NEWS

Bảng tính và phân bố khấu hao tài sản cố định

Viết bởi Timviec365.vn, Tuesday , 17/07/2018, 1010 lượt xem
5★ - 1 đánh giá

Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định được sử dụng nhằm thể hiện số khấu hao tài sản cố định phải trích và việc phân bổ số khấu hao tài sản cố định này cho các đối tượng sử dụng tài sản cố định hàng tháng.

Mẫu số 06-TSCĐ: Bảng tính và phân bố khấu hao tài sản cố định

bảng tính và phân bố khấu hao

Biểu mẫu 06 - TSCĐ ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng tính và phân bố khấu hao TSCĐ- 06-TSCĐ.docx

Một số lưu ý khi sử dụng bảng tính và phân bố khẩu hao tài sản cố định:

- Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định dựa trên cơ sở từ bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định của tháng trước 

- Bảng tính bao gồm các chỉ tiêu về: số khấu hao trích tháng trước, số khấu hao tài sản cố định tăng trong tháng, số khấu hao tài sản cố định giảm trong tháng và số khấu hao tài sản trích trong tháng hiện tại.

+ Các dòng sổ khấu hao tài sản cố định tăng, giảm tháng này được phản ánh chi tiết cho từng tài sản cố định có liên quan đến số tăng, giảm khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành về khấu hao tài sản cố định.

- Số khấu hao phải trích tháng này được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype