NEWS

Nhận hồ sơ và dữ liệu ghi quá trình đóng BHXH, BHYT...

Viết bởi Timviec365.vn, Saturday , 07/07/2018, 659 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Căn cứ Tiết c, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 33 Quyết định 595/QĐ-BHXH về việc nhận hồ sơ và dữ liệu quản lý, ghi quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ khớp đúng như sau:

c) Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ khớp đúng:

- Cập nhật dữ liệu vào chương trình quản lý, ghi quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN vào từng quỹ tương ứng để tính thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN của từng người tham gia.

- Thực hiện ghi dữ liệu vào chương trình quản lý, in:

+ Các bản Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT đối với mỗi đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02a-TS, D03a-TS, D05a-TS).

+ Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02a-TS) đối với người lao động giảm, đồng thời nộp hồ sơ hưởng chế độ hưu trí hoặc nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau dài ngày.

Timviec365.vn xin gửi tới bạn đọc Các bản tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT đối với mỗi đơn vị tham gia BHXH, BHYT dưới đây:

1. Biểu mẫu D02a-TS: Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Mẫu D02a -TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

D02a-TS.doc

2. Biểu mẫu D03a-TS: Tổng họp danh sách người chỉ tham gia BHYT

Mẫu D03a -TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

D03a-TS.doc

3. Biểu mẫu D05a-TS: Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Mẫu D05a -TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

D05a-TS.doc

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype