NEWS

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mới nhất - Tải miễn phí!

Viết bởi Timviec365.vn, Thursday , 12/07/2018, 365 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Phiếu báo vật tư cuối kỳ được sử dụng trong các doanh nghiệp, đơn vị nhằm theo dõi số lượng vật tư còn lại ở cuối kỳ hạch toán, thêm nữa, Phiếu báo vật tư cuối kỳ cũng được dùng làm căn cứ để tính giá thành sản phẩm và để kiểm tra tình hình thực hiện và sử dụng vật tư.

 Phiếu báo vật tư cuối kỳ cần được lập ra làm 02 bản, một bản để giao cho phòng kế toán lưu lại làm căn cứ sau này, một bản giao lại cho bộ phận phụ trách quản lý vật tư  lưu trữ để đối chiếu khi có sự thay đổi liên quan sau này.

Mẫu số 04 - VT: Phiếu báo vật tư cuối kỳ

Biểu mẫu 04 - VT ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT.docx

Nội dung của biểu mẫu 04 - VT bao gồm:

- Tên đơn vị, bộ phận lập biên bản kiểm nghiệm và số của phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ được trình bày ở góc trái trên cùng của Biểu mẫu, người lập phiếu cần ghi rõ tên đơn vị, bộ phận lập biên bản (hoặc có thể đóng dấu của đơn vị ) và số phiếu báo làm căn cứ lưu trữ biên bản.

Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở mỗị đơn vị, doanh nghiệp thường đượv chia thành hai loại như sau:

         + Một là, vật tư vẫn còn được sử dụng thì bộ phận sử dụng sẽ có trách nhiệm lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ để lấy căn cứ kiểm tra tình hình thực hiên sử dụng vật tư.

         + Hai là, trường hợp vật tư không còn sử dụng nữa thì người có liên quan sẽ có trách nhiệm lập Phiếu nhập kho theo mẫu số 02 -VT và nộp lại tại kho để lưu trữ.

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype