NEWS

Bảng tổng hợp số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Viết bởi Timviec365.vn, Monday , 09/07/2018, 421 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

 Mẫu B05-TS: Bảng tổng hợp số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là bảng tổng hợp số thẻ, số phải thu theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để phân quỹ khám chữa bệnh.

- Căn cứ lập: Mẫu D02-TS, D02a-TS; D03-TS, D03a-TS và cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý thu.

- Trách nhiệm lập: BHXH tỉnh, huyện.

- Thời gian lập: quý, năm.

 1. Mẫu B05-TS: Bảng tổng hợp số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Mẫu B05 -TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

B05-TS.docx

2. Một số lưu ý khi sử dụng Mẫu B05-TS Bảng tổng hợp số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

- Cột A: ghi số thứ tự.

- Cột B: ghi tên cơ sở khám chữa bệnh ban đầu.

- Cột 1, 4, 7: ghi tổng số thẻ BHYT đăng ký KCB hằng tháng theo từng nhóm đối tượng theo quy định (gồm thẻ BHYT do tỉnh khác cấp).

- Cột 3, 6, 9: ghi số tiền phải đóng hằng tháng của từng nhóm đối tượng tương ứng.
* Ví dụ:
- Tháng 9/2015, Bệnh viện huyện A có số thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu như sau:
+ 10 người lao động của Công ty dịch vụ thương mại B, tiền lương là 3.000.000 đồng/người/tháng.
+ 01 người hưu trí, tiền lương 4.000.000 đồng/tháng.
+ 03 người có công với cách mạng.
+ 03 người trong hộ gia đình cùng tham gia một thời điểm và được giảm mức đóng.
- Ghi như sau:
+ Nhóm 1:
Cột 1: ghi 10 thẻ.
Cột 2 ghi: số tiền 1.350.000 đồng (=3.000.000 đồng x 4,5% x 10 người).
+ Nhóm 2:
Cột 1: ghi 01 thẻ.
Cột 2: ghi số tiền 180.000 đồng (=4.000.000 đồng x 4,5%).
+ Nhóm 3:
Cột 1: ghi 03 thẻ BHYT.
Cột 2: ghi số tiền 155.250 đồng (=1.150.000 đồng x 4,5% x 3 người).
+ Nhóm 5:
Cột 1: ghi 03 thẻ BHYT.
Cột 2: ghi số tiền 119.025 đồng (= 1.150.000 đồng x 4,5% + 1.150.000 đồng x 4,5% x 70% + 1.150.000 đồng x 4,5% x 60%).

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype