Quay lại

Thuế gián thu và thuế trực thu - Khám phá nghiệp vụ thuế quan!

Tác giả: Hạ Linh

Benjamin Franklin đã từng nói: “In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.” (Trong thế giới này không có gì có thể nói là chắc chắn, ngoại trừ cái chết và thuế.) -  Chắc hẳn hai thuật ngữ thuế gián thu và thuế trực thu đã từng lọt vào tai bạn một lần và có lẽ là nhiều lần hơn nữa nếu như bạn là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thuế quan. Mặc dù vậy, khá nhiều người hiện nay chưa hiểu biết rõ ràng và chính xác về hai thuật ngữ này. Thuế gián thu và thuế trực thu là gì? Nó có gì khác và giống nhau? Hãy cùng phân tích qua bài viết sau!

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

1. Tìm hiểu về thuế gián thu là gì?

1.1. Khái niệm về thuế gián thu

 Khái niệm về thuế gián thu

Thuế gián thu là một hình thức thuế được thu thập bởi một thực thể trong chuỗi cung ứng (thường là nhà sản xuất hay nhà phân phối) và được đóng vào cho Nhà nước. Tuy nhiên, nó được chuyển cho người tiêu dùng như một phần của giá thành hàng hóa hoặc dịch vụ. Người dùng cuối cùng đang nộp thuế bằng cách trả chi phí nhiều hơn cho các sản phẩm.

Thuế gián thu được xác định bằng cách đối chiếu chúng với thuế trực thu. Thuế gián thu có thể được định nghĩa là thuế đánh vào một cá nhân hay một tổ chức, cuối cùng lại được trả bởi một người khác. Cơ quan thu thuế sau đó sẽ nộp cho chính phủ, nhưng trong trường hợp đánh thuế trực tiếp, người nộp thuế ngay lập tức là người mà Chính phủ đang tìm cách đánh thuế.

Thuế nhập khẩu, nhiên liệu, rượu và thuế thuốc lá đều được coi là ví dụ về thuế gián thu. Ngược lại, thuế thu nhập cá nhân là ví dụ rõ ràng nhất về thuế trực thu, vì người có thu nhập là người nộp thuế ngay lập tức. Một số loại thuế gián thu cũng được gọi là thuế tiêu dùng, chẳng hạn như thuế giá trị gia tăng (VAT).

1.2. Ví dụ về thuế gián thu

Ví dụ về thuế gián thu

Ví dụ phổ biến nhất về thuế gián thu là thuế nhập khẩu. Thuế được trả bởi người nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm nó vào nước này. Nếu nhà nhập khẩu tiếp tục bán lại hàng hóa cho người tiêu dùng, thì chi phí của nhiệm vụ có hiệu lực, được ẩn trong giá mà người tiêu dùng phải trả. Người tiêu dùng có thể không biết về điều này, nhưng dù sao họ cũng sẽ gián tiếp trả thuế nhập khẩu.

Về cơ bản, bất kỳ khoản thuế hoặc phí nào được đặt ra bởi Nhà nước ở cấp độ sản xuất hoặc phân phối đều là một loại thuế gián thu. Thuế bán hàng có thể là thuế trực thu và thuế gián thu. Nếu chỉ áp đặt cho việc cung cấp cuối cùng cho người tiêu dùng, nó là thuế trực thu. Nếu chúng được áp dụng như thuế giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất, thì chúng là gián thu.

1.3. Đặc điểm của thuế gián thu

Đặc điểm của thuế gián thu

Thuế gián thu là chính sách thường được sử dụng để tạo doanh thu thuế . Gánh nặng của một loại thuế gián thu rơi vào người tiêu dùng cuối cùng của hàng hóa và dịch vụ trong khi trả tiền mua hàng hóa hoặc để hưởng các dịch vụ. Thuế gián thu được áp dụng cho mọi người trong xã hội dù giàu hay nghèo.

Thuế gián thu có thể được xem là có hiệu lực của thuế thoái lui. Thuế gián thu đặt ra gánh nặng lớn hơn (liên quan đến tài nguyên) đối với người nghèo so với người giàu, vì cả người giàu và người nghèo đều phải trả cùng một số tiền thuế để tiêu thụ một lượng nhất định của một hàng hóa cụ thể.

Trong trường hợp thuế thoái lui, những người có thu nhập tương đối thấp phải trả thuế với tỷ lệ phần trăm tương đối cao của thu nhập, khi tỷ lệ này được so sánh với tỷ lệ phần trăm được trả bởi những người có thu nhập tương đối cao. Ví dụ: Khi một người có mức lương 10 triệu được trả bởi một người có mức lương 10 triệu sẽ chiếm một tỷ lệ thấp hơn so với tỷ lệ phần trăm thu nhập của một người có mức lương 5 triệu, vì số tiền thuế sẽ phụ thuộc vào mặt hàng đó và không phải là thu nhập. Tương tự, nếu người A có 10 triệu tiền lương mua một mặt hàng có thuế bán hàng là 50 nghìn đồng, chỉ bằng 0,5 phần trăm tiền lương của anh ta. Nếu sản phẩm tương tự được mua bởi một người có mức lương 1 triệu, thì sẽ phải trả 5% tiền lương của mình dưới dạng thuế, điều này phản ánh khái niệm về thuế thoái lui.

Người nộp thuế không chịu gánh nặng thuế,  gánh nặng được chuyển sang người tiêu dùng cuối cùng. Trong trường hợp đánh thuế trực thu, người nộp thuế phải chịu gánh nặng thuế cá nhân. Nhưng trong trường hợp đánh thuế gián thu, người nộp thuế và người chịu thuế lại không phải là cùng một người. Tác dụng phụ của điều này được quan sát là sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo, như ở Washington, người nghèo phải trả 17% tiền lương của họ là Thuế doanh thu (một loại thuế gián thu) so với người giàu trả 2,4%. Khi một người có một gia đình lớn hơn và ít người kiếm được tiền hơn, họ sẽ phải trả một khoản thuế gián thu lớn hơn cho các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống so với các gia đình nhỏ hơn.

Xem thêm: Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán và cách xây dựng nội dung

2. Tìm hiểu về thuế trực thu là gì?

Mặc dù các định nghĩa về thuế gián thu và thuế trực thu có thể khác nhau giữa các khu vực pháp lý, tuy nhiên thuế trực thu được hiểu chung chung như thế nào?

2.1. Khái niệm thuế trực thu

Khái niệm thuế trực thu

Thuế trực thu được trả bởi một cá nhân hoặc tổ chức trực tiếp cho thực thể áp đặt. Ví dụ, người nộp thuế trả thuế trực tiếp cho Nhà nước cho các mục đích khác nhau, bao gồm thuế bất động sản, thuế tài sản cá nhân, thuế thu nhập,...

Thuế trực thu dựa trên nguyên tắc khả năng thanh toán. Nguyên tắc này là một thuật ngữ kinh tế nói rằng những người có nhiều tài nguyên hơn hoặc có thu nhập cao hơn nên trả nhiều thuế hơn. Khả năng nộp thuế là một cách để phân phối lại sự giàu có của một quốc gia. Thuế trực thu không thể được chuyển cho một người hoặc tổ chức khác; cá nhân hoặc tổ chức mà thuế được đánh thuế chịu trách nhiệm hoàn thành việc nộp thuế đầy đủ.

Thuế trực thu, đặc biệt là trong một hệ thống khung thuế, có thể trở thành một điều không khuyến khích để làm việc chăm chỉ và kiếm được nhiều tiền hơn, bởi vì một người càng kiếm được nhiều tiền, anh ta càng trả nhiều thuế.

2.2. Ví dụ về thuế trực thu

Ví dụ về thuế trực thu

Các thuế doanh nghiệp là một hình thức của một loại thuế trực thu. Đây là khoản thuế mà các tập đoàn và các doanh nghiệp khác phải trả cho chính phủ đối với lợi nhuận họ kiếm được. Một loại thuế trực thu khác là thuế tài sản, được trả bởi chủ sở hữu của một tài sản. Chúng thường được thu thập bởi chính quyền địa phương và dựa trên giá trị được đánh giá của một tài sản. Các loại thuế trực thu khác bao gồm thuế bất động sản, thuế quà tặng, thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế hình sự.

Nói chung, một loại thuế trực thu là một trong những áp đặt lên một cá nhân (pháp nhân hoặc tổ chức) hoặc tài sản (tức là sở hữu bất động sản và cá nhân, gia súc, cây trồng, lương,...) để phân biệt với một loại thuế đánh vào giao dịch. Theo nghĩa này, các loại thuế gián thu như thuế bán hàng hoặc thuế giá trị gia tăng(VAT) chỉ được áp dụng nếu và khi giao dịch chịu thuế xảy ra. Mọi người có quyền tự do tham gia hoặc kiềm chế các giao dịch đó. Trong khi thuế trực thu (theo nghĩa chung) được áp dụng cho một người, thường là theo cách vô điều kiện, chẳng hạn như thuế đầu người, được áp dụng trên cơ sở cuộc sống hoặc sự tồn tại của một người, hoặc một tài sản thuế được áp dụng cho chủ sở hữu bởi quyền sở hữu, chứ không phải sử dụng thương mại. Một số nhà bình luận đã lập luận rằng: Thuế trực thu là thuế không thể được người nộp thuế chuyển sang người khác, trong khi thuế gián thu có thể được.

3. So sánh khác biệt cơ bản về thuế gián thu và thuế trực thu

Hãy nói về thuế gián thu và thuế trực thu bằng cách nhìn tổng quan những chi tiết đã tổng hợp ở bảng dưới đây:

BỐI CÁNH

THUẾ TRỰC THU

THUẾ GIÁN THU

Áp đặt

Dựa trên thu nhập hoặc lợi nhuận

Áp dụng cho hàng hóa và dịch vụ

Người nộp

Cá nhân, doanh nghiệp, công ty

Người dùng cuối cùng của hàng hóa

Khả năng áp dụng

Chỉ áp dụng cho người nộp thuế

Áp dụng cho mọi giai đoạn của chuỗi phân phối và sản xuất

Gánh nặng thuế 

Gánh nặng rơi trực tiếp vào cá nhân

Gánh nặng được chuyển đến người người tiêu dùng bởi nhà sản xuất và dịch vụ

Khả năng chuyển nhượng

Không thể chuyển

Có thể chuyển từ người này cho người khác

Giới hạn

Đối với một thực thể hoặc người nộp thuế cá nhân

Phạm vi rộng vì tất cả mọi người đều bị đánh thuế

Chi phí hành chính

Cao hơn và nhiều miễn trừ

Ít hơn và ổn định hơn

Trốn thuế

Có thể

Không thế

Hiệu ứng phân bổ

Tốt

Không tốt

Lạm phát

Giúp giảm lạm phát

Làm tăng lạm phát

Định hướng

Giảm tiết kiệm, không khuyến khích đầu tư

Tăng trưởng, khuyến khích tiết kiệm

Phương thức

Giảm sự bất bình đẳng

Tăng sự bất bình đẳng

Thuế trực thu như đã nói, là một loại thuế đánh trực tiếp vào người nộp thuế trả cho Chính phủ và không thể chuyển nó cho người khác.

So sánh khác biệt cơ bản về thuế gián thu và thuế trực thu
  • Thuế trực thu có một lợi thế nhất định cho tăng trưởng kinh tế và xã hội của một quốc gia. Có thể là:
  • Nó kiềm chế lạm phát: Chính phủ thường tăng thuế suất khi có lạm phát tiền tệ, từ đó làm giảm nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ và do nhu cầu giảm, lạm phát chắc chắn sẽ ngưng tụ.
  • Cân bằng kinh tế và xã hội: Dựa trên thu nhập của mỗi cá nhân và tình hình kinh tế chung, Chính phủ đã có các bảng thuế và miễn thuế được xác định rõ để các bất bình đẳng thu nhập có thể được cân bằng.
  • Thuế trực thu đi kèm với một số nhược điểm. Nhưng, các thủ tục rất tốn thời gian để khai thuế là một nhiệm vụ thuế.

Thuế gián thu như đã nói, là một loại thuế được Chính phủ đánh vào hàng hóa và dịch vụ chứ không phải thu nhập, lợi nhuận hoặc doanh thu của một cá nhân và nó có thể được chuyển từ người nộp thuế này sang người nộp thuế khác.

Cơ chế thuế là một vấn đề rất phức tạp và là người nộp thuế có trách nhiệm, bạn phải nhận thức được sự khác biệt rõ ràng giữa các loại thuế. Cách phân loại thuế rất cơ bản là phân chia các loại thuế như thuế gián thu và thuế trực thu. Trên đây là những thông tin để bạn hiểu rõ hơn về hai loại thuế này!

thuế tài nguyên,... tại Timviec365.vn. Mong rằng đây là các thông tin hữu ích với bạn. 

Xem thêm: Định khoản kế toán là gì? Mẹo làm nhanh và hiệu quả như thế nào

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-