NEWS

Hợp đồng giao khoán cập nhật mới nhất 2019!

Viết bởi Timviec365.vn, Wednesday , 11/07/2018, 2089 lượt xem
0★ - 0 đánh giá
Hợp đồng giao khoán nhân công được ký giữa một bên là người thuê lao động (cá nhân, doanh nghiệp, chủ đầu tư,..) với một người hoặc nhóm người lao động, nếu một nhóm người sẽ có một người đại diện có thể là đội trưởng, người quản lý.

Mẫu số 08 -LĐTL: Hợp đồng giao khoán là mẫu văn bản được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định về việc ký kết giữa người giao khoán và người nhận giao khoán công việc, theo đó bên nhận giao khoán có nghĩa vụ hoàn thành khối lượng công việc, thời gian làm việc, trách nhiệm và quyền lợi của các bên khi thực hiện công việc nào đó; bên giao khoán công việc có trách nhiệm nhận kết quả công việc và trả thù lao đã thoả thuận cho bên nhận khoán.

Mẫu hợp đồng giao khoán công việc

Timviec365.vn xin gửi tới bạn đọc Mẫu số 08 -LĐTL: Hợp đồng giao khoán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

Hợp đồng giao khoán công việc

Biểu mẫu 08 -LĐTL ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Hợp đồng giao khoán.docx

Một số dạng hợp đồng giao khoán nhân công

Doanh nghiệp với từng lao động

Doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng với từng người lao động, các vấn đề về chấm công, tính lương hay theo dõi công việc được bên doanh nghiệp thực hiện, người lao động nhận thanh toán lương theo hợp đồng và có thể ứng lương.

Doanh nghiệp với nhóm người lao động

Doanh nghiệp ký hợp đồng với từng lao động tuy nhiên sẽ có một cá nhân trong nhóm được ủy quyền đứng ra giao dịch.

Doanh nghiệp với người đại diện người lao động

Doanh nghiệp ký hợp đồng với ngưới đại diện nhóm, được coi như một cá nhân kinh doanh, người này có trách nhiệm tìm kiếm những người lao động để thực hiện các công việc trong công trong hợp đồng, tiền lương của những cá nhân lao động được người đại diện này trả và không liên quan tới doanh nghiệp.

Trong hợp đồng giao khoán công việc, người lao động có các quyền nhận bảo hiểm, thanh toán lương đúng thời hạn và được ứng lương khi tiến độ công việc vẫn đảm bảo, trong tường hợp xảy ra tranh chấp các bên có thể tự giải quyết nhờ thương lượng, trong các trường hợp không thể giải quyết có thể nhờ tới sự can thiệp của pháp luật.

>>> Không có việc làm là do bạn chưa biết thiết kế cv, tham khảo ngay mẫu cv xin việc hoàn chỉnh đẹp nhất tại Timviec365.vn

Một số lưu ý khi lập mẫu hợp đồng giao khoán: 

- Nội dung cơ bản của Hợp đồng giao khoán cần nêu rõ các thông tin chính liên quan đến họ và tên, chức vụ của bên giao khoán và bên nhận giao khoán.

- Trong Hợp đồng giao khoán, cần ghi rõ các điều khoản chung và điều khoản cụ thể mà bên giao khoán và bên nhận giao khoán thoả thuận liên quan đến phương thức giao khoán, điều kiện và thời gian thực hiện giao khoán, nội dung công việc thoả thuận giao khoán, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện giao khoán và nhận giao khoán.

- Sau khi hoàn thành những thông tin theo hướng dẫn, người đại diện bên giao khoán sẽ ký xác nhận vào Hợp đồng giao khoán, những người liên quan được quy định cụ thể trong Hợp đồng giao khoán sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ theo đúng những điều khoản đã được thoả thuận.

Hợp đồng giao khoán công việc có thể chấm dứt trong các trường hợp bất khả kháng, có các lỗi phát sinh từ một trong hai bên, trong trường hợp chấm dứt hợp đồng cần báo trước và thỏa thuận, giải quyết. Nếu hủy bỏ hợp đồng mà không thông báo và nhận được sự đồng ý của bên còn lại sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường hợp đồng.

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype