Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

[Money Market là gì?] Thông tin bạn cần biết về thị trường tiền tệ

Tác giả: Hoàng Lệ

Theo dõi timviec365 tại google new

Thị trường tiền tệ luôn có những thay đổi liên tục và đây cũng là vấn đề được khá nhiều người quan tâm bởi những tác động của nó đến nền kinh tế của toàn cầu. Việc nắm bắt và hiểu rõ về thị trường tiền tệ sẽ giúp cho doanh nghiệp có những thông tin về thị trường thế giới một cách chính xác và nắm bắt xu hướng thế giới nhanh nhất. Cùng tìm hiểu về thị trường tiền tệ - money market là gì? Những điều nên biết về chức năng, công cụ sử dụng trong thị trường tiền tệ hiện nay qua bài viết dưới đây.

1. Tìm hiểu khái niệm, thông tin chung về money market là gì?

1.1. Khái niệm về money market là gì?

Khái niệm về money market là gì?
Khái niệm về money market là gì?

Theo dịch nghĩa tiếng anh thì money market có nghĩa là thị trường tiền tệ, đây là khái niệm chỉ một bộ phận của nền kinh tế trong đó cung cấp nguồn vốn ngắn hạn và trong đó có thị trường tiền điện tử giao dịch trong các khoản vay ngắn hạn, thường trong khoảng thời gian ít hơn hoặc bằng 365 ngày.

Khi tiền trở thành hàng hóa, thị trường tiền điện tử trở thành một thành phần của thị trường tài chính ngân hàng đối với các tài sản liên quan đến việc vay ngắn hạn, cho vay, mua và bán với kỳ hạn gốc từ một năm trở xuống. Giao dịch trên thị trường tiền tệ được thực hiện qua quầy và là bán buôn.

Có một số công cụ thị trường tiền điện tử ở hầu hết các nước phương Tây, bao gồm tín phiếu kho bạc, chấp nhận của ngân hàng, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi, hối phiếu, thỏa thuận mua lại, quỹ liên bang và chứng khoán được thế chấp (mortgage backed securitiesvà tài sản ngắn hạn. Các công cụ chịu các kỳ hạn, tiền tệ, rủi ro tín dụng và cấu trúc khác nhau.

Thị trường tiền điện tử, cung cấp thanh khoản cho hệ thống tài chính toàn cầu bao gồm cả thị trường vốn, là một phần của hệ thống thị trường tài chính rộng lớn hơn.

1.2. Thông tin về tổ chức money market bạn cần biết

Thông tin về tổ chức money market bạn cần biết
Thông tin về tổ chức money market bạn cần biết

Thị trường tiền điện tử bao gồm các tổ chức tài chính và đại lý bằng tiền hoặc tín dụng muốn vay hoặc cho vay. Người tham gia vay và cho vay trong thời gian ngắn, thường lên đến mười hai tháng. Thị trường tiền tệ giao dịch trong các công cụ tài chính ngắn hạn thường được gọi là "giấy". Điều này trái ngược với thị trường vốn cho tài trợ dài hạn, được cung cấp bởi trái phiếu và vốn chủ sở hữu.

Cốt lõi của thị trường tiền điện tử bao gồm cho vay liên ngân hàng vay và cho vay lẫn nhau bằng cách sử dụng giấy tờ có giá, thỏa thuận mua lại và các công cụ tương tự. Các công cụ này thường được điểm chuẩn theo (nghĩa là được định giá theo tham chiếu đến). Tỷ giá được cung cấp liên ngân hàng Luân Đôn (LIBOR) cho thời hạn và loại tiền phù hợp.

Tại Hoa Kỳ, chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương đều phát hành giấy để đáp ứng nhu cầu tài trợ. Các tiểu bang và chính quyền địa phương phát hành giấy thành phố , trong khi Kho bạc Hoa Kỳ phát hành tín phiếu Kho bạc để tài trợ cho nợ công của Hoa Kỳ :

- Các công ty tài chính, tổ chức tín dụng thường mua chấp nhận của ngân hàng để đấu thầu thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài (telegraphic transfer

