NEWS

Phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội!

Viết bởi Timviec365.vn, Thursday , 12/07/2018, 761 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Mẫu số 11-LĐTL: Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội được sử dụng nhằm mục đích tổng hợp và phân bổ các khoản tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, kinh phí công đoàn phải trích nộp trong một tháng và các khoản phụ cấp khác mà đơn vị, tổ chức, đối tưởng sử dụng lao động phải trả.

Bảng phân bổ tiền lương và BHXH lấy căn cứ từ các bảng thanh toán lương, thanh toán làm thêm giờ, thanh toán thuê ngoài.....căn cứ vào tỉ lệ trích nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, kinh phí công đoàn để tổng hợp các khoản tiền lương và bảo hiểm xã hội mà đơn vị phải trả.

Để bạn đọc hình dung được những nội dung mà bảng phân bổ tiền lương và BHXH đề cập tới, Timviec365.vn xin gửi tới bạn đọc Mẫu số 11- LĐTL: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dưới đây:

Biểu mẫu 11 -LĐTL ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng phân bổ tiền lương và BHXH.docx

Biểu mẫu số 11- LĐTL: Bảng phân bổ tiền lương bao gồm những nội dung sau:

- Tên đơn vị, bộ phận được bài trí góc bên trái của biểu mẫu.

- Nội dung bảng biểu ghi rõ các cột chỉ tiêu về phân bổ tiền lương và BHXH theo hàng ngang bao gồm các khoản tiền lương trả cho người lao động, tiền trích nộp cho các khoản BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, kinh phi công đoàn và cuối cùng là tổng hợp.

- Nội dung theo hàng dọc bao gồm: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, chi phí quản lý kinh doanh, chi ohis trả trước, chi phí phải trả, XDCB dở dang .... cuối cùng là tổng cộng các khoản.

- Những số liệu thống kê phải được lấy một các cẩn thận và chính xác từ các bảng tổng hơp có liên quan khác. Người lập biểu mẫu cần ghi rõ ngày tháng năm lập bảng và xin đầy đủ chữ ký của kế toán trưởng.

 

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype