Quay lại

Tài sản công là gì? Vấn đề quản lý tài sản công theo quy định

Tác giả: Vi Linh

Quản lý và sử dụng tài sản công luôn được Nhà nước quan tâm và đặt lên hàng đầu. Tài sản công là gì mà cần phải chú trọng đến như vậy. Nếu chúng ta sử dụng và bảo vệ không đúng cách cũng như không đưa ra những giải pháp về vấn đề này thì sẽ là một mối lo ngại rất lớn của đất nước.

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

Một số tài sản công hiện nay

Khái niệm tài sản công

Có rất nhiều những khái niệm khác nhau về tài sản công, mỗi người có những ý hiểu khác nhau theo suy nghĩ của mình. Tuy nhiên bạn có thể hiểu tài sản công là gì theo một nghĩa dễ hiểu nhất dưới đây.

Tài sản công được hiểu là tài sản thuộc quyền sở hữu của toàn dân do Nhà nước là người đứng đầu thực hiện các biện pháp bảo vệ cũng như thống nhất quản lý.

Khái niệm quy định về tài sản công cũng được ghi rất rõ tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017 và Luật Kiểm toán Nhà nước 2015. Bạn có thể tra tìm các tài liệu về tài sản công từ hai bộ luật này.

Theo quy định của Nhà nước tất cả các cơ quan dù là cơ quan Nhà nước hay doanh nghiệp đều phải có quyền và nghĩa vụ sử dụng các tài sản công vào đúng với những mục đích đặt ra. Bên cạnh đó việc bảo quản cần phải đặt lên hàng đầu nhằm giữ gìn mọi tài sản của đất nước. Cần thực hiện các tiêu chuẩn trong việc sử dụng tài sản công vào những việc riêng nhằm phục vụ cho lợi ích của cá nhân. Không được dùng một cách bừa bãi dẫn đến vi phạm pháp luật. Những người học kế toán chuẩn bị ứng tuyển kế toán cần biết để thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ được giao phó giúp doanh nghiệp tránh được những tổn thất.

Xem thêm: Chiếu khấu thanh toán là gì? Thông tin đầy đủ cho bạn.

Các tài sản công bao gồm những loại tài sản gì?

Chúng ta thường thấy rất nhiều tài sản công của Nhà nước hàng ngày được sử dụng tại công ty, doanh nghiệp hay những đơn vị sự nghiệp,... Nhưng đã có mấy ai nắm rõ được những tài sản này bao gồm những tài sản nào.Theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017: Tài sản công bao gồm:

Thứ nhất là các tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, đồng thời là các tài sản cung cấp dịch vụ công, phục vụ cho các hoạt động liên quan đến quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Đó còn có thể là các loại tài sản có kết cấu, cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Là các tài sản mà toàn dân có thể được quyền sử dụng chúng một cách hợp pháp;

Tài sản công không chỉ được dùng trong những cơ quan Nhà nước mà còn được phân bổ tại tất cả các doanh nghiệp;

Bên cạnh đó, tiền nằm trong ngân sách Nhà nước, các khoản quỹ tài chính cũng là một tài sản công mà không được bỏ qua. Các loại đất đai và các loại tài nguyên đều là tải sản công, tuy đất đai đã được phân chia cho người dân sử dụng nhưng đó vẫn là tài sản công thuộc về Nhà nước.

Không những vậy còn rất nhiều các loại tài sản khác nhau thuộc vào tài sản công như tài nguyên nước, khoáng sản, những tài nguyên thuộc vùng trời, lòng đất, vùng biển, các tài sản thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang hay những đơn vị tổ chức xã hội nghề nghiệp,...

Bạn hiểu những nguồn tài sản công là gì? Nó được thực hiện theo quy định nào? Bạn có thể nắm bắt những kiến thức chung nhất từ các tài sản trên, từ đó bạn có thể hiểu biết thêm được các loại tài sản công nào của Nhà nước chủ quản.

Quản lý tài sản công trong doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

Những tài sản công tại doanh nghiệp

Doanh nghiệp cũng sử dụng các loại tài sản công thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Cụ thể doanh nghiệp thực hiện sử dụng và bảo quản các loại tài sản như dưới đây:

Thứ nhất chúng ta có thể hiểu theo kiểu đó là các loại tài sản công mà Nhà nước thực hiện giao cho doanh nghiệp quản lý. Những tài sản này được tính vào trong các khoản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thứ hai là các loại tài sản công không được tính vào thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhưng lại do doanh nghiệp quản lý.

Với hai loại tài sản trên doanh nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện sử dụng tài sản công vào những mục đích kinh doanh hoặc cho thuê liên kết với các doanh nghiệp khác trong quá trình sử dụng tài sản công của Nhà nước. Bên cạnh đó, tài sản công là gì trong doanh nghiệp cũng cần được lưu ý. Khi sử dụng tài sản công doanh nghiệp phải là một trong những trường hợp như sau:

Đó phải là những tài sản được mua sắm và đầu tư nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước nhưng trong quá trình sử dụng chưa được sử dụng hết. Tiếp đến đó phải là những tài sản được mua sắm theo người có thẩm quyền phê duyệt hoặc được lập theo dự án của các nhà đầu tư.

Đồng thời khi các doanh nghiệp sử dụng chúng vào các mục đích liên quan đến các hoạt động như cho thuê, liên kết phải bảo đảm các yếu tố về quyền hạn như phải được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép, bên cạnh đó những tài sản phải phục vụ và thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao. Doanh nghiệp cần tiến hành bảo quản và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao;

Tiếp đến cần phát huy công suất tối đa của tài sản công mà Nhà nước cho phép hoạt động, thực hiện theo Luật quản lý sử dụng tài sản công 2018. Tiến hành thực hiện nộp và đóng góp các khoản chi phí của Nhà nước về nơi làm việc hay kinh doanh, thực hiện đóng phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính theo đúng với các khoản quy định của Nhà nước.

Thực hiện quản lý tài sản công trong cơ quan Nhà nước

Trong cơ quan Nhà nước việc sử dụng và bảo quản các loại tài sản công cũng là một trong các nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Việc quản lý tài sản công được ban hành và tổ chức thực hiện theo đúng với văn bản về sử dụng và quản lý tài sản công của Nhà nước.

Thứ nhất: Tiến hành quản lý tài sản công, thực hiện mua sắm đầu tư các trang thiết bị mới. Tiến hành xác lập quyền sở hữu cho nhân dân về việc sử dụng các loại tài sản.

Thứ hai: Trong cơ quan Nhà nước cũng cần sử dụng và  tu sửa các loại tài sản công, đối với những tài sản đã bị hư hỏng có thể tiến hành mang đi bảo dưỡng, sửa chữa, đồng thời sử dụng các khoản chi tiêu, kinh phí từ tài sản công hợp lý và an toàn nhất.

Thứ ba: Tại các cơ quan Nhà nước cần xác định rõ giá trị của tài sản công là gì? Đối với những tài sản công bị hư hỏng mà không thể dùng được sẽ tiến hành thu hồi theo quy trình, có thể là tiến hành bán, thanh lý với biên bản thanh lý tài sản kèm them, tiêu hủy và có các xử lý khác đối với các loại tài sản công không còn giá trị sử dụng nữa. Lúc này kế toán phải hạch toán thanh lý tài sản cho doanh nghiệp.

Thứ tư: Việc thực hiện các công việc như kiểm kê, báo cáo tài sản công, đồng thời hợp tác với quốc tế về tài sản công là một trong những cách để quản lý tài sản công trong cơ quan Nhà nước.

Thứ năm: Tiến hành quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ như thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, nghiêm nghị trong vấn đề xử lý các hình phạt thích đáng đối với các cơ quan cố tình vi phạm vấn đề sử dụng  tài sản công. Hiện nay rất nhiều trường hợp sử dụng và vi phạm về tài sản công mà chưa được kiểm tra chặt chẽ, chính vì vậy cần có những biện pháp thích hợp nhất để điều chỉnh vấn đề này.

Thứ sáu: Một vấn đề nữa đó là việc giải quyết các đơn kiến nghị, tố cáo hay khiếu nại trong việc sử dụng liên quan đến tài sản công.

Xem thêm: ACCA là gì? Định hướng sự nghiệp nên học ACCA hay CIMA.

Đề xuất các giải pháp quản lý tài sản công hiện nay

Như chúng ta thấy, chưa bao giờ vấn đề tài sản công không được quan tâm và nhắc nhở. Đó là một trong những câu chuyện muôn thuở không chỉ cho doanh nghiệp mà còn đối với cả bố máy cơ quan Nhà nước, các trường học hay những bệnh viện,... đều là những nơi có sử dụng tài sản công của Nhà nước. Vậy làm thế nào để có thể đưa ra những phương án phù hợp nhất cho việc dùng tài sản công hợp lý, đúng với quy định của Nhà nước.

Dưới đây là một số giải pháp đề xuất nhằm khắc phục tình trạng sử dụng tài sản công một cách bừa bãi sai quy định của pháp luật.

Một là để khắc phục tình trạng này chúng ta không chỉ thực hiện các biện pháp trong một thời gian ngắn mà còn trong cả một quá trình dài. Cần triển khai việc thực hiện các bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các ban hành chỉ đạo các văn bản hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, thực hiện theo đúng với quy định của Nhà nước đề ra.

Hai là, cần tiếp tục và triển khai các quy trình về sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về việc sử dụng tài sản công, nói về sự cần thiết của tài sản công là gì cho mọi người, khắc phục cho được những lỗ hổng pháp lý, những quy định hạn chế trong việc thực hiện bảo vệ các tài sản của cơ quan hay doanh nghiệp, kể cả những đơn vị nhỏ lẻ.

Ba là, Nhà nước cần xây dựng một hệ thống về thực hiện giao dịch điện tử trong việc sử dụng tài sản công. Đây là công cụ có thể thực hiện các giao dịch xử lý tài sản qua hệ thống chính xác và nhanh chóng. Đồng thời nó cũng đảm bảo sự minh bạch, tránh thất thoát khối lượng tài sản lớn thay vì xử lý một cách bí mật.

Bốn là, thực hiện đi đầu trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng như cần xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình hay vô ý vi phạm vấn đề về bảo vệ và sử dụng tài sản công. Bổ sung và tăng cường hơn công tác giám sát, đề ra những mức phạt thích đáng cho những trường hợp vi phạm này.

Cuối cùng là tất cả mọi người cần có một ý thức tự giác bảo vệ, nghiêm minh chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc sử dụng tài sản công. Tất cả các tài sản công cũng là tài sản để phục vụ cho nhân dân. Do vậy cần tuyên truyền mọi người thực hiện tốt vấn đề này để các tài sản công được bền lâu.

Tài sản công là những tài sản mà mỗi người Việt Nam cần có ý thức và trách nhiệm bảo vệ. Nhận thức rõ được vai trò và tầm quan trọng của tài sản công là gì để từ đó thấy được những lợi ích mà mình được hưởng. Mỗi người, mỗi cán bộ, mỗi cơ quan và tất cả các đơn vị cần tự chấp hành để tài sản công ngày càng được bền vững.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất 2021.

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-