Quay lại

Net Income là gì? Tại sao doanh nghiệp cần chú ý đến Net Income?

Tác giả: Hoàng Thanh Hằng

Net Income là gì? Bạn có bao giờ tự hỏi về vấn đề này chưa hay vì là vấn đề về kinh tế nên bạn ít quan tâm. Tuy nhiên, khi gặp từ Net Income bạn cũng cần hiểu được ý nghĩa của cụm từ này là gì để có thêm hiểu biết cho mình. Tại sao trong doanh nghiệp lại cần chú ý đến Net Income? Cùng tìm câu trả lời trong bài viết này.

Việc làm Tài chính

1. Tìm hiểu về Net Income là gì?

Net Income – Thu nhập ròng, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp bất kỳ nào đó khi hoạt động kinh doanh trên một lĩnh vực bất kỳ thì đều thu về doanh thu cho doanh nghiệp và có một loại doanh thu mà doanh nghiệp thường gọi là thu nhập ròng hay lợi nhuận ròng của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Vậy Net Income là gì bạn có thể định nghĩa khi biết ý nghĩa trong tiếng Việt là để chỉ đến doanh thu, là khoản tiền lợi nhuận doanh thu mà công ty thu hồi được sau khi doanh nghiệp đã khấu trừ đi tất cả các chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh, cá loại chi phí phải kể đến như chi phí vốn, chi phí tài chính, chi phí chìm... Lợi nhuận ròng chính là cái đích hướng đến và mong muốn của nhiều công ty để có được sự phát triển lâu dài và việc làm kinh doanh của họ có lợi nhuận.

Net Income là gì?

Thu nhập dòng của doanh nghiệp rất quan trọng nó quyết định đến doanh nghiệp là làm ăn có lợi nhuận hay là làm ăn, kinh doanh thua lỗ. Qua hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả tốt và chất lượng sẽ làm cho thu nhập ròng của doanh nghiệp cao lên và ngược khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không hiệu quả thì thu nhập ròng hay lợi nhuận ròng của doanh nghiệp là rất thấp. Doanh nghiệp cần có những hoạt động kinh doanh giúp cho doanh nghiệp kinh doanh được hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trong doanh nghiệp thì thu nhập doanh là khoản thu nhập chốt lại và thường tìm thấy ở dòng cuối cùng trong các báo các về hoạt động kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đó theo tháng, theo quý, hoặc theo năm. Sau tất cả các hoạt động của doanh nghiệp thực hiện và bỏ tài chính của doanh nghiệp vào đầu tư, thì đích cuối cùng muốn hướng đến đó doanh nghiệp thu lại lợi nhuận được bao nhiêu sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí ban đầu, chi phí có liên quan và các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Tuyển chuyên viên tài chính

1. Vai trò của thu nhập ròng - Net Income trong doanh nghiệp

+ Net Income – thu nhập ròng hay lợi nhuận ròng là khoản thu nhập là khoản doanh thu để đánh giá được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đó. Thông qua số Net Income theo bản báo cáo thì sẽ cho biết cụ thể là doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp là cao hay thấp, là bao nhiêu và hiệu quả của các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó đã hiệu quả đến đâu và đến mức nào. Cần điều chỉnh gì không để hiệu quả được cao hơn.

+ Net Income – thu nhập dòng của doanh nghiệp còn phản ảnh được lợi nhuận của doanh nghiệp để từ đó các nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Qua đánh giá về hiệu quả của hoạt động kinh doanh thì các nhà đầu tư sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định của bản thân về đâu từ với doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh hiệu quả đến đâu để sẵn sàng mua cổ phiếu của doanh nghiệp, mua cổ phần của doanh nghiệp, hay tái đầu tư cho doanh nghiệp đó phát triển.

+ Thông qua việc bạn chia lợi nhuận ròng - Net Income của doanh nghiệp ra cho số lượng cổ phiếu của doanh nghiệp đang hiện hành, thì qua đó bạn sẽ dễ dàng hơn chỉ việc tính toán số liệu và sử dụng cổ phiếu phát hành rộng rãi. Giúp bạn định giá của giá cổ phiếu của doanh nghiệp và tính toán các số liệu khác có liên quan đến lợi nhuận ròng của doanh nghiệp bạn.

Với việc làm với các con số thì sai sót là điều khó tránh khỏi để giảm bớt và không gặp sai phạm với các con số khi tính toán thu nhập ròng của doanh nghiệp cần rất chú ý đến các chi tiết như chi phí và thật chú ý đến chất lượng các con số do doanh nghiệp cung cấp để đảm bảo không gặp sai sót trong quá trình tính toán và hoạt động kế toán của doanh nghiệp hoạt động được hiệu quả.

2. Cách tính Net Income trong doanh nghiệp

Net Income – thu nhập ròng hay lợi nhuận ròng là khoản thu nhập của doanh nghiệp còn lại sau khi trừ đi các chi phí có liên quan và phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công thức của Net Income là gì? Tùy từng doanh nghiệp khác nhau sẽ có những cách tính khác nhau một chút vì các chi phí cho hoạt động kinh doanh ở mỗi doanh nghiệp là khác nhau nên khi trừ đi tất cả các chi phí đó thì mỗi doanh nghiệp khác nhau lại thu về cho mình được một khoản lợi nhuận khác nhau.

Công thức tính Net Income là gì?