- Quỹ bán lẻ và tổ chức thị trường tiền tệ

- Ngân hàng

- Ngân hàng trung ương

- Chương trình quản lý tiền mặt

- Ngân hàng thương mại

Tuyển chuyên viên tài chính

2. Chức năng của money market là gì?

Thị trường tiền điện tử phục vụ năm chức năng để tài trợ cho thương mại, ngành tài chính, đầu tư sinh lời, tăng cường khả năng tự túc của các ngân hàng thương mại và bôi trơn các chính sách của ngân hàng trung ương. Cùng tìm hiểu chức năng cụ thể của money market là gì trong từng mảng liên quan cụ thể như:

2.1. Chức năng của money market là gì trong tài chính thương mại

Chức năng của money market là gì trong tài chính thương mại
Chức năng của money market là gì trong tài chính thương mại

Thị trường tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho thương mại trong nước và quốc tế. Tài chính thương mại được cung cấp cho các thương nhân thông qua các hóa đơn trao đổi, được chiết khấu bởi thị trường hóa đơn. Các nhà chấp nhận và thị trường giảm giá giúp tài trợ cho ngoại thương.

2.2. Chức năng của money market là gì trong ngành tài chính

Thị trường tiền điện tử đóng góp vào sự tăng trưởng của các ngành theo hai cách:

- Họ giúp các ngành công nghiệp đảm bảo các khoản vay ngắn hạn để đáp ứng yêu cầu vốn lưu động của họ thông qua hệ thống hóa đơn tài chính, giấy tờ thương mại, v.v.

- Các ngành thường cần các khoản vay dài hạn, được cung cấp trên thị trường vốn. Tuy nhiên, thị trường vốn phụ thuộc vào bản chất và các điều kiện trong thị trường tiền điện tử. Lãi suất ngắn hạn của thị trường tiền tệ ảnh hưởng đến lãi suất dài hạn của thị trường vốn. Do đó, thị trường tiền điện tử gián tiếp giúp các ngành thông qua liên kết và ảnh hưởng đến thị trường vốn dài hạn.

2.3. Chức năng của money market là gì trong việc đầu tư sinh lời

Chức năng của money market là gì trong việc đầu tư sinh lời
Chức năng của money market là gì trong việc đầu tư sinh lời

Thị trường tiền điện tử cho phép các ngân hàng thương mại sử dụng dự trữ vượt mức của họ trong các khoản đầu tư sinh lời. Mục tiêu chính của các ngân hàng thương mại là kiếm thu nhập từ dự trữ cũng như duy trì thanh khoản để đáp ứng nhu cầu tiền mặt không chắc chắn của người gửi tiền.

Trong thị trường tiền điện tử, dự trữ vượt mức của các ngân hàng thương mại được đầu tư vào tài sản tiền gần (ví dụ: tín phiếu ngắn hạn), dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt. Do đó, các ngân hàng thương mại kiếm được lợi nhuận mà không phải hy sinh thanh khoản.

Việc làm Tài chính tại Hà Nội

2.4. Chức năng của money market là gì trong việc tự túc các ngân hàng thương mại

Thị trường tiền điện tử phát triển giúp các ngân hàng thương mại trở nên tự cung tự cấp. Trong trường hợp khẩn cấp, khi các ngân hàng thương mại khan hiếm tiền, họ không cần phải tiếp cận ngân hàng trung ương và vay với lãi suất cao hơn.

Thay vào đó, họ có thể đáp ứng yêu cầu của họ bằng cách thu hồi các khoản vay ngắn hạn cũ từ thị trường tiền điện tử.

2.5. Chức năng của money market là gì trong việc trợ giúp các ngân hàng trung ương

Chức năng của money market là gì trong việc trợ giúp các ngân hàng trung ương
Chức năng của money market là gì trong việc trợ giúp các ngân hàng trung ương

Mặc dù ngân hàng trung ương có thể hoạt động và ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng trong trường hợp không có thị trường tiền điện tử, sự tồn tại của thị trường tiền điện tử phát triển làm trơn tru chức năng và tăng hiệu quả của ngân hàng trung ương.

Thị trường tiền điện tử giúp các ngân hàng trung ương theo hai cách:

- Lãi suất ngắn hạn đóng vai trò là một chỉ số về điều kiện tiền tệ và ngân hàng trong nước và, theo cách này, hướng dẫn ngân hàng trung ương áp dụng chính sách ngân hàng phù hợp.

- Thị trường tiền tệ nhạy cảm và tích hợp giúp ngân hàng trung ương bảo đảm ảnh hưởng nhanh chóng và rộng khắp trên các thị trường phụ, do đó tạo điều kiện cho việc thực thi chính sách hiệu quả.

Việc làm Tài chính tại Hồ Chí Minh

3. Các công cụ được sử dụng trong thị trường tiền tệ

Các công cụ được sử dụng trong thị trường tiền tệ
Các công cụ được sử dụng trong thị trường tiền tệ

Trong thị trường tiền tệ sẽ được lưu thông và vận hành bằng một số công cụ và có những công cụ được sử dụng nhiều trên thị trường tiền tệ hơn cả đó là:

- Certificates of time deposit hay CD hay chính là chứng chỉ gửi tiết kiệm: đây là dạng tiền gửi có kỳ hạn, thường được cung cấp cho người tiêu dùng bởi các ngân hàng, tổ chức tiết kiệm và công đoàn tín dụng (credit union).

- Repurchase agreements hay còn gọi là thỏa thuận mua lại: đây là các khoản vay ngắn hạn Thông thường trong vòng chưa đầy một tuần và thường xuyên trong một ngày được tổ chức bằng cách bán chứng khoán cho nhà đầu tư (investor) với thỏa thuận mua lại chúng với giá cố định vào một ngày cố định.

- Money market, mutual fund hay chính là các quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ: có nghĩa là nó là một khoản nợ đầu tư ngắn hạn, được điều hành bởi các tổ chức chuyên nghiệp. Nói cách khác, các quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ là quỹ đầu tư, ở đây số nhà đầu tư đầu tư tiền của họ vào các tổ chức quỹ tương hỗ và họ đa dạng hóa các quỹ trong các chương trình khác nhau.

Các công cụ được sử dụng trong thị trường tiền tệ
Các công cụ được sử dụng trong thị trường tiền tệ

- Commercial paper hay còn gọi là giấy thương mại: đây là công cụ ngắn hạn ghi chú kỳ hạn do công ty phát hành với giá chiết khấu theo mệnh giá và được đổi theo mệnh giá.

- Eurodollar deposit hay chính là tiền gửi được thực hiện bằng đô la Mỹ tại một ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nằm bên ngoài Hoa Kỳ.

- Federal agency short-term securities được hiểu là chứng khoán ngắn hạn của cơ quan liên bang tại Hoa Kỳ, chứng khoán ngắn hạn được phát hành bởi các doanh nghiệp được chính phủ tài trợ như Hệ thống tín dụng nông nghiệp, Ngân hàng cho vay mua nhà liên bang và Hiệp hội thế chấp quốc gia liên bang. Thị trường tiền tệ được sử dụng nhiều chức năng.

- Federal funds hay chính là các quỹ liên bang và thường ở Hoa Kỳ, là các khoản tiền gửi chịu lãi do các ngân hàng và các tổ chức lưu ký khác tại Cục Dự trữ Liên Bang nắm giữ, đây là những khoản tiền có sẵn ngay lập tức mà các tổ chức vay hoặc cho vay, thường là trên cơ sở qua đêm. Hình thức vay ngắn hạn qua đêm, 1 ngày, 2 ngày rất phổ biến ở thị trường liên ngân hàng. Họ được cho vay theo tỷ lệ quỹ liên bang.

Ngoài còn nhiều công cụ khác được sử dụng trong thị trường tiền tệ như tín phiếu kho bạc hay các quỹ tiền, hoán đổi ngoại hối và chứng khoán có thế chấp và tài sản đảm bảo.

Có hai loại công cụ trong thị trường thu nhập cố định trả lãi khi đáo hạn, thay vì phiếu giảm giá Các công cụ tiết kiệm và công cụ dồn tích. Các công cụ giảm giá, như thỏa thuận mua lại, được ban hành với mức chiết khấu mệnh giá và giá trị đáo hạn của chúng là mệnh giá. Các công cụ tích lũy được phát hành theo mệnh giá và trưởng thành theo mệnh giá cộng với lãi suất.

Tìm việc làm

Chắc hẳn qua bài viết bạn đã nắm bắt được các thông tin về thị trường tiền tệ hay có những hiểu biết và thông tin về money market là gì? Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp về khái niệm về money market là gì, các thông tin về tổ chức money market cũng như các chức năng của money market và các công cụ được sử dụng trong thị trường tiền tệ hiện nay sẽ giúp ích đối với cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn. Hãy theo dõi và cập nhập thêm nhiều thông tin bổ ích nhé. Thân ái!

 

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý