Quay lại

FCA là gì? Thông tin liên ngành vận chuyển giao nhận cho bạn

Tác giả: Hà Ngọc Ánh

FCA là gì? Viết đầy đủ là Free Carrier được hiểu là nhà vận chuyển miễn phí là một thuật ngữ thương mại thể hiện rằng người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến một địa điểm cụ thể.. FCA incoterms 2020 (Free Carrier) là phiên bản mới nhất của IncAerms của FCA ICC.

Việc làm Vận chuyển giao nhận

1. FCA là gì? Hiểu với khái niệm về “nhà cung cấp vận chuyển miễn phí”

FCA là gì? Viết đầy đủ là Free Carrier được hiểu là nhà cung cấp dịch vụ vận tải miễn phí. FCA incoterms 2021 (Free Carrier) là phiên bản mới nhất của IncAerms của FCA ICC.

FCA – Nhà vận chuyển miễn phí là một thuật ngữ thương mại thể hiện rằng người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến một địa điểm cụ thể. Điểm đến thường là một sân bay, nhà ga hoặc địa điểm khác nơi hãng vận hành. Nó thậm chí có thể là địa điểm kinh doanh của người bán. Người bán bao gồm chi phí vận chuyển trong giá của nó và chịu rủi ro mất mát cho đến khi người vận chuyển nhận được hàng. Tại thời điểm này, người mua chịu mọi trách nhiệm.

FCA là gì? Hiểu với khái niệm về “nhà cung cấp vận chuyển miễn phí”

1.1. Khái niệm cơ bản về FCA – nhà cung cấp vận chuyển miễn phí

FCA là Free Carrier, Free có nghĩa là miễn phí, Carrier là một hãng giao thông vận tải, hiểu trong bối cảnh công nghệ di động nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ di động. Hiểu đầy đủ FCA là giao cho người vận tải có kí hiệu quốc tế là FCA. FCA cũng được hiểu là nhà, hãng vận chuyển, giao hàng (delivery) miễn phí, có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua bằng những cách thức của mình. Những cách thức này là hoàn toàn miễn phí được quy định trong các điều khoảng thương mại quốc tế năm 2010. FCA được sử dụng cho cả giao dịch hàng không và đường biển. Các điều khoản giao hàng của FCA cũng có thể được sử dụng cho các chuyển động nội địa của các lô hàng.

Các thuật ngữ FCA chủ yếu được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu thế hệ mới của vận tải đa phương thức, thường được sử dụng trong vận chuyển cont như RO/RO (roll-roll-roll) được sử dụng bởi xe kéo và phà. Tuy nhiên, nếu nhà cung cấp hàng hóa không thể thực hiện các thủ tục xuất khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp, các điều khoản FCA phù hợp với những người bán như vậy.

Khái niệm cơ bản về FCA – nhà cung cấp vận chuyển miễn phí

Trách nhiệm của người bán tới người mua là vận chuyển hàng hóa đến bến cảng hoặc khu vực đã thỏa thuận. Người bán chỉ chịu trách nhiệm giao hàng đến đích được chỉ định như một phần của việc chuyển giao trách nhiệm. Không bắt buộc phải dỡ hàng hóa, nhưng người bán có thể chịu trách nhiệm đảm bảo rằng hàng hóa đã được thông quan để xuất khẩu ra khỏi quốc gia đó, nếu điểm đến là cơ sở của người bán. Người mua không phải thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan như giấy tờ xuất khẩu và giấy phép sản phẩm, bởi vì đây là trách nhiệm của người bán. Người mua phải sắp xếp để vận chuyển, tuy nhiên họ phải chịu trách nhiệm về sản phẩm nhập khẩu của mình.

1.2. Nguyên tắc làm việc và hoạt động của FCA là gì?

Trong điều khoản giao hàng của FCA, hàng hóa xuất khẩu được người bán giao cho người vận chuyển tại địa điểm được cụ thể và được xác định được đề cập trong hợp đồng. Từ thời điểm đó, chi phí cho cơ sở của việc vận chuyển được trả bởi người mua. Thuật ngữ FCA đã được bắt nguồn từ nguyên tắc cơ bản của các điều khoản FOB, ngoại trừ một số thay đổi về nghĩa vụ của người bán đối với các điều khoản giao hàng thì việc thực hiện giao hàng sẽ kết thúc tại điểm được đề cập trong các điều khoản của FCA, đồng thời những quá trình gia hàng này sẽ không phụ thuộc vào hãng vận chuyển chính cho điểm đến cuối cùng.

Thông thường, cần có sự hỗ trợ của người bán theo các điều khoản của FCA để thay mặt người mua chịu rủi ro và chi phí của người mua, đặc biệt là theo các lô hàng tại các cảng mặt đất, nơi có liên quan đến vận tải đường sắt và vận tải hàng không. Trong những trường hợp như vậy, ngoài người bán, người mua cũng có phần trách nhiệm quản lý cùng với sự giúp đỡ của người giao nhận hàng hóa được chỉ định hoặc người đại diện, chịu trách nhiệm trong khâu giao nhận vận chuyển.

Nguyên tắc làm việc và hoạt động của FCA là gì?

Nguyên tắc làm việc và hoạt động của FCA được thỏa thuận rõ ràng trong bản hợp đồng FCA ban đồng. Hợp đồng liên quan đến vận tải quốc tế thường chứa các điều khoản thương mại, hoặc điều khoản bán hàng, mô tả chi tiết cụ thể về lô hàng. Bản hợp động vận tải quốc tế này cũng có thể bao gồm thời gian và địa điểm giao hàng, thanh toán, điểm mà rủi ro mất mát chuyển từ người bán sang người mua và bên chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển và bảo hiểm.

Các chi tiết có tính đặc thù cao vì xác định thời điểm chính xác khi trách nhiệm pháp lý và chuyển giao trách nhiệm chi phí là những điểm chính trong thỏa thuận. Các thuật ngữ thương mại phổ biến nhất trogn bản hợp đồng thương mại quốc tế này là các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC). Chúng thường giống nhau về hình thức với các điều khoản trong nước, nhưng có thể có sự khác biệt nhỏ trong cách hiểu và thi hành chúng. Các bên tham gia hợp đồng phải thể hiện rõ ràng luật điều chỉnh các điều khoản của họ và phiên bản nào của Incoterms được xuất bản mà họ đang sử dụng.

ICC đã cập nhật Incoterms vào năm 2010, bao gồm cả những thông tin cơ bản như:

- Ex-works: Thông tin về luật thương mại cũ

- Free carrier: Vận chuyển miễn phí

- Carriage paid to: Vận chuyển trả mất phí tới …

- Carriage and insurance paid to: Vận chuyển và bảo hiểm trả tới …

- Delivered at terminal: Giao tại nhà ga

- Delivered at place: Giao tại chỗ

- Delivered duty paid: Đã giao nhiệm vụ

- Free alongside ship: Miễn phí bên cạnh tàu

- Free on board: Miễn phí trên tàu

- Cost and freight: Chi phí và cước phí

- Cost, insurance, and freight: Chi phí, bảo hiểm và vận chuyển hàng hóa.

Cost, insurance, and freight: Chi phí, bảo hiểm và vận chuyển hàng hóa.

Tất cả những nội dung đề cập trong hợp đồng thương mại quốc tế đều là các thuật ngữ pháp lý, nhưng định nghĩa chính xác của chúng có thể khác nhau tùy theo quốc gia. Sử dụng sự rõ ràng và cụ thể khi trích dẫn chúng là rất quan trọng. Các chuyên gia khuyên rằng bất kỳ bên nào liên quan đến thương mại quốc tế nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia pháp lý phù hợp trước khi sử dụng bất kỳ điều khoản thương mại nào trong hợp đồng.

Tuyển nhân viên giao nhận

1.3. Vậy những ai có trách nhiệm trong FCA?

Trong một điều khoản FCA, ai là người có quyền quyết định vận chuyển hàng hóa? Người bán có thể giao hàng cho người chuyên chở mà anh ta quyết định không?  Theo các điều khoản của FCA, quyền quyết toán người vận chuyển hàng hóa được trao cho người mua. Người bán chỉ có thể giao hàng cho người vận chuyển (shipper) được chỉ định.

Ai trả tiền vận chuyển theo điều khoản giao hàng của FCA? Vì người vận chuyển được chỉ định bởi người mua, chi phí vận chuyển theo các điều khoản FCA được trả bởi người mua. Người bán sắp xếp để tải hàng hóa cho người vận chuyển được chỉ định của người mua.

Ai trả tiền bảo hiểm theo điều khoản giao hàng của FCA? Vì rủi ro của hàng hóa thuộc về người mua theo các điều khoản của FCA từ điểm giao hàng của người bán, nên trách nhiệm thu xếp bảo hiểm là với người mua hàng hóa.

Vậy những ai có trách nhiệm trong FCA?

1.4. Khi nào các điều khoản FCA được chọn phổ biến?

Các thuật ngữ FCA thường được sử dụng trong chuyển động vận chuyển container như RO / RO (roll on - roll off) được sử dụng bởi xe kéo và phà. Nếu người mua không thể thực hiện các thủ tục xuất khẩu, trực tiếp hoặc gián tiếp, các điều khoản FCA cũng được chọn trong các giao dịch kinh doanh đó.

Điều gì sẽ là vị trí, nếu không có nơi nào được đề cập trong các điều khoản FCA? Trong điều khoản giao hàng của FCA, nếu không có địa điểm nào được đề cập, người bán có thể chọn địa điểm nơi người vận chuyển được chỉ định của người mua có thể đưa tài liệu vào nơi giam giữ của họ.

2. FCA 2021 – chi phí và nghĩa vụ của các bên liên quan

FCA incoterms 2021 (Free Carrier) là phiên bản mới nhất của IncAerms của FCA ICC trong đó quy định những chi phí và nghĩa vụ của các bên liên quan như sau:

2.1. Nghĩa vụ chính của người bán

- Người bán phải cung cấp hàng hóa, hóa đơn thương mại và các bằng chứng khác về sự phù hợp có thể được yêu cầu và quy định trong hợp đồng.

- Theo yêu cầu và với chi phí của người mua, người bán cho phép và hỗ trợ lấy tài liệu vận chuyển

- Chỉ định một người chịu trách nhiệm tải hàng hóa (cargo) lên xe của người mua sản phẩm.

- Người bán có trách nhiệm chuẩn bị hàng hóa để tải (đo lường và đóng gói hàng hóa).

Nghĩa vụ chính của người bán

- Người bán điều chỉnh hàng hóa để xuất khẩu và chịu rủi ro và chi phí liên quan

Theo yêu cầu của người mua, anh ta có thể ký kết hợp đồng vận chuyển theo các điều khoản và điều kiện bình thường với chi phí và rủi ro của người mua.

2.2. Người mua chịu chi phí

- Liên quan đến vấn đề nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa từ thời điểm giao hàng đến chuyển phát nhanh của người bán;

- Liên quan đến việc không tuân thủ nghĩa vụ nhận giao hàng tại địa điểm và thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng;

- Lấy tài liệu hoặc tương đương dưới dạng điện tử (trừ các ghi chú giao hàng thông thường) được cấp tại nước ký gửi  hoặc xuất xứ cần thiết để người mua nhập khẩu hoặc vận chuyển hàng hóa;

- Thông báo cho người bán về ngày và địa điểm nơi hàng hóa sẽ được giao cho người vận chuyển

- Liên quan đến việc vận chuyển các sản phẩm

- Bốc dỡ hàng hóa được giao từ các phương tiện vận chuyển trong nhà ga của người vận chuyển được chỉ định bởi người mua;

- Liên quan đến các sản phẩm kể từ khi chúng được đưa vào xử lý của người vận chuyển được chỉ định bởi người mua (bao gồm thuế hải quan và thuế và các khoản phí chính thức khác)

- Bổ sung, kết quả từ việc không chỉ định người vận chuyển hoặc thông báo cho người bán tên của người vận chuyển và ngày được chỉ định khi hàng hóa sẽ được giao cho người vận chuyển;

- Kiểm tra trước khi giao hàng đối với hàng hóa, trừ khi cơ quan chức năng bắt buộc yêu cầu điều này của nước xuất khẩu.

Người mua chịu chi phí

2.3. Nghĩa vụ của người mua

- Người mua hoàn thành các thủ tục liên quan đến nhập khẩu hàng hóa và vận chuyển của họ từ thời điểm giao hàng của người bán đến chuyển phát nhanh.

- Người mua ký kết hợp đồng vận chuyển, mặc dù người bán có thể (như một dịch vụ bổ sung) sắp xếp vận chuyển với chi phí và rủi ro của người mua.

- Người mua chịu trách nhiệm tiens hàng tất cả các thủ tục quá cảnh cần thiết và chuẩn bị hàng hóa để nhập khẩu.

- Người mua đặt hàng vận chuyển.

- Người mua nhận hàng giao tại địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng trước.

Việc làm vận chuyển giao nhận tại Hà Nội

3. Phân biệt những định nghĩa cơ bản giữa EXW, FCA, FAS, FO

Do sự đa dạng của các thành phần tham gia trong vận chuyển quốc tế, các điều khoản được sử dụng cũng trở nên đa dạng hơn nhằm với các hình thức giao nhận vận chuyển đa dạng trong quá trình xuất nhập khẩu. Trong hợp đồng thương mại quốc tế, một danh sách sẽ gồm các chữ cái viết tắt nhằm quy định về việc giải thích cho ai là người chịu trách nhiệm trả tiền còn ai là người chịu trách nhiệm về những rủi ro có thể xảy ra.

Các thuật ngữ chia thành 4 nhóm khác nhau và mỗi chữ cái của mỗi nhóm tạo thành chữ cái đầu tiên của những quy định về: Khởi hành (E); Vận chuyển chính chưa thanh toán (F); Vận chuyển chính được trả tiền (C); Đến (D). 4 điều khoản này bao gồm 2 nhóm: Nhóm E - Khởi hành và Nhóm F - Vận chuyển chính không được trả bởi người bán. Chữ viết tắt nhóm E bắt đầu bằng E và bao gồm sự khởi hành của hàng hóa. Tất cả các chữ viết tắt nhóm F đều bắt đầu bằng chữ F và được đặc trưng bởi các chi phí chính được chi trả bởi người mua.

Phân biệt những định nghĩa cơ bản giữa EXW, FCA, FAS, FO

3.1. EXW: Hàng có sẵn từ nơi sản xuất

EXW: Ex (Latin for out hoặc from ) Works; tức là hàng có sẵn từ nơi sản xuất. EXW thường được theo sau bởi một địa danh , chẳng hạn như EXW Haiphong và có nghĩa là người bán sẽ cung cấp hàng hóa cho người mua tại một địa điểm cụ thể, ví dụ như cơ sở sản xuất, kho, bến cảng, nhà máy của người bán và tại một thời gian quy định. Điều này đòi hỏi người mua có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu từ phía người bán, ví như người mua phải sắp xếp thời gian, phương tiện để chuyên chở sản phẩm.

Khi nhận được báo giá ban đầu cho hàng hóa, những bên liên quan thường được trích dẫn giá cho một thỏa thuận tại địa điểm nhận hàng, nghĩa là giá của hàng hóa không bao gồm vận chuyển, tải, bảo hiểm hoặc bất kỳ chi phí nào khác có thể áp dụng. Do đó, Ex Works cũng được hiểu là sự sắp xếp và quản lý rủi ro của người bán đối với người mua.

Ex Works áp dụng riêng cho vận tải hàng không, đường sắt, đường bộ và vận tải container, đa phương thức vận chuyển.

3.2. FCA: Hãng vận chuyển miễn phí

FCA thường được theo sau bởi một địa danh - điểm đến ban đầu của hàng hóa, ví dụ FCA Haiphong. Không có gì đáng ngạc nhiên, thuật ngữ này cũng được gọi là giao hàng tận nơi hay giao hàng miễn phí. Theo các điều khoản của FCA, nghĩa vụ của người bán là giao hàng cho người vận chuyển tại địa cụ thể để xuất khẩu. Người bán sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình sau khi hàng hóa đã được thông quan để xuất khẩu và giao từ kho của người bán cho người vận chuyển đang chờ tại cảng của Hải Phòng. Tại thời điểm này, người mua chịu các rủi ro và chi phí của bất kỳ vận chuyển tiếp theo được thực hiện bởi người vận chuyển đầu tiên.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp lại không có địa điểm giao hàng cụ thể nào được nhắc đến là nơi hàng hóa sẽ được trao đổi hay được giao tận tại người vận chuyển trong phạm vi của hợp đồng. FCA thể hiện chi phí và nghĩa vụ của người bán đối với những thỏa thuận trong EXW. Người bán sở hữu quyền giao hàng và FCA cho phép người bán có thể bán lại hàng hóa sản phẩm đó cho người khác trong quá trình vận chuyển đó.

Việc làm nhân viên Logistics

FCA  và FAS

Free Carrier áp dụng riêng cho vận tải hàng không, đường sắt, đường bộ và vận tải container, đa phương thức vận chuyển.

3.3. FAS: Vận chuyển hàng hóa miễn phí đến bến tàu

FAS viết đầy đủ là Free Alongside Ship, được hiểu là người bán phải vận chuyển hàng hóa đến bến tàu với khoảng cách đủ gần để tàu cần cẩu có thể vận chuyển tiếp tục hàng hóa đó. FAS cũng được theo sau bởi một địa danh ví dụ FAS Camranh, tên địa điểm cũng cho biết cảng nơi hàng hóa sẽ được giảo trên cầu quanh ngay cạnh tàu vận chuyển.

Không có gì đáng ngạc nhiên, FAS áp dụng riêng cho vận tải đường biển và đường thủy nội địa. Tuy nhiên, nó không áp dụng cho hàng hóa đóng gói trong container vận chuyển. FAS thường được sử dụng cho hàng hóa được bán dưới dạng hàng rời, chẳng hạn như các sản phẩm dầu mỏ hoặc ngũ cốc.

3.4. FOB: Vận chuyển miễn phí trên tàu

FOB viết đầy đủ là Free Onboard Vessel, trong đó người bán có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến bến cảng, đóng gói hàng hóa để xuất khẩu và vận chuyển lên tàu theo yêu cầu của người mua. Trong toàn bộ quá trình này người bán sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra rủi ro. Một khi hàng hóa đã lên lan can tàu, người bán coi như hết trách nhiệm. FOB thường được theo sau bởi cảng bốc hàng, ví dụ FOB Tuanchau Beach nghĩa là người bán giao hàng và trả phí cảnh cũng như chuyển hàng hóa đó lên tàu cập cảng Tuần Châu (Hạ Long).

FOB được sử dụng riêng cho vận tải đường biển và đường thủy nội địa nhưng không dành cho vận chuyển container.

Việc làm Logistic tại Hồ Chí Minh

4. FCA - Fiat Chrysler Automenses: Tập đoàn sản xuất ô tô đa quốc gia

Fiat Chrysler Automenses viết tắt là FCA, là tên tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực sản xuất ô tô được thành lập bởi một người Mỹ gốc Italia. FAC cũng được biết tới là nhà sản xuất ô tô lớn thứ tám trên thế giới và được thành lập vào tháng 10 năm 2014 bằng cách sáp nhập Fiat và Chrysler thành một công ty cổ phần mới. Trụ sở công ty của Fiat Chrysler Automenses được đặt tại Amsterdam và trụ sở tài chính ở London.

FCA - Fiat Chrysler Automenses: Tập đoàn sản xuất ô tô đa quốc gia

Giám đốc điều hành và quản lý điều hành bao gồm hai mươi hai nhân viên làm việc giữa Pontiac, Michigan và Torino, Ý. Các hoạt động khác của nhóm mới vẫn không thay đổi, với các cơ sở sản xuất, thiết kế và kỹ thuật còn lại ở Torino, Ý, Pontiac, Michigan, Hoa Kỳ và các địa điểm khác trên toàn thế giới, bao gồm Canada, Ấn Độ, Mexico, Brazil, Argentina, Ba Lan và Trung Quốc. Thành viên điều hành của Hội đồng quản trị FCA tính đến tháng 10 năm 2018 là John Elkann (Chủ tịch) và Mike Manley (Giám đốc điều hành), với các giám đốc không điều hành Ronald L.Thompson, Andrea Agnelli, Tiberto Brandolini binhdda, Glenn Earle, Valerie A. Mars, Ruth J. Simmons, Patience Wheatcroft, Stephen Wolf và Ermenegasy Zegna, CEO của Ermenegasy Zegna.

Tìm việc

Hiểu đầy đủ FCA là giao cho người vận tải có ký hiệu quốc tế là FCA. FCA cũng được hiểu là nhà, hãng vận chuyển miễn phí, có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua bằng những cách thức của mình. Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã trả lời cho mình được FCA là gì? Cùng những thông tin liên ngành vận chuyển giao nhận cho bạn. 

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-