Quay lại

Tổ chức là gì? Tổng quan về tổ chức và thông tin bạn cần biết

Tác giả: Phương Anh Nguyễn

Tổ chức là gì? Trong xã hội hiện nay, từ tổ chức xuất hiện và sử dụng khá nhiều trong cuộc sống. Chắc hẳn bạn đã từng nghe tới tổ chức Y tế thế giới (WHO), tổ chức Thương mại thế giới (WTO),... Vậy, bạn hiểu tổ chức là gì? Định nghĩa ra sao về khái niệm này? Và tổ chức có vai trò ra sao trong thời buổi xã hội hiện nay? Cùng tìm hiểu về tổ chức ngay sau đây nhé!

1. Định nghĩa thuật ngữ “Tổ chức là gì?”

Tổ chức là gì? Có rất nhiều khái niệm cũng như định nghĩa về thuật ngữ này. Theo như wikipedia thì tổ chức có thể được hiểu là các hoạt động được thực hiện để có thể xác định nên cơ cấu cũng như những công việc có sự phù hợp với từng nhóm người cụ thể và giao phó những điều đó cho một người với những quyền hạn và trách nhiệm cao nhất để thực hiện những công việc trên. Và đó chính là một tổ chức.

Tổ chức là gì?

Còn tổ chức trong lĩnh vực triết học thì có thể được định nghĩa như sau: “Tổ chức chính là cơ cấu tồn tại của sự vật. Mọi sự vật sẽ không thể tồn tại nếu như không có sự liên kết nhất định của các yếu tố thuộc nội dung. Vì thế, tổ chức chính là thuộc tính của bản thân các sự vật.”

Với định nghĩa về tổ chức trong triết học thì ta có thể hiểu tổ chức chính là thái dương hệ, thế giới con người, hay trái đất,...

Trong ngành nhân học tổ chức được xuất hiện ngay từ thời điểm mà con người xuất hiện. Khi ấy gọi là tổ chức xã hội loài người. Qua đó, nhân loại phát triển thì tổ chức cũng có những bước phát triển và được hoàn thiện theo. Từ đây, ta có thể hiểu tổ chức chính là một tập thể các cá nhân con người, được tập hợp lại với nhau để có thể cùng thực hiện một nhiệm vụ hay mục tiêu chung nào đó. 

Ví dụ về tổ chức theo định nghĩa của ngành nhân học có thể là trường học, cơ quan hay công ty nào đó,...

Định nghĩa ra sao?

Đối với một lĩnh vực khác nhau thì việc giải thích về khái niệm hay định nghĩa về tổ chức lại có những quan điểm riêng. Thế nhưng, một cách đơn giản và chung nhất thì tổ chức chính là một tập hợp của rất nhiều người, thực hiện những công việc nhằm hướng tới sự hiệu quả cũng như hoàn thành được các mục tiêu chung đã đặt ra trước đó. Tổ chức chính là tập thể có mục tiêu, nhiệm vụ chung đã được xác định từ trước. 

Tìm hiểu thêm: Tổ chức xã hội là gì? Bạn đã nghe nhiều nhưng đã thực sự hiểu?

2. Tổ chức được phân loại như thế nào?

Việc phân loại các tổ chức cung khá đa dạng. Dưới đây sẽ là các loại tổ chức mà khi nghe tới các bạn sẽ cảm thấy khá quen thuộc.

2.1. Loại 1: Tổ chức công và tổ chức tư

Với định nghĩa về tổ chức công và tổ chức tư thì dựa trên góc độ tiếp cận khác nhau mà việc giải thích hai thuật ngữ này cũng có sự khác nhau.

Phân loại tổ chức

- Dựa theo chế độ sở hữu:

+ Tổ chức công chính là tổ chức do Nhà nước quản lý hoặc có thể là không có người cụ thể làm chủ sở hữu. Ví dụ như trường học, các bệnh viện công hay các tổ chức xã hội, đoàn thể,...

+ Tổ chức tư chính là tổ chức có chủ sở hữu cụ thể, có thể là một người hay nhóm người. Ví dụ như các bệnh viện tư, các công ty, doanh nghiệp tư nhân,...

- Dựa theo sản phẩm, dịch vụ được tạo ra

+ Tổ chức công là tổ chức mà các sản phẩm, dịch vụ được tạo ra mà người sử dụng sẽ không cần phải thực hiện các hành vi cạnh tranh để có thể sử dụng.

+ Tổ chức tư là tổ chức mà các sản phẩm, dịch vụ được tạo ra sử dụng cho mục đích đem lại lợi ích cá nhân.

Việc làm dịch vụ

2.2. Loại 2: Tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận

Về cơ bản, mỗi một tổ chức được tạo ra đều có những mục tiêu hoạt động riêng biệt. Vì thế, tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận được xem là 2 hình thái của cách phân chia này.

Gồm 3 loại

+ Tổ chức vì lợi nhuận là tổ chức được tạo ra nhằm hướng tới mục tiêu chung là lợi nhuận. Vì thế, làm thế nào để có thể tạo ra lợi nhuận, nâng cao doanh số sẽ là những điều mà họ quan tâm nhất ở tổ chức này. 

+ Tổ chức phi lợi nhuận là tổ chức hoạt động hướng tới mục tiêu chung là vì cộng đồng. Ở tổ chức này, lợi nhuận không được xem là yếu tố chính để đánh giá sự phát triển. Thay vào đó chính là các hoạt động, cũng như sự hỗ trợ với cộng đồng ra sao.

2.3. Loại 3: Tổ chức chính thức và tổ chức phi chính thức

Theo như tính chất của mối quan hệ thì tổ chức sẽ được chia thành tổ chức chính thức và tổ chức phi chính thức.

- Tổ chức chính thức sẽ là những tổ chức mang các đặc điểm cơ bản như sau:

+ Mỗi một thành viên trong tổ chức đều được xác định một cách rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền cụ thể.

+ Có cơ cấu được thể hiện thông qua sơ đồ với mối liên hệ rõ ràng, cụ thể.

+ Hoạt động với việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ dựa trên sự tuân thủ pháp luật.

Chia thành các hình thức cụ thể

- Tổ chức phi chính thức là những tổ chức không có các đặc điểm kể trên. Loại tổ chức này có thể được hình thành dựa trên mối quan hệ của những cá nhân và tồn tại ở bên trong tổ chức chính thức do có cùng mục tiêu hoạt động. 

Về cơ bản thì đây là những loại tổ chức phổ biến hiện nay mà các bạn có thể bắt gặp. Mỗi loại tổ chức sẽ có những mục tiêu, định hướng phát triển. Và vì thế mà việc hình thành tổ chức sẽ dựa trên mục tiêu để lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp nhất.

3. Những đặc trưng chung của tổ chức là gì?

Hiện nay, các tổ chức tuy có thể khác nhau về mục tiêu, chức năng hay nhiệm vụ tuy nhiên về cơ bản thì tổ chức đều sẽ mang trong mình những đặc trưng, đặc điểm cơ bản của loại hình tổ chức nói chung.

- Có mục đích chung rõ ràng

Tổ chức mặc dù là một tập hợp các cá nhân thế nhưng, lại không mang mục đích tự thân. Thay vào đó, tổ chức sẽ có một mục tiêu chung nhất định mà các cá nhân trong đó cùng hướng đến. Đây được xem là yếu tố mang tính cơ bản nhất của một tổ chức.

- Là sự nỗ lực của các cá nhân

Đặc trưng của tổ chức

Khi các cá nhân quyết định tham gia vào một tổ chức thì mọi hành động được thực hiện đều hướng tới việc hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức. Vì thế, tổ chức sẽ là sự kết hợp những nỗ lực của các cá nhân để thực hiện mục tiêu đã được đặt ra trước đó.

- Đem lại những giá trị cho cộng đồng

Dù là tổ chức gì đi chăng nữa thì tổ chức vẫn luôn cung cấp và mang đến các giá trị thiết thực cho cộng đồng. Đó có thể là các sản phẩm, dịch vụ vô hình hay hữu hình và cho đến cùng thì cộng đồng sẽ nhận được những giá trị đó.

- Là một tổ chức mở

Tổ chức tồn tại đều cần có sự tương tác với môi trường xung quanh để có thể thu hút được nguồn nhân lực cũng như tạo ra được các giá trị nhất định cho cộng đồng, hay nói cách khác là thực hiện mục tiêu được đặt ra.

- Đều được quản lý

Tổ chức là một hệ thống có sự phân hóa về quyền lực. Tức là sẽ có người đứng đầu và có quyền đưa ra quyết định quản lý cuối cùng, những thành viên còn lại sẽ phải thực hiện và tuân theo quyết định đó. Dẫn chứng lớn nhất chính là các vị trí quản lý trong mỗi tổ chức hiện nay. 

Có sự quản lý

Việc không rõ ràng về thứ bậc trong quyền lực của tổ chức sẽ dẫn đến các vấn đề quyết định trong công việc trở nên khó khăn hơn. Nội bộ sẽ trở nên mất đoàn kết và khó để thống nhất hơn rất nhiều.

Tham khảo thêm: Organizational Structure là gìCơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp như thế nào

4. Bài học về tổ chức trong xã hội ngày này

Xã hội loài người là một tổ chức lớn nhất, và trong đó chia ra các tổ chức nhỏ hơn thực hiện những mục đích riêng. Thế nhưng, suy cho cùng thì những mục đích đó, khi tập hợp lại chính là hướng tới sự phát triển của nhân loại trong tương lai. 

Một tổ chức, cần có một người đứng đầu để có thể quản lý và quyết định được những vấn đề cần phải thống nhất trong tổ chức. Và đây sẽ là người đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của tổ chức ra sao. Nếu như một tổ chức mất đi người đứng đầu thì mỗi cá nhân còn lại sẽ mất đi định hướng chung, bản tính cá nhân được trỗi dậy và điều này sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường khi không có một sự đoàn kết nào tồn tại.

Bài học tổ chức

Ví dụ như một tổ chức doanh nghiệp, nếu không có sự thống nhất thì việc phát triển sẽ rất khó khăn. Hay trong lịch sử, nếu dân tộc Việt Nam không đoàn kết và thống nhất thì sẽ không có đất nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam như ngày nay,... Điều này nhằm phản ánh về sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức là yếu tố cốt lõi để tổ chức hoạt động và phát triển. Từ đó chính là sự phát triển chung của toàn nhân loại dựa trên sự đi lên của các tổ chức.

Trên đây là những thông tin về tổ chức. Mong rằng, qua đây các bạn đã hiểu tổ chức là gì và các đặc trưng của tổ chức hiện nay như thế nào.

Hướng dẫn viết mẫu sơ đồ tổ chức công ty cổ phần đúng chuẩn

Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần có vai trò quan trọng trong việc mang lại một cái nhìn tổng quan về cách tổ chức một doanh nghiệP. Một doanh nghiệp muốn phát triển mạnh và bền vững thì cần phải có một cách thức tổ chức phù hợp. Nội dung bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về mẫu sơ đồ tổ chức công ty cổ phẩn hãy cùng tìm hiểu nhé.

Mẫu sơ đồ tổ chức công ty cổ phần

Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần có vai trò quan trọng trong việc mang lại một cái nhìn tổng quan về cách tổ chức một doanh nghiệP. Một doanh nghiệp muốn phát triển mạnh và bền vững thì cần phải có một cách thức tổ chức phù hợp. Nội dung bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về mẫu sơ đồ tổ chức công ty cổ phẩn hãy cùng tìm hiểu nhé.

Mẫu sơ đồ tổ chức công ty cổ phần

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-