Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

[BẬT MÍ] Giám đốc dự án là gì? Câu trả lời hoàn hảo cho bạn

Tác giả: Hà Ngọc Ánh

Theo dõi timviec365 tại google new

Chúng ta đã nghe rất nhiều về giám đốc điều hành, giám đốc công nghệ hay giám đốc tài chính và tất cả những vị trí khi gắn cụm từ “giám đốc” đều trở nên vô cùng quan trọng với doanh nghiệp. Nổi bật trong số này ta không thể bỏ qua giám đốc dự án. Vậy giám đốc dự án là gì? Cùng tìm hiểu nhé!

Việc làm giám đốc

1. Bạn đã biết giám đốc dự án là gì?

Giám đốc dự án – danh từ tưởng chừng như rất quen thuộc nhưng để hiểu rõ giám đốc dự án là gì hay công việc của giám đốc dự án cần thực hiện bao gồm những gì thì không phải ai cũng dễ dàng trả lời được.

Bạn đã biết giám đốc dự án là gì?
Bạn đã biết giám đốc dự án là gì?

Giám đốc dự án là vị trí, công việc, là người quản lý cao nhất trong một dự án phát triển mà doanh nghiệp hay tổng giám đốc đề ra. Đối với dự án đó, thì đây là người có quyền quyết định cao nhất. So với với các vị trí khác trong công ty, giám đốc dự án có quyền lực gần như tương đương với giám đốc các phòng ban khác ví dụ như việc làm giám đốc tài chính, giám đốc công nghệ hay việc làm giám đốc nhân sự.

Giám đốc dự án sẽ nhận sự quản lý trực tiếp của giám đốc điều hành CEO, tổng giám đốc và hội đồng quản trị doanh nghiệp. Giám đốc dự án cũng phải liên kết với các phòng ban khác, các giám đốc khác để thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của mình.

Giám đốc Dự án là người lãnh đạo quá trình và nỗ lực của các cá nhân, nhân viên trong dự án. Vị trí này sẽ có trách nhiệm quản lý và vận hành tổng thể trong việc hoàn thành quy trình của dự án và sẽ đóng vai trò là người phát ngôn chính của dự án mà doanh nghiệp đề ra đó. Quá trình tổ chức quản lý dự án (OPM), có thuê ngoài tư vấn viên quản lý dự án (PMC), điều phối viên dự án (project coordinator) hay không đều do giám đốc suy xét. Quá trình tạo kế hoạch dự án sau đó phải có mẫu tờ trình phê duyệt dự án xin chữ kí của giám đốc và trình lên để được cấp phép và ngân sách.

Nếu coi dự án mà doanh nghiệp đề ra là một công ty nhỏ thì giám đốc dự án chính là một giám đốc điều hành. Họ cũng quản lý, phát triển và phải chịu trách nhiệm với hội đồng quản trị và trước pháp luật. Đương nhiên họ phải có chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghiệp (PMP) là điều tất yếu khi được đảm nhiệm chức vụ này cùng với kinh nghiệm.

Giám đốc Dự án là người lãnh đạo quá trình và nỗ lực của các cá nhân
Giám đốc Dự án là người lãnh đạo quá trình và nỗ lực của các cá nhân

Vậy để thực hiện tốt công việc của mình thì giám đốc dự án cần thực hiện những công việc cụ thể nào?

2. Một giám đốc dự án sẽ thực hiện những công việc gì?

Giám đốc dự án cần phải thực hiện rất nhiều công việc khác nhau, nổi bật trong đó phải kể tới là các công việc chuyên môn và các công việc quản lý. Cụ thể, giám đốc dự án sẽ thực hiện những công việc sau:

2.1. Quản lý điều hành dự án doanh nghiệp

Công việc đầu tiên mà giám đốc dự án phải đảm nhiệm đó là điều hành doanh nghiệp. Họ:

- Thực hiện quản lý lãnh đạo chiến lược và lãnh đạo kỹ thuật, vận hành, tài chính và quản lý để thực hiện thành công các hoạt động của dự án đầu tư.

- Đảm bảo rằng chương trình đúng đắn về mặt kỹ thuật, dựa trên bằng chứng và phù hợp với các ưu tiên của nhà tài trợ và các bên liên quan.

- Thực hiện giám sát việc thực hiện chương trình bao gồm tất cả các hoạt động, đầu ra và kết quả liên quan đến quản lý và điều hành dự án, bao gồm báo cáo, phát triển và giám sát ngân sách, giao dịch tài chính, thực hiện kế hoạch dự án và hiệu suất dự án.

Việc làm quản lý điều hành

Quản lý điều hành dự án doanh nghiệp
Quản lý điều hành dự án doanh nghiệp

- Giám sát việc lựa chọn và đào tạo nhân viên chương trình có năng lực, phân công vai trò và trách nhiệm rõ ràng, cung cấp sự giám sát hiệu quả và quản lý hiệu suất để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

- Đảm bảo dự án tạo ra các kết quả cụ thể trong các kế hoạch làm việc hàng năm theo tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu và trong các thông số về thời gian và ngân sách.

- Giám sát sự phát triển đường ống ngân sách và giám sát ngân sách.

- Thực hiện đánh giá hàng tháng để đảm bảo trách nhiệm giải trình của tất cả các hoạt động của dự án cũng như báo cáo chính xác và kịp thời các giao và nghĩa vụ tài chính.

- Đảm bảo rằng dự án tiến triển theo đúng nghĩa vụ hợp đồng và tuân thủ các quy định của nhà tài trợ và các chính sách nội bộ của tổ chức.

Xem thêm: Quy hoạch treo là gì? Những thông tin có liên quan

2.2. Là người đại diện cho dự án về cả truyền thông và pháp lý

- Đóng vai trò là người liên lạc và người liên lạc chính của dự án, đảm bảo dự án được đại diện trong các diễn đàn về kỹ thuật, chính sách và kế hoạch quốc gia với bộ phận truyền thông và các bên liên quan chính khác.

Là người đại diện cho dự án về cả truyền thông và pháp lý
Là người đại diện cho dự án về cả truyền thông và pháp lý

- Điều phối mối quan hệ tổ chức với các đối tác và nhà tài trợ liên quan đến giám sát và đánh giá, hỗ trợ tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác và phối hợp kỹ thuật với Chính phủ, các phòng ban và các đối tác và các bên liên quan.

-  Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác đặc biệt là truyền thông để đảm bảo tuân thủ các mục tiêu và sản phẩm được lập trình.

- Thúc đẩy dự án thông qua vận động chính sách, thuyết trình và tham gia trong nước, các diễn đàn kỹ thuật khu vực và quốc tế.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ quản lý – giám sát kỹ thuật

- Giám đốc dự án sẽ hỗ trợ Giám đốc kỹ thuật bằng cách tư vấn về quản lý chương trình, phát triển tổ chức, giáo dục tiền dịch vụ, đào tạo tại chức, nâng cao năng lực và hợp tác giữa Chính phủ, đối tác và các bên liên quan. Với các doanh nghiệp thuê đơn vị thầu xây dựng và ban quản lý dự án thì cần có hợp đồng tư vấn quản lý dự án để đảm bảo tiến độ bàn giao cũng như chất lượng.

Bạn đọc có thể xem thêm thông tin việc làm hoạch định - dự án với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, các tin tuyển dụng uy tín hàng đầu đăng tuyển trên timviec365.vn

Thực hiện nhiệm vụ quản lý – giám sát kỹ thuật
Thực hiện nhiệm vụ quản lý – giám sát kỹ thuật

- Tư vấn về chăm sóc ban đầu và các dịch vụ y tế cộng đồng cho người nhiễm HIV, bệnh lao (TB) và các bệnh mãn tính khác.

- Thành lập và quản lý một nhóm với tất cả các bộ phận liên quan và nhân viên vận hành, bao gồm cả việc xây dựng nhóm và xác định đối tác trong các Bộ và đối tác.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết phù hợp với phạm vi và nguồn lực đã thống nhất.

- Giám sát việc phát triển một kế hoạch giám sát và đánh giá cho các giai đoạn tiếp theo của dự án để nắm bắt hiệu suất và kết quả dự án.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ chung khác

Ngoài những nhiệm vụ quản lý và giám sát, các giám đốc dự án cũng phải thực hiện rất nhiều những nhiệm vụ chung khác như:

- Lập kế hoạch, chỉ đạo, điều phối và lãnh đạo các hoạt động của dự án, quản lý dự án để đảm bảo rằng các mục tiêu, mục tiêu và tất cả các yếu tố của doanh nghiệp được hoàn thành trong khung thời gian quy định và các thông số kinh phí.

Thực hiện các nhiệm vụ chung khác
Thực hiện các nhiệm vụ chung khác

- Xem xét đơn xin tài trợ của tổng công ty để xác định khung thời gian, giới hạn tài trợ, thủ tục hoàn thành dự án, yêu cầu về nhân sự và phân bổ các nguồn lực sẵn có cho các giai đoạn khác nhau của dự án.

- Lập kế hoạch làm việc và bố trí nhân sự cho từng giai đoạn của dự án, đồng thời bố trí phân công nhân sự của dự án.

- Chịu trách nhiệm giám sát tất cả các nhà tư vấn, Điều phối viên Đối tác Đầu mối liên hệ của dự án công ty, và tất cả các nhân viên lập kế hoạch, hành chính được giao cho Dự án để đảm bảo Dự án đúng tiến độ và trong ngân sách.

- Vạch kế hoạch làm việc để phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và phạm vi quyền hạn. 

- Xem xét các báo cáo tình trạng do nhân viên dự án chuẩn bị và sửa đổi lịch trình hoặc kế hoạch theo yêu cầu. Chuẩn bị các báo cáo tài chính cần thiết trong đó bao gồm cả những báo cáo nội bộ và báo cáo công khai, báo cáo nộp theo quy định của pháp luật.

- Trao đổi với nhân viên dự án để tư vấn kỹ thuật và giải quyết các vấn đề.

- Phối hợp các hoạt động của dự án với các hoạt động của các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Phối hợp hoạt động của các tổ chức chính phủ, lợi ích kinh doanh của khu vực tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận và giáo dục, và đội ngũ tư vấn.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng và quản lý tổng thể của dự án.

- Phối hợp với Nhóm Tư vấn về tiếp cận công chúng, thông cáo báo chí, thuyết trình trước công chúng về công việc và phát triển nội dung và trang web.

- Nghiên cứu các nguồn kinh phí tài trợ. Giám sát ngân sách, đảm bảo trách nhiệm giải trình tài chính.

- Đề xuất nhân sự thực hiện dự án.

- Giám sát việc phân phối chương trình, đánh giá nhu cầu của khách hàng.

Đề xuất nhân sự thực hiện dự án
Đề xuất nhân sự thực hiện dự án

- Nhận biết và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn và đánh giá hiệu quả của dự án / chương trình.

- Cung cấp kiến ​​thức chuyên môn về nội dung chương trình, bao gồm việc trình bày trước công chúng về dự án và truyền đạt mục đích, giá trị và tầm quan trọng của dự án đối với Khu vực.

- Thực hiện nghiên cứu và viết báo cáo, bài báo quảng bá thương hiệu.

- Mạng lưới với các cơ quan địa phương, khu vực, tiểu bang và quốc gia; các cơ sở giáo dục; các tổ chức phi lợi nhuận; và lợi ích kinh doanh của khu vực tư nhân để phát triển chương trình trong tương lai.

Ngoài những nhiệm vụ cơ bản trên, các giám đốc dự án còn thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng khác nữa.

3. Những yêu cầu về kinh nghiệm và trình độ đối với giám đốc dự án

Khi ứng tuyển vị trí việc làm giám đốc dự án, bạn sẽ cần đáp ứng những yêu cầu về kinh nghiệm, trình độ như sau:

Vị trí giám đốc dự án sẽ yêu cầu bằng cấp cao (tối thiểu, bằng Thạc sĩ) trong một lĩnh vực liên quan và được cấp một trường đại học uy tín. Đồng thời phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo quản lý các chương trình hay các dự án phát triển của doanh nghiệp khác.

Những yêu cầu về kinh nghiệm và trình độ đối với giám đốc dự án
Những yêu cầu về kinh nghiệm và trình độ đối với giám đốc dự án

Giám đốc dự án đặc biệt ưu tiên mạnh cho các ứng viên có chuyên môn và kinh nghiệm trong ngành nghề mà doanh nghiệp đang phát triển, kinh doanh. Ngoài ra, giám đốc dự án cũng cần có các kỹ năng ngoại giao, quản lý và giao tiếp được chứng minh để liên lạc và vận động với các chính phủ, nhà tài trợ, các nhà lãnh đạo tư tưởng và các bên liên quan chính khác bao gồm các cơ quan thực hiện khác.

Đã được chứng minh khả năng viết báo cáo kỹ thuật và tài liệu chương trình, và thuyết trình. Kỹ năng giao tiếp nói và viết bằng tiếng Anh xuất sắc và khả năng giao tiếp đa văn hóa. Kỹ năng lãnh đạo và làm việc dưới cường độ cao, …

Nhìn chung, giám đốc dự án là vị trí có yêu cầu tuyển dụng rất ngặt nghèo, tuy nhiên, bù lại công việc này được trả mức lương rất hậu hĩnh. Hy vọng rằng, những chia sẻ trên đã giúp bạn nắm rõ thông tin cũng như tự trả lời cho mình câu hỏi, giám đốc dự án là gì?

Xem thêm: Dự án BT là gì? Những điều cần biết về dự án BT

[CẬP NHẬT] Mô tả công việc giám đốc xây dựng chi tiết nhất!

Trong loạt những vị trí hot đang tuyển dụng thường xuyên của ngành xây dựng, giám đốc xây dựng là vị trí công việc mơ ước với mức lương cao và nhiều chế độ hấp dẫn. Đích đến của bạn là trở thành một giám đốc xây dựng, nhưng chưa rõ mô tả công việc giám đốc xây dựng như thế nào? Cùng tìm hiểu mô tả công việc giám đốc xây dựng chi tiết nhất tại đây bạn nhé!

Mô tả công việc giám đốc xây dựng

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý