NEWS

Phân bổ vật nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mới nhất!

Viết bởi Timviec365.vn, Thursday , 12/07/2018, 764 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, công cụ được các doanh nghiệp sử dụng nhằm mục đích phản ánh một cách khách quan và chính xác tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong một tháng tính theo giá thực tế, giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng hàng tháng.

Ngoài ra, Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, công cụ này còn được sủ dụng để phân bổ các giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần mà có giá trị lớn và thời gian sử dụng dưới một năm hoặc trên một năm.

      Mẫu số 07 - VT: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, công cụ. 

Biểu mẫu 07 - VT ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Phân bổ nguyên liệu, vật liêu, dụng cụ 07-VT.docx

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ bao gồm những nội dung sau:

- Tên đơn vị, bộ phận lập Bảng phân bổ và số của bảng phân bổ được trình bày ở góc trái trên cùng của Biểu mẫu, người lập bảng ghi rõ tên đơn vị, bộ phận lập bảng biểu và số của bảng phân bổ để làm căn cứ lưu trữ . 

- Nội dung của Bảng phân bổ bao gồm các đầu mục theo cột dọc phản ánh loại nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ xuất dùng trong tháng tính theo giá hạch toán và giá thực tế, các đầu mục theo hàng ngang phản ánh các đối tượng sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.
- Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ căn cứ vào các chứng từ xuất kho vật liệu, hệ số chênh lệch giữa giá hạch toán và giá thực tế của từng loại vật liệu để tính giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ xuất kho.

 

 

 

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype