiếm câu trả lời, mời bạn ngay lập tức tìm kiếm ngay câu trả lời dưới đây tìm việc làm kế toán thành công và không để không bỡ ngỡ khi tiếp xúc công việc của một kế toán viên.

Kết chuyển là gì? Tầm quan trọng của việc kết chuyển trong kế toán

- Dịch theo tiếng Anh kết chuyển có nghĩa là: carry forward

- Dịch theo chuyên ngành kế toán:

Cuối mỗi kỳ kế toán (tháng, quý, năm), kế toán tổng hợp thực hiện một số các thao tác bút toán cho kỳ đó. Việc kết chuyển là một nghiệp vụ kế toán hiện nay có thể được hiểu đơn giản chính là việc tiến hành cộng phát sinh tất cả những loại tài khoản không có số dư cuối mỗi chu kỳ thông thường sẽ từ loại tài khoản đầu 5 trở đi.Rồi tiến hành chuyển sang những tài khoản có liên quan tới số dư cuối kỳ với mục đích làm mất đi số dư trong tài khoản đó.

Vào cuối kỳ báo cáo, nhân viên kế toán phải tiến hành làm những bút toán cuối kỳ, kết chuyển doanh thu và số chi phí cuối kỳ. Ngoài ra còn có việc khóa sở những loại tài khoản khác nữa để tạo ra các báo cáo tài chính nộp cho cấp trên theo quy định của công ty/ doanh nghiệp.

Kết chuyển là gì?

Bút toán kết chuyển cuối kỳ (tháng, quý, năm) chính là những bút toán để kết chuyển các loại tài khoản 5,6,7,8 sang các tài khoản loại 9 để xác định thu nhập ròng của doanh nghiệp, thông qua đó đưa ra kết luận chuẩn xác nhất về TNDN phải nộp kèm theo lợi nhuận sau thuế thu được là bao nhiêu nữa.

Nội dung về bút toán kết chuyển cuối kỳ:

- Chuyển các khoản khấu trừ thu nhập vào tài khoản. Sau đó chuyển sang bên có tài khoản doanh thu (tài khoản 511, 512, 515) và thu nhập khác (tài khoản 711) sang tài khoản ghi nợ để xác định kết quả của doanh nghiệp (tài khoản 911).

- Chuyển bên Nợ của tài khoản chi phí (tài khoản 632, 635, 641, 642, 811, 821) sang tài khoản Có của kết quả kinh doanh (tài khoản 911).

- Loại bỏ các chi phí không hợp lý để thêm thu nhập vào việc tính thuế doanh nghiệp, sau đó xác định số tiền thuế phải nộp.

>>> Xem thêm: Mô tả công việc kế toán nội bộ chi tiết nhất

XEM THÊM: Điểm chuẩn ngành kế toán các trường đại học cao đẳng hiện nay

Một vài câu hỏi thường gặp liên quan tới kết chuyển là gì?

Bút toán là gì?

Kết chuyển là gì? Bút toán chính là thuật ngữ được dùng cho quá trình ghi lại các giao dịch kinh tế và tài chính trong sổ kế toán (sử dụng phần mềm hoặc sách giấy).   Một mục có thể có nhiều danh mục - mỗi mục hiện tại sẽ tương ứng với một định khoản "Nợ" hoặc "Có".   Một mục nhập sẽ được coi là có trọng số khi tổng giá trị của khoản nợ bằng tổng giá trị của số tiền Có.

Về cách đăng ký, nếu điều này được thực hiện với một phần mềm kế toán, các mục được nhập vào sổ phụ. Đây là các mô-đun khác nhau của phần mềm như: được chấp nhận, phải trả và sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến sổ cái chung.  Trong trường hợp ghi vào sổ giấy, trước tiên cần viết mệnh đề "Nợ" và viết mệnh đề "Có". Và thông thường, bản sao kê tài khoản "Có" sẽ được viết một chút sang bên phải giúp tạo nên một sự khác biệt đôi chút  đồng thời có thể giúp dễ phân biệt hơn về sau này.

Một số loại bút toán cơ bản mà các kế toán cần phải thành thạo hiện nay là:

Bút toán điều chỉnh

Hiểu đơn giản là quá trình thực hiện điều chỉnh kế toán vào cuối mỗi kỳ kế toán để đảm bảo đo lường chính xác doanh thu và chi phí. Những mục được điều chỉnh gồm có 5 loại cơ bản:

Bút toán khấu hao tài sản cố định: thực hiện các thao tác điều chỉnh phân bổ giá ban đầu của tài sản vào chi phí, chủ yếu theo phương pháp đường thẳng.

Bút toán chỉnh thanh toán tạm ứng: Điều chỉnh doanh thu được tạo bằng cách nhận tiền của khách hàng và cam kết bán và cung cấp dịch vụ - dẫn đến sự ra đời của khoản nợ phải trả.

Bút toán điều chỉnh doanh thu chưa được thu thập: thiết lập doanh thu được tạo ra, chẳng hạn như không thu hồi vốn, xử lý và nợ.

Bút toán điều chỉnh chi phí trả trước: Điều chỉnh chi phí phát sinh, ảnh hưởng đến kết quả của nhiều kỳ kế toán tiếp theo. (Chẳng hạn như tiền thuê nhà, quảng cáo, bảo hiểm ...)

Bút toán điều chỉnh những loại chi phí trả trước: Điều chỉnh chi phí phát sinh nhưng chưa thanh toán - được xử lý bằng các khoản nợ phải trả (phí dịch vụ chưa thanh toán, chi phí lương hàng tháng - đã thanh toán,….)

Bút toán là gì?

Bút toán kết chuyển là gì?

Đây là những thao tác được thực hiện vào cuối kỳ kế toán (theo tháng - quý - năm) - tương ứng với việc chuyển tài khoản 5 - 6 - 7 - 8 vào tài khoản loại 9 để xác định kết quả của tài khoản lãi và lỗ, tính thuế doanh nghiệp phải nộp và xác định lợi nhuận sau thuế.

Những bút toán sẽ thực hiện trong bút toán chuyển cuối kỳ hiện nay là:

Chuyển các khoản khấu trừ thu nhập vào tài khoản thu nhập => Chuyển "Có" vào tài khoản thu nhập TK 511, 512, 515, 711 (thu nhập khác) vào tài khoản "Nợ" để xác định kết quả của Tài khoản doanh nghiệp 911.

Chuyển bên "Nợ" của tài khoản chi phí từ các tài khoản 632, 635, 641, 642, 811, 821 sang tài khoản "Có" để xác định kết quả kinh doanh của tài khoản 911.

Không bao gồm các chi phí không hợp lý, thêm thu nhập chịu thuế và xác định số tiền thuế thu nhập phải nộp.

>>> Tìm hiểu ngay: Thay vì phải ngồi hàng giờ đồng hồ tìm việc làm tại Vĩnh Phúc thì tại sao bạn không click ngay tại đây để nhanh chóng tìm được công việc phù hợp nhất.

Bút toán khóa sổ

Các mục kế toán là các mục được thực hiện vào cuối kỳ kế toán, được ghi đầy đủ vào sổ sách kế toán làm cơ sở cho việc lập báo cáo tài chính.

Bút toán khóa sổ hiện nay gồm có:

+ Phân bổ các khoản trả trước ngắn hạn và dài hạn, khấu hao tài sản cố định.

+ Tổng hợp chi phí và chi phí phát sinh.

+ Kiểm kê tài sản cố định, hàng tồn kho, tiền mặt - so sánh với báo cáo ngân hàng, quản lý thặng dư - thâm hụt.

+ Trích trước những khoản chi phí phát sinh  trong năm  mà hiện tại chưa có đầy đủ chứng từ

+ So sánh với các khoản nợ để xem liệu có sự khác biệt, nếu có, thực hiện điều chỉnh và khấu trừ công nợ một cách kịp thời.

+ Dự phòng hàng tồn kho, trợ cấp cho các khoản nợ xấu, dự phòng đầu tư tài chính - hoàn nhập dự phòng.

Khi tiến hành kết chuyển hai loại tài khoản 133 và 3331 - chỉ có một TK là có số dư

Khóa sổ để lập báo cáo tài chính trong kết chuyển là gì?

Đây được hiểu là việc chốt sổ các loại tài khoản từ 1 đến 9 để xác định số dư tài khoản. Cần thực hiện các bút toán kế toán của việc chuyển tài khoản từ loại 5 sang loại 8, trong loại tài khoản 9 => Thực hiện lập bảng cân đối kế toán phát sinh theo mẫu bảng cân đối kế toán chuẩn  => Kết hợp sổ cái bán lẻ và sổ cái chung để tạo báo cáo tài chính và quyết toán thuế (thuế TNDN và thuế TNCN).

Kết chuyển 334 là gì?

Kết chuyển 334 là gì?

1. Nguyên tắc của tài khoản kế toán 334 - Phải trả cho nhân viên

- Tài khoản này được sử dụng để phản ánh các tài khoản phải trả và tình hình chi trả nhân viên công ty về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và nhiều khoản nợ khác thuộc thu nhập của doanh nghiệp.

2. Thông tin có liên quan tới tài khoản 334

Tài khoản Bên Nợ

Tài khoản Bên Có

-Bao gồm những khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng thuộc những khoản tiền phải trả cho đối tượng người lao đọng

- Toàn bộ những khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của nhân viên

Những khoản tiền lương, công, thưởng mang tính chất là lương, bảo hiểm hay những khoản phải trả cho nhân viên

 

Số dư bên Có: Toàn bộ những khoản tiền có tính chất lương và các khoản khác phải trả cho người lao động.

Tài khoản 334  hiện tại cũng có thể bao gồm thêm cả số dư bên Nợ. Nếu có số dự thì sẽ thể hiện số tiền đã trả > số tiền phải trả cho nhân viên

Kết chuyển khấu hao tài sản cố định là gì?

Khấu hao tài sản, nhà máy và thiết bị là sự tính toán và phân bổ có hệ thống chi phí tài sản, nhà máy và thiết bị cho chi phí sản xuất và vận hành trong thời gian khấu hao tài sản, nhà máy và thiết bị.

Để tính khấu hao tài sản cố định thì người làm kế toán sẽ phải tính được số khấu của loại tài sản này trong kỳ theo các phương pháp trích khấu hao được hướng dẫn tại Thông tư 45/2013 / TT-BTC.

Thông tin về khấu hao tài sản cố định trong kết chuyển là gì?

1. Quy định khấu hao bạn có thể xem đầy đủ và chi tiết nhất tại Thông tư 45/2013 / TT-BTC.

2. Những loại tài khoản được sử dụng

 Tài khoản

214

Hao mòn tài sản cố định

Bên Nợ

 

Bên Có

Là những loại TSCĐ bị hao mòn trong quá trình sử dụng, BĐS giảm, góp vốn đầu từ cho doanh nghiệp khác,…

 

TSCĐ, BĐSĐT có giá trị tăng lên bởi trích khấu hao.

 

 

Số dư bên có: Đó là những giá trị hao mòn lũy kế đang có sẵn trong các doanh nghiệp.

Tài khoản 214 hiện tại có bao gồm 4 loại tài khoản chi tiết:

- Tài khoản 2141 – Tài sản cố định hữu hình bị hao mòn

- Tài khoản 2142 – Tài sản cố định cho thuê tài chính bị hao mòn.

- Tài khoản 2143 - Tài sản cố định vô hình bị hao mòn

- Tài khoản 2147 – Tài sản bất động sản đầu tư bị hao mòn

3. Những nguyên tắc cần biết liên quan tới trích khấu hao tài sản cố định

- Tất cả các tài sản cố định liên quan đến sản xuất và hoạt động kinh doanh (bao gồm cả tài sản chưa sử dụng, đang chờ xử lý) đều sẽ bị khấu trừ khấu hao theo như quy định.

- Khấu hao tài sản chưa sử dụng, nhàn rỗi và hạch toán cho các chi phí khác.

- Đối với tài sản cố định đã khấu hao hoàn toàn (đã thu hồi đầy đủ), nhưng vẫn được sử dụng cho các hoạt động sản xuất và thương mại, không được phép khấu hao.

Thông tin về khấu hao tài sản cố định trong kết chuyển

Hướng dẫn hạch toán trích khấu hao trong tài sản cố định

Định kỳ hàng tháng kế toán sẽ cần phải tiến hành hạch toán trích khấu hao tài khoản cố định.

Dựa trên căn cứ tính khấu hao tài sản cố định hiện nay như sau:

Theo thông tư số 200

Theo Thông tư số 133

Nợ các loại TK gồm 623, 627, 641, 642, 811

Có TK 214

Nợ các TK gồm: 154, 6421, 6422, 811

Có TK 214

Hướng dẫn hạch toán tài sản cố định

Trong thanh lý hoặc bán tài sản cố định:

* Bán tài sản cố định thường là tài sản cố định không cần sử dụng hoặc coi là không hiệu quả. Khi bán tài sản, nhà máy và thiết bị, tất cả các thủ tục cần thiết phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

* Tài sản cố định thanh lý là tài sản cố định bị hư hỏng không thể sử dụng liên tục, đã lỗi thời về mặt kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất trong công ty doanh nghiệp. Trong việc thanh lý tài sản vốn, doanh nghiệp phải đưa ra quyết định thanh lý và đưa ra các bảng xử lý tài sản vốn. Mục đích của Hội đồng xử lý tài sản là sắp xếp thanh lý tài sản vốn theo trình tự và thủ tục quy định trong Chế độ quản lý tài chính và tạo thành một biên bản thanh lý tài sản theo mẫu. Lưu ý biên bản này sẽ được tạo thành 2 bản một bản giao cho quản lý và 1 bản đưa cho kế toán.

* Những hạch toán nhượng bán tài sản cố định cùng thanh lý trong kết chuyển là gì?

Trên cơ sở biên bản nhận tài sản cố định, hồ sơ thanh lý và các tài liệu hỗ trợ liên quan đến việc thu hồi và thanh toán hoặc bán tài sản cố định bao gồm:

* Bút toán 1: Ghi nhận doanh thu tại thời điểm bán:

Các khoản phải thu 111, 112, 131, ...

Có tài khoản 711 - Thu nhập khác (giá bán chưa có VAT)

Có tài khoản 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải trả (33311)

* Bút toán 2: Giảm các tài sản cố định được bán:

Nợ tài khoản 214 - Khấu hao tài sản cố định

Có tài khoản 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình (giá ban đầu).

* Chi phí phát sinh cho việc bán, thanh lý tài sản cố định, kế toán:

Nợ TK 811 - Các khoản chi khác

Nợ tài khoản 133 - Khấu trừ thuế (1331) (nếu có)

Có tài khoản 111, 112, 141, ...

* Doanh thu từ những hồ sơ thầu có liên quan tới các hoạt động thanh lý cũng như những hoạt động hạch toán.

Nợ TK 111, 112, 138 ...

Có 811

Nếu công ty có góp vốn vào công ty khác bằng tài sản cố định sẽ phải ghi:

Nợ TK 221 và 222 (dựa trên giá trị đánh giá lại) (Thông tư 133 liên quan đến tài khoản 228 - Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác)

Các khoản phải thu 214 - Khấu hao tài sản cố định (số tiền khấu hao được khấu trừ)

Các khoản phải thu 811 - Các chi phí khác (chênh lệch giữa giá định giá và số tiền còn lại của tài sản cố định)

Có tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình (giá ban đầu)

Có tài khoản 711 - Thu nhập khác (chênh lệch giữa giá định giá và giá trị còn lại của tài sản cố định).

Lỗ kết chuyển là gì?

Lỗ kết chuyển là gì?

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về lỗ kết chuyển thì bạn cần phải nắm chắc thông tư số 78 và 96 do bộ tài chính ban hành mới nhất.

Cách xác định tổn thất cần chuyển:

- Khoản lỗ do kỳ tính thuế tương ứng với chênh lệch âm (-) của thu nhập chịu thuế, trừ các khoản lỗ được chuyển từ các năm trước.

Lúc này bạn sẽ có:

Thu nhập tính thuế =  thu nhập phải chịu trả thuế - thu nhập được miễn phí + những khoản lỗ được kết chuyển.

=> Cách xác định tổn thất thông qua thu nhập chịu thuế như sau:

Thu nhập chịu thuế  = (Doanh thu Không bao gồm chi phí + Thu nhập khác) - Thu nhập được miễn thuế

Doanh thu Không bao gồm chi phí chính là doanh thu thuần mà chúng ta tính toán được. Nếu bạn chưa biết doanh thu thuần là gì thì có thể tìm hiểu thêm nhé.

Tổng kết lại:

- Thu nhập chịu thuế> 0 => Doanh nghiệp có lợi nhuận

- Thu nhập chịu thuế <0 => Doanh nghiệp bị thua lỗ

Hướng dẫn kết chuyển lỗ theo quy định

- Các công ty, sau khi đã quyết toán thuế, nhưng chịu lỗ, chuyển hoàn toàn tổn thất sang thu nhập (thu nhập chịu thuế trừ thu nhập miễn thuế) của các năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ không được vượt quá 5 năm kể từ năm sau năm xảy ra tổn thất.

- Doanh nghiệp tạm thời chuyển khoản lỗ của mình vào doanh thu của các quý trong năm sau khi kê khai thanh toán tạm thời và được chuyển chính thức trong vòng một năm kể từ khi họ tuyên bố quyết toán thuế hàng năm.

- Các doanh nghiệp bị lỗ hàng quý trong cùng kỳ có thể bù lỗ trong quý trước trong các quý tiếp theo của năm đó.  Khi quyết toán thuế doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định khoản lỗ trong cả năm và chuyển toàn bộ khoản lỗ thành thu nhập chịu thuế của các năm tiếp theo sau năm thua lỗ giống như những quy định được nêu ở trên.

- Các công ty xác định các khoản lỗ của họ được khấu trừ vào thu nhập của họ theo nguyên tắc trên.Trong trường hợp tổn thất phát sinh tại thời điểm thua lỗ, các khoản lỗ (không bao gồm tổn thất từ ​​kỳ chuyển nhượng trước) phải được chuyển sang tổng thiệt hại và tiếp tục trong tối đa 5 năm kể từ năm sau. . năm phát sinh thua lỗ.

Nếu cơ quan chịu trách nhiệm xem xét và kiểm tra các quy tắc thuế của doanh nghiệp xác định rằng số tiền tổn thất của doanh nghiệp được chuyển nhượng khác với khoản lỗ do doanh nghiệp xác định, thì số tiền tổn thất sẽ được xác định trên cơ sở từ kết luận của cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, nhưng chuyển các khoản lỗ, đầy đủ và liên tục, trong khoảng thời gian không quá năm năm kể từ năm sau năm mất, theo quy định.

cách tính lỗ kết chuyển

- 5 năm qua kể từ năm sau năm thua lỗ, nếu tổn thất chưa được chuyển hoàn toàn, chúng sẽ không được chuyển sang doanh thu của các năm tiếp theo.

Kết luận

- Nếu tiền lãi được chuyển, khoản lỗ sẽ bị hoãn.

- Tổng thiệt hại được báo cáo đầy đủ và liên tục trong những năm tiếp theo.

- Số lượng tổn thất sẽ được chuyển giữa các quý và các năm

- Thời gian chuyển lỗ liên tục trong thời gian tối đa là 5 năm kể từ năm sau năm mất.

Trên đây chính là tất tần tật thông tin có liên quan tới kết chuyển là gì?  Hy vọng thông qua bài viết này bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan đồng thời có thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích cho chính mình trong lĩnh vực việc làm kế toán cũng như có thêm lợi thế khi tìm việc làm ở Hải Phòng với chuyên ngành kế toán hay tìm việc làm tại những khu vực tuyển dụng khác.

Tác giả: Vi Thùy

Chủ đề có thể bạn quan tâm


Đăng bình luận.
Đăng bình luận thành công!

Từ khóa liên quan