NEWS

Phiếu chi - Tải miễn phí - cập nhật 2018!

Viết bởi Timviec365.vn, Tuesday , 17/07/2018, 1257 lượt xem
5★ - 1 đánh giá
Phiếu chi thường được sử dụng với mục đích xác định các khoản tiền mặt hay ngoại tệ thực tế xuất quỹ. Phiếu chi cũng được làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, kế toán ghi sổ kế toán, và ghi sổ quỹ.

Tương tự như phiếu Thu, Phiếu chi cũng được đóng thành quyển, có ghi số của từng quyển và trong mỗi Phiếu chi thường ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.

Để bạn đọc có hình dung rõ hơn về Phiếu chi, Timviec365.vn xin gửi tới bạn đọc Mẫu số 02-TT: Phiếu chi dưới đây:

phiếu chi

Biểu mẫu 02- TT ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu chi- 02-TT.docx

Bố cục về nội dung của Phiếu chỉ bao gồm:

- Tên đơn vị và địa chỉ đơn vị được trình bày vị trí trên cùng góc bên trái của Phiếu chi

- Phiếu chi cần được ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu.

- Họ, tên, địa chỉ người nhận tiền cần phải ghi rõ để tiện liên lạc khi có phát sinh sau này.

- Ghi rõ nội dung chi tiền ở mục lý do chi tiền.

- Cần ghi rõ ràng, chính xác về số tiền chi (số tiền bằng số và diễn giải bằng chữ).

Sau khi hoàn thành các nội dung trên, cán bộ phụ trách kế toán sẽ lập Phiếu chi thành 3 liên và yêu cầu người nộp tiền ký vào Phiếu chi, sau đó chuyển cho giám đốc và kế toán trưởng soát xét và ký duyệt, tiếp theo, cán bộ phụ trách kế toán sẽ chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập quỹ.

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype