Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Cách viết bản tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Đăng bởi Timviec365.vn - 3635 lượt xem

Bảng tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện được sử dụng bởi các cán bộ làm chuyên ngành về bảo hiểm. Khi có nhu cầu tổng hợp lại số lượng và những người tham gia bảo hiểm xã hội thì người phụ trách về vấn đề bảo hiểm sẽ lập bảng tổng hợp này theo mẫu có sẵn được pháp luật quy định. Vậy việc làm biểu mẫu này nhằm mục đích gì và cách lập ra sao? Để tìm hiểu rõ hơn cho mọi thắc mắc đó chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết dưới đây các bạn nhé.

Việc làm bảo hiểm

1. Thế nào là tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện?

Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện chính là biểu mẫu bảng tổng hợp được lập để tổng hợp các danh sách tất cả người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong mẫu bảng tổng hợp này có nêu rõ những thông tin của người đăng ký, số tiền đóng, mã số Bảo hiểm xã hội,…

Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nội dung cơ bản cần có trong một bảng Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện bao gồm 2 phần chính, trong mỗi phần bao gồm các yếu tố sau:

- Phần Chi tiết:

+ Họ và tên

+ Mã số Bảo hiểm xã hội: Xem trong sổ bhxh

+ Mức tiền làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội

+ Đóng từ tháng nào?

+ Số tháng đóng Bảo hiểm xã hội

+ Số tiền đóng Bảo hiểm xã hội

Xem thêm: Nhận hồ sơ và dữ liệu ghi quá trình đóng bhxh, bhyt...

- Phần Tổng hợp:

+ Sổ lao động

+ Tổng số tiền

+ Người tham gia đóng Bảo hiểm xã hội

+ NSNN hỗ trợ

Việc làm hành chính nhân sự

2. Quy định của pháp luật đối với bảng tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Tương tự mẫu c17-ts, mẫu d04k-ts hay bảng kê thông tin mẫu d01-ts theo quyết định 595 đều có những tác dụng riêng thì D05a-TS dùng để tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện. Khi có người tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện thì các cơ quan chuyên trách quản lý các vấn đề về bảo hiểm xã thu thập lại danh sách vào trong mẫu D05a-TS này.

Mẫu bảng tổng hợp danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mẫu D05a -TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

D05a-TS.doc

Khi cơ quan Bảo hiểm đã lập xong danh sách những người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sẽ căn cứ vào mẫu này để có thể dễ dàng tổng hợp lại danh sách những người tham gia nhằm quản lý rõ ràng việc đóng tiền bảo hiểm của họ gồm có Bảm hiểm xã hội và Bảo hiểm Y tế, tiến hành cấp sổ Bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người đóng tiền bảo hiểm và báo cáo lại kết quả của hoạt động thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm thuộc cấp trên. Chính vì thế khi trình bày mẫu D05a-TS Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện cần phải trình bày một cách đầy đủ các chỉ tiêu để phục vụ cho việc quản lý, theo dõi hiệu quả tình hình thu phí Bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng tham gia.

3. Hướng dẫn lập bảng Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ theo Quy định tại Phụ lục Quyết định số 595/QĐ-BHXH, việc lập Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện có những nội dung bao gồm:

a) Mục đích lập bảng Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện mẫu D05a-TS: Để đại lý hoặc các cơ quan chuyên trách Bảo hiểm xã hội có thể dễ dàng kê khai những người tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng mới, đóng lại, đóng tiếp hoặc điều chỉnh các mức đóng,…

Xem thêm: Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng bhxh tự nguyện, bhyt

b) Trách nhiệm lập mẫu D05a-TS: Việc lập bảng Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện được thực hiện bởi Phòng/Tổ quản lý thu. Đại lý thu.

Hướng dẫn lập bảng tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

c) Căn cứ lập Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện: Mẫu TK1-TS

Xem thêm: Danh sách lao động tham gia bhxh, bhyt, bhtn, bhtnlđ, bnn

D) Phương pháp lập Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện:

- Cột A: là cột dành cho nội dung số thứ tự. Yêu cầu ghi đúng thứ tự từ nhỏ cho tới lớn theo từng mục bao gồm đóng mới, đóng tiếp và đóng lại

- Cột B: Bạn ghi vào các nội dung thông tin bao gồm:

+ Họ và tên đầy đủ của người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

+ Ghi tương ứng vào trong từng mục tăng mới, đóng tiếp, đóng lại và đóng tiếp

- Cột C: Nội dung ghi là mã số đóng Bảo hiểm xã hội của từng đối tượng tham gia đóng bảo hiểm

- Cột 1: Ghi rõ mức thu nhập tháng. Nội dung này chính là nội dung được lấy làm căn cứ để đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện dựa theo mẫu căn cứ

- Cột 2: ghi thời gian người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bắt đầu thực hiện việc đóng mới, dóng tiếp và đóng lại bảo hiểm, hoặc điều chỉnh mức tiền đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện

- Cột 3: Ghi số thời gian (tháng) các đối tượng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (ghi theo phương thức mà các đối tượng dã dăng ký)

- Cột 4: được quy ước bằng với giá trị của Cột 5 và Cột 6 kết hợp.

- Cột 5: Bạn ghi vào số tiền đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tương ứng thời gian (tính theo tháng) đóng trừ đi số tiền thuộc khoản hỗ trợ của ngân sách nhà nước (nếu có)

Cột 5 sẽ được tính giá trị bằng với giá trị nội dung của Cột 1 nhân với cột 3 và nhân 22%, sau đó lấy kết quả trừ đi kết quả của Cột 6.

- Cột 6: ghi vào số tiền được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo quy định

- Cột 7: Ghi một cách cụ thể các đối tượng tăng

e) Sau khi hoàn tất hoạt động và thủ tục kê khai thì đơn vị nào thực hiện lập bảng Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Phòng/Tổ quản lý thu, Đại lý thu) cần ghi rõ họ và tên kèm chữ ký.

Trên đây chính là nội dung chi tiết hướng dẫn bạn cách lập bảng Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều biểu mẫu khác như mẫu thông báo đóng bhxh, bhyt, bhtn, bhtnlđ, bnn của người lao động, báo cáo chi tiết đơn vị nợ bhxh, bhyt hay báo cáo tình hình các đơn vị đang tham gia bhxh, bhyt ngay tại trang web Timviec365.vn.

>>> Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện chính là mẫu D05a-TS, ngoài ra Bạn đọc có thể quan tâm xem thêm mẫu C12-TS được cập nhật mới nhất năm 2021

Tuyển dụng

Tác giả: Timviec365.vn