Công thức chung cho thu nhập ròng hay lợi nhuận ròng - Net Income của doanh nghiệp là:

Net Income = Doanh thu thuần của doanh nghiệp – Giá vốn bán hàng của hàng hóa, dịch vụ - Chi phí bán hàng của doanh nghiệp – Chi phí quản lý doanh nghiệp – Chi phí bất thường – Thuế doanh nghiệp phải nộp cho thu nhập + Lợi nhuận từ hoạt động tài chính + Các khoản thu nhập bất thường.

Ví dụ cụ thể để bạn dễ hình doanh về cách tính Net Income trong doanh nghiệp như sau:

Một công ty kinh doanh với mặt hàng là áo phông. Thông qua các hoạt động kinh doanh của mình mà doanh nghiệp thu về được doanh thu cho công ty là 500.000 USD. Trong đó bao gồm cả các chi phí để tạo là được doanh thu đó cho công ty là:

+ Trang thiết bị máy móc: 100.000 USD 

+ Chi phí chi cho các hoạt động là: 50.000 USD

+ Lãi vay cần phải trả là: 30.000 USD

+ Thuế thu nhập cần đóng cho chi cục thuế là: 50.000 USD

Thu nhập ròng của doanh nghiệp sẽ được tính như sau:

Thu nhập ròng = 500.000 – 100.000 – 50.000 – 30.000 – 50.000 = 270.000 USD 

Qua đó ta thấy, sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì thì lợi nhuận ròng mà doanh nghiệp thu về được là 270.000 USD.

Việc làm Tài chính tại Hồ Chí Minh

3. Một số các khái niệm khác có liên quan đến doanh thu của doanh nghiệp

Bất kể một doanh nghiệp nào khi hoạt động kinh doanh ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần thu về và tạo được doanh thu cho doanh nghiệp. Không chỉ vậy, để đánh giá được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả và chất lượng hay không còn cần dựa vào rất nhiều các yếu tố sau:

Net Income là gì? Các khái niệm liên quan

+ Total Revenue – tổng doanh thu của doanh nghiệp, là số tiền doanh nghiệp thu về thông qua hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như hoạt động bán hàng, trao đổi hàng hóa, cung cấp các dịch vụ cho người tiêu dùng, khách hàng của doanh nghiệp.

+ Cost of Goods Sold – giá vốn hàng bán ra, đây là phần chi phí quan trọng trong việc cấu thành nên giá của sản phẩm khi bán ra thị trường. Nó bao gồm chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí mua hàng hóa ban đầu của doanh nghiệp, chi phí hao tổn,.. Đây là các chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành của sản phẩm.

+ Gross Profit – doanh thu thuần, là doanh thu của doanh nghiệp nhận được sau khi doanh nghiệp đã trừ đi giá vốn bán hàng của sản phẩm. Và doanh thu thuần là thể hiện sự chênh lệch giữa giá vốn ban đầu với giá bán ra người thì trường của doanh nghiệp.

+ Operating Expenses – chi phí hoạt động, là khoản chi phí mà doanh nghiệp cần bỏ ra để chi trả cho hoạt động kinh doanh, bán hàng, hoạt động quản lý của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được hiệu quả tốt nhất.

+ Interest Expenses – chi phí khác, là các khoản chi phí khác phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, bán hàng hay hoạt động quản lý của doanh nghiệp và nó không liên quan đến các hoạt động này. Chính vì vậy, mà cần một khoản chi phí riêng cho các chi phí khác phát sinh này.

+ Taxes – thuế, thuế là khoản tài chính mà doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh ở bất kỳ lĩnh vực nào đều phải đóng thuế thu nhập của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Và mực thuế đóng của các doanh nghiệp là khác nhau thông thường thì sẽ là 20 – 25% doanh thu của doanh nghiệp sau khi trừ đi tất cả các chi phí của doanh nghiệp có trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Trên đây là một số các khái niệm có liên quan đến doanh thu của doanh nghiệp bạn cần biết để có thể hiểu rõ hơn về chúng và có đánh giá đúng về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Việc làm Tài chính tại Hà Nội

4. Phân biệt Revenue và Income trong doanh nghiệp

Rất nhiều người không học về kinh tế, tài chính ngân hàng hay bị nhầm lẫn Revenue – doanh thu của doanh nghiệp với Income – lợi nhuận của doanh nghiệp với nhau. Nhiều người lầm tưởng doanh thu chính là lợi nhuận của doanh nghiệp đó thu được. Tuy nhiên, trên thực tế thì đây lại là hai khái niệm có sự khác biệt và với một doanh nghiệp muốn hoạt động hiệu quả và phát triển lâu dài cần phân biệt 2 khái niệm này với nhau như sau:

Net Income là gì? 

Revenue – doanh thu, là tổng thu nhập mà doanh nghiệp thu về được thông qua các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp đó có hiệu quả hay không. Hoạt động kinh doanh càng hiệu quả thì doanh thu về cho doanh nghiệp lại càng cao.

Income – lợi nhuận, là đích hướng đến cuối cùng của doanh nghiệp là thông qua hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải mang lại hiệu quả và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Lợi nhuận là khoản tiền mà doanh nghiệp thu về được sau khi trừ đi tất cả các chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tìm việc làm online

Qua những chia sẻ của timviec365.vn về Net Income là gì? Sẽ giúp bạn hiểu được các vấn đề về thu nhập ròng hay lợi nhuận ròng của doanh nghiệp. Cách tính lợi nhuận ròng – Net Income trong doanh nghiệp. Cùng các vấn đề liên quan đến doanh thu của doanh nghiệp.

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-