NEWS

Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Viết bởi Timviec365.vn, Saturday , 07/07/2018, 548 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Mẫu D05a-TS: Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện dùng để tổng hợp số người, số tiền tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đóng tiếp, đóng lại, điều chỉnh ...
-Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH.
-Thời gian lập: khi có phát sinh mẫu D05-TS (cán bộ thu cập nhật dữ liệu theo Mẫu D05-TS của đại lý thu vào phần mềm quản lý thu; in, ký, chuyển cùng hồ sơ của đại lý thu cho Phòng/Tổ KH-TC xác nhận đã thu tiền, chuyển Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ).
- Căn cứ lập: Mẫu D05-TS.

1. Biểu mẫu D05a-TS: Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH tự nguyện

Mẫu D05a -TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

D05a-TS.doc

2. Hướng dẫn chi tiết cách lập Biểu mẫu D05a-TS: Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH tự nguyện 

A. Phần chi tiết: ghi tương tự như hướng dẫn Mẫu D05-TS.

B. Phần tổng hợp: Tổng hợp số người tham gia số tiền đối tượng đóng, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng cụ thể theo từng tiêu thức, cụ thể:
- Chỉ tiêu mang sang: ghi số cuối kỳ trước mang sang vào các cột tương ứng (riêng cột 1 bao gồm cả những người đã đóng kỳ trước nhưng kỳ này chưa đến hạn phải đóng).
- Chỉ tiêu số phát sinh: ghi số phát sinh trong tháng vào các cột tương ứng.
- Chỉ tiêu số điều chỉnh: ghi số điều chỉnh trước tháng phát sinh vào các cột tương ứng.
- Chỉ tiêu số cuối kỳ: ghi số cuối kỳ vào các cột tương ứng.

 

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype