Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Ngân hàng trung ương là gì? Hiểu biết về ngân hàng trung ương

Tác giả: Hoàng Thanh Hằng

Lần cập nhật gần nhất: ngày 11 tháng 06 năm 2024

Theo dõi timviec365 tại google new

Nếu được hỏi về ngân hàng trung ương là gì bạn có trả lời được không? Ngân hàng trung ương mang đến những chức năng như thế nào? Để thay đổi thị trường ngoại hối thì ngân hàng trung ương hướng đến những phương thức nào? Các nghiệp vụ không thể thiếu của ngân hàng trung ương hiện nay là gì? Tất cả các thông tin cần thiết cho bạn sẽ có trong bài viết này.

1. Đi giải nghĩa ngân hàng trung ương là gì mới chính xác?

Nếu được hỏi ngân hàng trung ương là gì bạn sẽ trả lời thế nào? Nếu bạn không làm trong ngành ngân hàng thì câu trả lời cho vấn đề này sẽ gặp khó khăn và không thể đưa ra được định nghĩ chính xác cho bản thân mình. Để biết chính xác được ngân hàng trung ương là gì thì vieclam88.vn sẽ cho bạn đáp án chính xác nhất.

Đi giải nghĩa ngân hàng trung ương là gì mới chính xác?
Đi giải nghĩa ngân hàng trung ương là gì mới chính xác?

Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay xe theo nhiệm vụ và chức năng, được phân loại thành ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại. Ngân hàng nhà nước còn gọi là ngân hàng trung ương thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường tiền tệ (money market), đảm bảo dòng chảy tiền tệ (cash flow)đáp ứng các yêu cầu của hoạt động kinh tế, thông qua việc thực hiện các chings sách tiền tệ và kết  hợp với chính sách tài khóa của chính phủ. Các ngân hàng thương mại là trung gian tài chính, hoạt động theo luật tài chính ngân hàng.

Ngân hàng trung ương là một định chế của nhà nước có nhiệm vụ chủ yếu của mình là kiểm soát về tiền tệ và kiểm soát các hệ thống ngân hàng của một quốc gia. Trong tiếng Anh thì ngân hàng trung ương được dùng với cụm từ là “central bank” là cơ quan có trách nhiệm thi hành chính sách về tiền tệ với một đất nước. Vậy bạn sẽ hỏi mục đích hay mục tiêu của ngân hàng trung ương là gì hiện nay khi hình thành đó đúng không? Mục tiêu hoạt động của ngân hàng trung ương việc thực hiện các kế hoạch, các hoạt động giúp ổn định việc cung tiền, ổn định lại giá trị của tiền tệ, giải cứu các ngân hàng thương mại đang có nguy cơ đổ vợ, kiểm soát lãi suất của các ngân hàng trên thị trường tiền tệ hiện nay.

2. Tìm hiểu về chức năng của ngân hàng trung ương là gì hiện nay?

Ngân hàng trung ương được thành lập và đi vào hoạt động phải có chức năng cụ thể của nó và chức năng cần đảm bảo được lại ích của xã hội lên hàng đầu, để biết được chức năng cụ thể của ngân hàng trung ương tại nước ta là gì ngay sau đây sẽ là những chức năng của ngân hàng trung ương:

Tìm hiểu về chức năng của ngân hàng trung ương là gì hiện nay?
Tìm hiểu về chức năng của ngân hàng trung ương là gì hiện nay?

2.1. Phát hành tiền tệ

Ngân hàng trung ương được giao trọng trách là độc quyền trong việc phát hành tiền tệ của một quốc gia theo quy định của pháp luật ban hành. Khi phát hành tiền tệ cần có sự phê duyệt thông qua về mệnh giá, về mức phát hành, về loại tiền,… dưới sự chỉ huy của chính phủ để mang đến sự thống nhất hệ thống tiền tệ của một quốc gia và đảm bảo cho sự an toàn trong việc lưu thông tiền tệ của quốc gia đó.

Tiền tệ được ngân hàng trung ương phát hành là đồng tiền lưu thông hợp pháp duy nhất, và có tính cưỡng chế trong việc lưu hành. Khi phát hành tiền tệ thì ngân hàng trung ương cần đảm bảo các điều kiện về số lượng tiền cần phát hành, phương thức phát hành cũng như là thời điểm để phát hành nhằm đảm bảo phát triển nền kinh tế và sự ổn định của tiền tệ.

Việc phát hành tiền tệ trên giấy cần đảm bảo trên cơ sở có vàng ngang bằng. Do đó việc phát hành tiền lưu thông dựa trên số lượng vàng lưu trữ của ngân hàng trung ương, điều này mang đến những bất cập khi không đáp ứng được yêu cầu lưu thông và trao đổi hàng hóa. Do đó, ngày nay khi phát hành tiền tệ thường sẽ dựa trên nghiên cứu về nhu cầu tiền tệ của nền kinh tế của một quốc gia.

2.2. Ngân hàng của các ngân hàng trên cả nước

Ngân hàng trung ương được gọi là ngân hàng của các ngân hàng bởi ngân hàng trung ương không trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh tiền tệ, và tín dụng cá nhân mà chỉ thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng với các ngân hàng trung gian, cụ thể như:

Thứ nhất, thực hiện hoạt động mở tài khoản và nhận tiền gửi từ các ngân hàng trung gian. Ngân hàng trung ương sẽ nhận tiền gửi từ các ngân hàng trung ương với hai dạng là tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi thanh toán.

Thứ hai, hoạt động cấp tín dụng cho các ngân hàng trung gian dưới hình thức tái chiết khấu các chứng từ có giá ngắn hạn được nắm giữ bởi các ngân hàng trung gian. Điều kiện để cấp tín dụng rất khắt khe vì nó liên quan đến việc phải phát hành một lượng tiền giấy mới. Ngân hàng trung ương chính là ngân hàng đóng vai trò “người cho vay cuối cùng” trong chuỗi vay tiền tệ của các ngân hàng.

Tìm hiểu về chức năng của ngân hàng trung ương là gì và như thế nào?
Tìm hiểu về chức năng của ngân hàng trung ương là gì và như thế nào?

Thứ ba, ngân hàng trung ương chính là trung tâm để thanh toán và bù trừ cho các ngân hàng trung gian, góp phần tiết kiệm chi phí thanh toán cho toàn xã hội và các ngân hàng trung gian, giúp vốn luân chuyển trong hệ thống ngân hàng được nhanh chóng.

2.3. Ngân hàng của chính phủ

Tại Việt Nam, ngân hàng trung ương chính là ngân hàng đặt dưới sự bảo trợ của chính phủ, là một định chế về tài chính công cộng, với chức năng ngân hàng của chính phủ thì ngân hàng trung ương thực hiện nghĩa vụ của mình là cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho chính phủ, đại diện tài chính, tư vấn và đại lý tài chính và tư vấn các chính sách cho chính phủ cụ thể như sau:

Thứ nhất, làm nhiệm vụ thủ quỹ cho kho bạc nhà nước bằng việc thực hiện công tác quản lý tài khoản vầ các công cụ tài chính khác như trái phiếu, tín phiếu... của kho bạc nhà nước.

Thứ hai, thực hiện việc quản lý dự trữ quốc gia với các loại tài sản chiến lược như vàng, ngoại tệ chứng từ có giá của nước ngoài và phải đảm bảo việc quản lý dự trữ không bị xuống dưới mức tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, thực hiện việc cấp tín dụng cho chính phủ.

Thứ tư,  ngân hàng trung ương chính là đại lý, là người đại diện và là người tư vấn về tài chính tiền tệ cho chính phủ nhà nước của một quốc gia.

Chức năng hiện nay của ngân hàng trung ương là gì bạn biết không?
Chức năng hiện nay của ngân hàng trung ương là gì bạn biết không?

3. Phương thức tác động ngân hàng trung ương đến thị trường ngoại hối?

3.1. Thay đổi lãi suất

Khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất cần đảm bảo sao cho dòng tiền của quốc gia hấp dẫn với các nhà đầu tư những việc làm đó sẽ khiến cho hoạt động của các ngân hàng thương mại trở nên phức tạp hơn. Khi thay đổi lãi suất khiến các nhà đầu tư có thể tiết kiệm bằng tiền của quốc gia như vậy nó sẽ mang lại cho bạn thêm thu nhập. Về phía các ngân hàng thương mại sẽ làm tăng chi phí vay của ngân hàng với ngân hàng trung ương. Từ việc tăng lãi suất sẽ dẫn đến tăng lãi suất cho vay và lãi suất huy động tiền gửi trong nhân dân hiện nay.

Các phương thức tác động của ngân hàng trung ương là gì đến thị trường ngoại hối
Các phương thức tác động của ngân hàng trung ương là gì đến thị trường ngoại hối

3.2. Các công cụ thị trường tài chính

Trên thị trường mở sẽ diễn ra các giao dịch, để tăng dự trữ của ngân hàng trung ương thì ngân hàng cần mua công cụ chứng khoán. Và việc cho vay trong các doanh nghiệp sẽ tăng lên trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế thị trường. Ngân hàng trung ương sẽ kích thích sự phát triển của nền kinh tế của quốc gia.

3.3. Thay đổi yêu cầu về sự trữ

Thông quá cách thay đổi các điều kiện, từ đó giúp ngân hàng trung ương có thể giới hạn được khối lượng tín dụng cần phát hành cho các ngân hàng thương mại và tại sự thay đổi khối lượng tiền tệ của quốc gia, đất nước đó.

3.4. Hoạt động ngoại hối

Để giảm giảm hoặc tăng giá trị đồng tiền của một quốc giá thì ngân hàng trung ương cần hoạt động trên thị trường ngoại hối. Để làm được điều này thì ngân hàng trung ương cần thực hiện việc rút tiền hoặc “bơm” tiền vào thị trường quốc tế. Tài sản của ngân hàng trung ương có thể đặt vào các ngân hàng trung ương khác hoặc sử dụng cách trao đổi tiền tệ trực tiếp.

4. Một số các nghiệp vụ ngân hàng trung ương là gì?

4.1. Nghiệp vụ thị trường tiền tệ

Nghiệp vụ thị trường tiền tệ gồm các nghiệp vụ cụ thể như sau:

Thứ nhất, nghiệp vụ thị trường mở với sở giao dịch chính là đơn vị để thực hiện công tác xem xét, việc công nhận tổ chức tín dụng thành cách thành viên tham gia vào thị trường mở. Thực hiện các giao dịch về giấy tờ, mua bán các loại giấy tờ có giá trị, tỷ lệ chênh lệch, tỷ lệ giao dịch, thời hạn cần mua, thực hiện hoạt động thanh toán và hoạt toán. Thực hiện việc quản lý và cung cấp các thông tin về nghiệp vụ thị trường mở đảm bảo được bảo mật thông tin và cung cấp thông tin chính xác. Các phương thức giao dịch của thị trường mở gồm có mua kỳ hạn, mua hẳn, bán kỳ hạn, bán hẳn với việc sử dụng đầu thầu lãi suất và đấu thầu khối lượng.

Thứ hai, nghiệp vụ tái cấp vốn đây là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng nhà nước với mục đích là cung cấp vốn ngắn hạn và các phương thức thanh toán cho các tổ chức tín dụng.

Thứ ba, nghiệp vụ cho vay qua đêm, tham gia thị trường liên ngân hàng và nghiệp vụ thấu chi và đây là nghiệp vụ nhằm đáp ứng phần vốn thiếu hụt trong tài khoản thanh toán điện tử hiện nay.

Thứ tư, thực hiện nghiệp vụ về chiết khấu giấy tờ có giá trị trong ngân hàng trên cả nước.

 Một số các nghiệp vụ ngân hàng trung ương là gì?
 Một số các nghiệp vụ ngân hàng trung ương là gì?

4.2. Đại lý phát hành và thanh toán trái phiếu chính phủ cho kho bạc nhà nước

Sở giao dịch được giao nhiệm vụ là trở thành đại lý phát hành tín phiếu kho bạc cho kho bạc của nhà nước và sử dụng hình thức đấu thầu trực tiếp với các nhà đầu tư (investor) như các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại nước ta, các định chế tài chính theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với kho bạc của nhà nước để thực hiện các công tác đấu thầu tín phiếu, giám sát và kiểm tra việc tổ chức đấu thầu cho hoạt động phát hành tín phiếu và đảm bảo trong quá trình đó tuân thủ với quy định của pháp luật.

4.3. Nghiệp vụ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước hiện nay

Với nghiệp vụ quản lý dự ngoại phiếu nhà nước hiện nay với các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, nghiệp vụ về việc quản lý dự trữ ngoại hối của nhà nước, thông qua việc quản lý ngoại hối để thực hiện các chính sách tiền tệ của quốc gia, đảm bảo an toàn cho nguồn vốn ngoại tệ, khả năng thanh toán và khả năng sinh lời từ nghiệp vụ quản lý dự trữ ngoại hối.

Thứ hai, thực hiện nghiệp vụ thị trường ngoại tệ liên ngân hàng với nhau của các ngân hàng trên toàn quốc.

Qua chia sẻ về ngân hàng trung ương là gì giúp bạn có được những hiểu biết về ngân hàng trung ương và những vấn đề có liên quan đến ngân hàng trung ương. Bên cạnh đó nếu bạn đang muốn tìm việc làm trong ngành ngân hàng thì vieclam88.vn chính là một địa chỉ uy tín và chất lượng để bạn có thể tin tưởng tìm việc làm cho bản thân.

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý