Quay lại

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và những thông tin bạn cần biết

Tác giả: Hồng Nguyễn

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo về tài chính rất quan trọng đối với doanh nghiệp hiện nay. Theo đó, việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong các doanh nghiệp hầu hết đều được thực hiện bởi 2 phương pháp chính là trực tiếp và gián tiếp. Vậy thì hôm nay, hãy cùng timviec365.vn tìm hiểu, phân tích về báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp qua bài viết dưới đây nhé!

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

1. Đáp án chính xác nhất cho câu hỏi báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp là gì?

Để hiểu về báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì, trước hết hãy cùng phân tích về khái niệm báo cáo lưu chuyển tiền tệ là như thế nào nhé!

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một phần của báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay để tổng hợp và quản lý được về vấn đề tài chính, các khoản chi tiêu của doanh nghiệp theo các hoạt động cụ thể là kinh doanh, tài chính và đầu tư ở một thời điểm, thời kỳ nhất định nào đó. Và báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ được tạo nên qua 1 trong 2 phương pháp chính là trực tiếp, gián tiếp.

Đáp án chính xác nhất cho câu hỏi báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp là gì?

Theo đó, hiểu về báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp chính là việc tạo nên báo cáo tổng hợp tình hình tài chính thông qua các hoạt động và chủ yếu dựa vào các luồng tiền từ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể, luồng tiền này sẽ được xác định thông qua các hoạt động điều chỉnh liên quan đến lợi nhuận thuế hoặc là những thay đổi về số lượng hàng hóa tồn kho hay các khoản thu chi mà doanh nghiệp đã sử dụng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp sẽ dựa vào một số căn cứ nhất định để tạo lập nên, chi tiết bao gồm:

- Dựa vào các báo cáo tài chính của doanh nghiệp

- Dựa vào các báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

- Dựa vào các bản thuyết minh về báo cáo tài chính của doanh nghiệp

- Dựa vào các bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các kỳ trước tại doanh nghiệp

- Bên cạnh đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng dựa vào một số căn cứ khác như là sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, bảng tính – phân bổ về khấu hao các tài sản cố định, các tài liệu kế toán khác,...

Ấn định thuế là gì? Trường hợp ấn định thuế mà bạn cần phải biết

Căn cứ xác định báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

2. Mục đích sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Việc sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ nói chung và báo cáo gián tiếp nói riêng tại doanh nghiệp nhằm mục đích chính là giúp cho doanh nghiệp có thể nhận thấy được những thay đổi về tài chính trong hoạt động kinh doanh như thế nào, luồng tiền được sử dụng cho hoạt động chi tiêu ra sao?

Hơn nữa, thông qua các báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp, doanh nghiệp cũng sẽ thấy rõ được mối quan hệ giữa các khoản lợi nhuận và các dòng tiền thuần. Theo đó, lợi nhuận sẽ được doanh nghiệp xác định dựa trên các chênh lệch của các khoản doanh thu và toàn bộ chi phí đã được sử dụng. Như vậy, hiểu đơn giản thì báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp sẽ thể hiện sự chênh lệch giữa các luồng tiền vào và ra trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp.

Mục đích sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Ngoài ra, dựa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp, doanh nghiệp còn có thể đánh giá được về các khả năng trả nợ đúng hạn hay tạo ra tiền từ các yếu tố nội sinh, ngoại sinh. Thông qua báo cáo này, doanh nghiệp còn có thể dự báo được về các luồng tiền ở tương lai như thế nào, từ đó giúp doanh nghiệp có phương pháp để sử dụng các luồng tiền một cách hiệu quả hơn.

Xem thêm: Giới thiệu tất tần tật bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200

3. Một số lưu ý về sổ kế toán để phục vụ cho lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Việc lập nên các báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp cần phải đảm bảo được một số yêu cầu liên quan đến mở hay ghi chép ở sổ kế toán trong doanh nghiệp như sau:

- Đối với các sổ kế toán chi tiết liên quan đến các khoản thu, các khoản phải trả và lượng hàng tồn kho ở doanh nghiệp thì cần phải được theo dõi thường xuyên, giám sát một cách chi tiết đối với từng giao dịch trong kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đối với các sổ kế toán chi tiết có liên quan đến việc phản ánh tiền thì cần phải được theo dõi một cách sát sao các luồng tiền thu hay chi ở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Một số lưu ý về sổ kế toán để phục vụ cho lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

- Còn tại thời điểm mà ở cuối niên độ kế toán thì khi tạo nên các báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp, những kế toán viên sẽ cần phải xác định được rõ ràng nhất về các khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh trong thời gian ngắn hay dài hạn để tổng kết báo cáo một cách chính xác nhất.

Việc làm nhân viên kế toán

4. Giúp bạn biết cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp chuẩn nhất

4.1. Nguyên tắc để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp tại các doanh nghiệp hiện nay như đã phân tích ở trên đó là dựa vào các yếu tố liên quan đến luồng tiền trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là các luồng tiền vào – ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh ở một thời kỳ nhất định, trong đó cũng bao gồm các các luồng tiền về chứng khoán nhằm mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

Cụ thể, nguyên tắc để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp trong doanh nghiệp hiện nay được xác định thông qua việc điều chỉnh về các nguồn lợi nhuận thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Điều đó sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể giảm bớt những ảnh hưởng từ các khoản không phải bằng tiền mặt hoặc là những thay đổi của lượng hàng tồn kho, các khoản thu, chi trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trong đó, chủ yếu dựa vào việc xác định về các luồng tiền như sau:

Nguyên tắc để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

- Những khoản không phải bằng tiền đó là các khấu hao về tài sản cố định, các bất động sản đầu tư, các khoản dự phòng,...

- Những khoản chi phí lãi hoặc lỗ nhưng cũng không bằng tiền và sự chênh lệch về các tỷ giá hối đoái, các tài sản góp vốn theo hình thức phi tiền tệ,...

- Những khoản chi phí lãi hoặc lỗ được phân chia thông qua các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

- Những khoản chi phí phí liên quan đến lãi vay của doanh nghiệp và được lưu lại trong các báo cáo về tài chính doanh nghiệp.

- Sự điều chỉnh về các luồng tiền trong hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp theo từng thời kỳ như là lưu động vốn, các khoản chi phí trả trước, các khoản thu, chi trong hoạt động kinh doanh,...

4.2. Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Để lập được báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp chuẩn theo đúng quy định thì cần phải đảm bảo được những yếu tố sau đây:

Các khoản lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp – mã số là 01

Đây là những chỉ tiêu được xác định thông qua tổng lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp trước thuế thu nhập doanh nghiệp (mã số là 50) tại báo cáo từ hoạt động kinh doanh ở thời kỳ nhất định. Trong trường hợp doanh nghiệp bị lỗ và số liệu này thể hiện là con số âm thì cần phải ghi trong ngoặc đơn.

Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Sự điều chỉnh về các khoản tiền – mã số 02 (= mã số 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)

- Mã số 03 thể hiện về khấu hao các tài sản cố định và các bất động sản đầu tư như sau:

+ Các trường hợp mà doanh nghiệp thực hiện riêng lẻ các hoạt động và có được số liệu riêng biệt về số khấu hao trong lượng hàng tồn kho cùng các khấu hao đã được xác định trong báo cáo hoạt động kinh doanh ở thời kỳ nhất định thì các chỉ tiêu này sẽ chỉ gồm những số khấu hao cụ thể đã được tính và ghi vào báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Còn đối với trường hợp mà các doanh nghiệp không thể thực hiện riêng lẻ cũng như bóc tách được các số liệu về khấu hao ở lượng hàng tồn kho, đồng thời số khấu hao đó đã được xác định ở báo hoạt động kinh doanh thì các chỉ tiêu này sẽ bao gồm các số khấu hao trong báo cáo kinh doanh cộng thêm các số khấu hao có liên quan đến hàng tồn kho mà chưa được tiêu thụ.

- Mã số 04 thể hiện về các khoản dự phòng của doanh nghiệp:

+ Chỉ tiêu này sẽ phản ánh về những ảnh hưởng của các vấn đề như hoàn nhập, trích lập cũng như sử dụng các khoản dự phòng ở báo cáo. Các khoản chi tiêu này sẽ được xác định dựa trên các chênh lệch ở số dư đầu kỳ và cuối kỳ thông qua các khoản dự phòng tổn thất tài sản cùng các khoản phải trả được thể hiện ở báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

+ Các số liệu liên quan đến chỉ tiêu này sẽ được cộng vào với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp tổng số các khoản dự phòng dư cuối kỳ lớn hơn ở đầu kỳ. Còn đối với trường hợp số dư cuối kỳ nhỏ hơn đầu kỳ thì sẽ trừ vào số liệu chỉ tiêu trước thuế của doanh nghiệp và sẽ ghi là số âm trong ngoặc đơn.

- Mã số 05 thể hiện các khoản lãi, lỗ và sự chênh lệch về tỷ giá hối đoái bởi việc đánh giá lại các khoản tiền tệ có gốc là ngoại tệ mà đã được phản ánh ở lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp trong các báo cáo kinh doanh. Theo đó, số liệu có được sẽ trừ vào số liệu chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trong trường hợp mang lại lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái, ngược lại sẽ cộng vào số liệu chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trong trường hợp có lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Cách viết hóa đơn hợp đồng chuẩn nhất

Nguyên tắc về điều chỉnh các khoản tiền

- Mã số 06 thể hiện các khoản lãi, lỗ qua các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp:

+ Các khoản lãi hoặc lỗ từ việc thanh lý hay nhượng bán các tài sản cố định, các bất động sản đầu tư hay các tổn thất về bất động sản đầu tư mà đang chờ tăng giá.

+ Các khoản lãi hoặc lỗ từ việc thực hiện đánh giá lại về các khoản phi tiền tệ nhưng mang đi để góp vốn cũng như đầu tư vào các doanh nghiệp khác.

+ Các khoản lãi hoặc lỗ từ quá trình bán hay thu hồi các khoản đầu tư về tài chính của doanh nghiệp.

+ Các khoản bị tổn thất, hoàn nhập từ các khoản đầu tư của doanh nghiệp.

+ Các khoản lãi mà doanh nghiệp cho vay hay các khoản tiền gửi, các cổ tức,... được phân chia tại doanh nghiệp.

- Mã số 07 thể hiện về các chi phí lãi vay của doanh nghiệp và đã được xác định ở báo cáo kinh doanh trong thời kỳ nhất định. Và số liệu có được thông qua chỉ tiêu này sẽ được cộng vào với chỉ tiêu các khoản lợi nhuận trước thuế thu nhập của doanh nghiệp.

- Mã số 08 thể hiện về số hoàn nhập hay trích lập các khoản quỹ phát triển cho hoạt động nghiên cứu về khoa học – công nghệ của doanh nghiệp. Và số liệu ở chỉ tiêu này cũng sẽ được cộng vào lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp.

Người tìm việc

Các lợi nhuận thông qua hoạt động kinh doanh trước sự thay đổi về lưu động vốn của doanh nghiệp – mã số 09

Đối với chỉ tiêu này thì sẽ bao gồm các mã số khác như sau:

- Mã số 10 thể hiện sự tăng hoặc giảm của các khoản cần phải thu của doanh nghiệp.

- Mã số 11 thể hiện sự tăng hoặc giảm về số lượng của các mặt hàng tồn kho ở doanh nghiệp.

- Mã số 12 thể hiện sự tăng hoặc giảm về các khoản chi phí cần phải trả của doanh nghiệp (các khoản này sẽ không bao gồm lãi vay phải trả hay thuế thu nhập của doanh nghiệp cần phải nộp).

- Mã số 13 thể hiện về sự tăng hoặc giảm của các chi phí trả trước của doanh nghiệp.

- Mã số 14 thể hiện về sự tăng giảm của các khoản chứng khoán trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

- Mã số 15 thể hiện về các khoản chi phí lãi vay mà doanh nghiệp đã trả.

- Mã số 16 phản ánh chi tiết về các khoản liên quan đến thuế thu nhập của doanh nghiệp và đã được nộp có ghi trong báo cáo kinh doanh ở thời kỳ nhất định.

- Mã số 17 phản ánh về các khoản tiền thu khác thông qua hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Mã số 18 phản ánh về các khoản tiền chi khác của doanh nghiệp thông qua quá trình kinh doanh.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp được xác lập qua hoạt động kinh doanh

Hoạt động lưu chuyển tiền tệ thuần thông qua hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp – mã số 20

Đối với chỉ tiêu này thì sẽ phản ánh một cách chính xác về các sự chênh lệch của các khoản tiền thu vào so với tổng số tiền của các khoản chi ra của doanh nghiệp ở các hoạt động kinh doanh trong thời kỳ nhất định. Trong trường hợp số liệu này cho ra kết quả âm thì sẽ phải ghi trong báo cáo và đưa vào ngoặc đơn. Mã số 20 này cũng bao gồm các chỉ tiêu ở mã số 01 + 02 + 09.

Hy vọng những phân tích trên đây sẽ giúp bạn đọc hiểu và nắm rõ về báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp cùng những thông tin quan trọng liên quan đến báo cáo này. Từ đó có thể áp dụng một cách chính xác và hiệu quả nhất trong công việc của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với những người làm kế toán thì cần hết sức lưu ý về những vấn đề này.

Xem thêm: Các định khoản kế toán cơ bản

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-