Timviec365.vn

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Báo cáo tình hình các đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT

Đăng bởi Timviec365.vn - 08/05/2021 - 1994 lượt xem

Mẫu D04c-TS: Báo cáo tình hình các đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh nhằm tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình các đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh.

- Trách nhiệm lập: Trung tâm CNTT/ Phòng CNTT
- Thời gian lập: khi có phát sinh.
- Căn cứ lập:
       + Dữ liệu của cơ quan thuế;
       + Dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý;
       + Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan liên quan và cơ quan BHXH;
       + Các nguồn khác.

Việc làm bảo hiểm

1. Mẫu D04c-TS:

Giống như các mẫu mẫu c17-ts, mẫu d04k-ts hay bảng kê thông tin mẫu d01-ts theo quyết định 595 đều có sử dụng với những trường hợp riêng biệt, thì mẫu D04c-TS tác dụng chính là báo cáo tình hình các đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh

Mẫu B04c -TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

D04c -TS.docx

2. Hướng dẫn chi tiết cách lập Mẫu B04c-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

* Chỉ tiêu hàng ngang
- Mục I: ghi danh sách các đơn vị đã giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động.
- Mục II: ghi danh sách các đơn vị đang tạm ngừng hoạt động.
- Mục III: ghi danh danh sách các đơn vị có chủ bỏ trốn, bỏ địa chỉ kinh doanh.
* Chỉ tiêu hàng dọc
- Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.
- Cột B: ghi tên đơn vị.
- Cột 1: ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp.
- Cột 2: ghi địa chỉ đơn vị đang đóng trụ sở.
- Cột 3: ghi số văn bản do cơ quan có thẩm quyền ra văn bản tình trạng hoạt động của đơn vị (nếu có).
- Cột 4: ghi ngày có hiệu lực của văn bản do cơ quan có thẩm quyền ra văn bản tình trạng hoạt động của đơn vị (nếu có).
- Cột 5: ghi tên cơ quan có thẩm quyền ban hành
văn bản báo cáo về tình trạng hoạt động của đơn vị
- Cột 6: ghi số người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên địa bàn do cơ quan BHXH đang quản lý.
- Cột 7: ghi tổng số tiền nợ của đơn vị đến tháng hiện tại.
- Cột 8: ghi tổng số tháng nợ của đơn vị đến thời điểm hiện tại.
- Cột 9: ghi chú

Timviec365.vn hân hạnh gửi tới bạn đọc tài liệu Mẫu D04c-TS: Báo cáo tình hình các đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh. Ngoài ra bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về danh sách cấp thẻ bhyt, danh sách cấp sổ bhxh hay phôi sổ bhxh, thẻ bhyt nếu thấy chúng hữu ích nhé.

Cần tìm việc làm

Tác giả: Timviec365.vn